Ämne på Diskussion:Verksamhetsplan 2013

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Historiker (diskussionbidrag)

Vid genomgången av målen för respektive strategi, konstaterar jag att de är allmänt hållna och inte mätbara. Målen är i flera fall nästan omformuleringar av strategierna. Skall vi försöka göra målen mätbara i form av antal x som skall uppnås innan tidpunkten t?

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag tror du berör något viktigt. Visionen mäts i from av om ett beskrivet status uppnåtts. Projekt mäts i form av om operativa mätbara mål uppnåtts (som de du just fyllt i i uppföljningen. Vi är dock dåliga på att visa på effekter vi uppnått i form av det som är våra primära önskvärda effekter(fler bidragsgivare, flera som ger mer fri info etc). Jag tror inte strategierna skall kopplas mot operativa mål, men kanske är det de som borde kopplas mot önskvärda effekter?

Ainali (diskussionbidrag)

En mycket intressant fråga. Skälet till att vi gjorde dem så var, om jag minns rätt, att försöka göra det mer övergripande för att det skulle vara enklare att ha en viss frihet under året. Lite kom det av att målen för 2012 var lite väl detaljerade i vissa områden. Men flera av dem vi har nu tycker jag inte rimmar riktigt väl med de idéer vi har för året. Antingen borde vi skippa de idéerna eller så formulerar vi om målen. Kan vi göra dem mätbara är det ju riktigt bra, men vi får vara vaksamma att vi inte målar in oss i ett hörn.