Diskussion:Verksamhetsplan 2013

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Likasinnade organisationer

1
Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Vi har ju detta mål:

  • Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.
    • Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.

Det kräver ju att vi identiferar dessa. Jag börjar en lista här fyll gärna på med fler.

Ska Piratpartiet räknas in här?

Historiker (diskussionbidrag)

Vid genomgången av målen för respektive strategi, konstaterar jag att de är allmänt hållna och inte mätbara. Målen är i flera fall nästan omformuleringar av strategierna. Skall vi försöka göra målen mätbara i form av antal x som skall uppnås innan tidpunkten t?

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag tror du berör något viktigt. Visionen mäts i from av om ett beskrivet status uppnåtts. Projekt mäts i form av om operativa mätbara mål uppnåtts (som de du just fyllt i i uppföljningen. Vi är dock dåliga på att visa på effekter vi uppnått i form av det som är våra primära önskvärda effekter(fler bidragsgivare, flera som ger mer fri info etc). Jag tror inte strategierna skall kopplas mot operativa mål, men kanske är det de som borde kopplas mot önskvärda effekter?

Ainali (diskussionbidrag)

En mycket intressant fråga. Skälet till att vi gjorde dem så var, om jag minns rätt, att försöka göra det mer övergripande för att det skulle vara enklare att ha en viss frihet under året. Lite kom det av att målen för 2012 var lite väl detaljerade i vissa områden. Men flera av dem vi har nu tycker jag inte rimmar riktigt väl med de idéer vi har för året. Antingen borde vi skippa de idéerna eller så formulerar vi om målen. Kan vi göra dem mätbara är det ju riktigt bra, men vi får vara vaksamma att vi inte målar in oss i ett hörn.

Jakob Hammarbäck (WMSE) (diskussionbidrag)

Norrköpings stadsbibliotek jag har ett bibliotek som jag tror skulle kunna vara mycket fruktbart för Wikimedia att bedriva ett utvecklingsprojekt av den här storleken tillsammans med och det är Norrköpings stadsbibliotek. De är allmänt framåt på webben och med olika publiceringsformer och har också en bibliotekarie som aktivt bidrar med material till Wikipedia, Håkan Blomqvist. (antar att det handlar om UFO – då han har ett stort engagemang i UFO Sverige). I tidernas begynnelse (dvs redan i slutet på 80-talet) hade Norrköpings stadsbibliotek ett samarbete med Microsoft, vilket gjorde att man hade 100 publika datorer innan vi andra ens hade någon. Jag berättade att du hade kontaktat mig för bibliotekets utvecklingsansvarige Ola Gustafsson, som tycker att det låter mycket intressant. Ta gärna kontakt med honom, så kanske det kan leda till ett spännande pilotprojekt.

FunkaNU Användargrupper Tillgänglighet Delaktighet, yttrandefrieht för handikappgrupper projektstöd hos Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen och liknande.

UngMedia Samarbeta med unga skribenter, fotografer, filmare.

Pedagogiskt Centrum och GR Utbildning

Ainali (diskussionbidrag)

Bra med lite projektidéer för nästa år! Jag undrar jag om vi inte ska ta och föra den diskussionen i Wikimedia:Deltagarportalen?

Det finns inga äldre ämnen