Avsiktsförklaring Centralmuseernas samarbetsråd/Genomförandeplan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här beskrivs dom aktiviteter som är kopplade till samarbetet med Centralmuseernas samarbetsråd och när i tiden dom ska genomföras.

2012

Juni

Juli

Augusti

 • 15 augusti, introduktion av Wikimedia Sverige och Wikipedia för centralmuseicheferna på CMS-möte. Presentationen finns här.
 • 23 augusti, Kallelse skickad till piloter på museerna

September

 • 12 september, 15-19 - Uppstartsmöte för skribenterna på Naturhistoriska riksmuseet. Wikimedia Sverige presenterar sin verksamhet och diggruppen informerar om tidplan och mål med pilotstudien. Samma dag hålls ett Edit-a-thon på Naturhistoriska museet.
 • 24 september, stormöte för personalen på Statens maritima museer, Karlskrona
 • 25 september, stormöte för personalen på Statens maritima museer, Stockholm
 • 26 september, 13-16.30, Edit-a-thon på Vasamuseet

Oktober

 • 1 oktober, 9-15 - Edit-a-thon på Livrustkammaren.
 • 24 oktober, 14-18 - Edit-a-thon på Nordiska museet.

November

December

2013

 • I februari 2013 genomförs ett utvärderings- och uppföljningsmöte där CMS skribenter och Wikimedia Sverige deltar.
 • På vårmötet 2013 föreslås att resultaten av pilotstudien presenteras på ett seminarium.
 • Rapport och bilagor om samarbetet (pilotprojektet)