Avsiktsförklaring Centralmuseernas samarbetsråd/Genomförandeplan/Pilotkallelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Till deltagarna i höstens pilotprojekt

Välkommen till uppstartsmöte 12 september kl.13.00-14.30 i Lilla hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet.

Var snäll och anmäl senast 4 september till eva.stengard(at)nrm.se om du kommer (så kan du få fika):

Wikipedia + centralmuseerna = sant!
I maj undertecknade Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige en avsiktsförklaring där centralmuseerna deklarerar sin avsikt att publicera artiklar i Wikipedia och på så sätt berika denna populära informationstjänst med auktorativa skribenter och fakta. Wikipedia-artiklarna kan ersätta faktapublicering på en egen webbplats men bör ännu hellre ses som komplement och inkörsportar för den breda allmänheten till den information som publiceras på museernas egna webbplatser.

Under hösten 2012 kommer ett pilotprojekt genomföras där tanken är att varje museum ska publicera en handfull artiklar och tillgängliggöra ett antal fotografier (eller annan media) inom sina respektive ansvarsområden. Genom pilotprojektet byggs kompetens om arbete med Wikipedia och deltagarna kan fungera som ambassadörer internt. Vi hoppas också kunna etablera ett nätverk för skribenter vid olika museer och ev. förbättra programvaran i samverkan med Wikimedia.

Inom pilotprojektet ordnar vi också ett antal redigeringsmöten, s.k. edit-a-thons, där deltagarna får tillfälle att publicera på Wikipedia med möjlighet till handledning av en erfaren "wikipedian" eller kanske bara passa på att göra arbetet i sällskap med andra.

Anmäl dig även senast 7 september till någon av följande (ange 2:a- och 3:e handsalternativ också).

12 september kl.15-19, Naturhistoriska riksmuseet (Obs! anmäl senast 4 sep)
26 september kl.13-16.30, Vasamuseet
1 oktober kl. 9-15, Livrustkammaren
24 oktober kl. 14-18, Nordiska museet
1 november kl. 14-18, Wikimedia Sverige, c/o Skyddsvärnet, Hornsgatan 113 nb 2, Stockholm

Antalet platser är begränsade (ca 20 personer per tillfälle) så anmäl dig snabbt om det bara är någon enstaka tid som passar dig. Först till kvarn ...

Till ett edit-a-thon behöver du ta med din laptop eller surfplatta.

Det finns ett fåtal datorer att låna, meddela eva.stengard(at)nrm.se vid anmälan om du behöver en lånedator. Om du anmält dig till edit-a-thonet den 12 september återkommer jag med besked om du kommer med per e-post senast en vecka innan. I övrigt lämnas besked i samband med uppstartsmötet.

Eva Stengård
Sekreterare
Centralmuseernas samarbetsråd

Sven Rentzhog
Sammankallande
Centralmuseernas samarbetsråds digitaliseringsgrupp

Axel Pettersson
Projektledare GLAM/Outreach
Wikimedia Sverige