Projekt 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2014 | 2016 >>


På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2015. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2015.

3000 Frigöra innehåll

3100 Information om fria licenser

3106 Fas: Ansvarig: John
Finansiering: 205 488 Beslut: Ansökan till Vinnova
Medverkan av frivilliga: Översätta instruktionssidor om Wikidata
Övergripande mål: Syftet är att öka kunskapen om öppna data och fria licenser genom att använda Wikidata-projektet som exempel genom att visa hur projektet fungerar, hur dataset kan läggas till där och hur API:erna kan användas för forskning/återanvändning.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 Skapa lättfattligt informationsmaterial inför utbildningstillfällen och för självstudier (nå minst 30 organisationer).
3100 Ordna 3 evenemang på universitet för forskare och studenter om hur de kan bidra med sin data och använda Wikidata i sin forskning.
3100 Ordna 3 evenemang för företag (SME) om hur de kan använda fritt licensierat material och Wikidata i sina produkter och tjänster.
3100 Delta i 3 evenemang i ABM-sektorn för att utbilda om licenser och hur de kan släppa sin data fritt för att göra deras organisationer relevanta och möjliggöra berikning av deras egen data.
Tidplan:

.

 1. Projektmånad 1-3: Skapa informationsmaterial.
 2. Projektmånad 4-9: Uppdatera informationsmaterial allt eftersom erfarenheter görs under evenemangen.
 3. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot universitet.
 4. Projektmånad 3-9: Genomföra evenemang mot företag.
 5. Projektmånad 5-9: Delta i evenemang i ABM-sektorn.


3113 Fas: Ansvarig: Anna
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om vad öppna data är med främst myndigheter som målgrupp.
 2. 2 organisationer medvetandegörs.
 3. Se till att den finns översatt till minst tre språk av volontärer.
 4. Minst 500 visningar efter ett år.Tidplan:
 • 27 april: Projektet startar
 • 30 april: Jobbeskrivning skickas ut
 • 1 juni: Student/kommunikatör påbörjar arbetet
 • 30 juni: Manuset för filmen är färdig
 • 15 september: Filmen är redo att laddas upp
 • 30 september: Manuset läggs upp för översättning och volontärer bjuds in
 • 15 december: Slutrapporten skickas in 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-11-22 STATUS:
STATUS orsak Allt blev klart i tid.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Videon färdigställdes i tid och fick 7 översättningar.

 • Budget 50000
 • Aktuell 49000
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Filmen är klar, men översättning till tre språk återstår. Kort om tid.
Slutrapport/utvärdering:


3114 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut: 2014-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om hur GLAM kan använda sig av öppna data.
 2. Visa videon på minst två konferenser och evenemang för minnesinstitutioner.
 3. Minst 100 visningar online.Tidplan:
 • 2015-04-27: Projektet startar
 • Projektet förlängt till 2016-06-30
 • Projektet avslutat 2016-06-30 
Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Film uppladdad till Commons, rapport inskickad. Filmen inte visad på konferenser eller transkriberad och översatt under projekttiden.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Intervjuer genomförda, klippning klar och filmen uppladdad till Commons.

Film skapad och uppladdad.

 • Budget 50000
 • Aktuell 291
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Projektet har dock hamnat mellan stolarna under hösten/vintern och möte kommer att hållas om hur detta ska hanteras under vecka 6.

2016-05-21 Projektet släpar fortfarande efter, men är påbörjat och prioriteras för att ros i hamn i tid.

Slutrapport/utvärdering:


3203 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Vinnova Beslut: 2015-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Projektet har som mål att skapa en rapport som svarar på följande frågor:
 1. Vilket värde har öppna kartdata som användargenererats haft under humanitära insatser?
 2. Vilka begränsningar har upplevts då öppna kartdata inte funnits?
 3. Vilka begränsningarna upplevs användargenererad öppna kartdata ha och hur kan dessa problem lösas?
 4. Vad krävs för att svenska organisationer skall fatta beslut om att bidra med sin data till OSM som gemensam plattform? D.v.s. vilka steg behöver tas.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3203 80 000 kr (varav 30 000 kr från WMSE) Skriva rapport som besvarar frågorna
3203 20 000 kr (8 000 kr för material + 12 000 kr för resor) Sprida resultatet
3203 30 000 kr Overhead
. . Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • Understödjer T.1.1 - Berika projekten med 20 resurser samt;
 • Understödjer M.4 - Budget 2016
Tidplan:

.

 • 27 april 2015: Projektet startar
 • 1 maj 2015-31 mars 2016: Tidigare forskning om crowdsourcing, öppna kartdata och digitalt humanitärt biståndsarbete gås igenom
 • : Teoretisk bakgrund sammanställs
 • : Intervjufrågor färdigställs
 • : Intervjuer genomförs
 • : Svaren analyseras och rapporten färdigställs
 • I slutet av april: HOT Summit
 • : Resultaten kommuniceras ut och presenteras på relevanta evenemang.
 • : Anpassning sker för lämplig peer review-granskad tidskrift.
 • 14 november 2016: Projektet avslutas.
 • 28 november 2016: Slutrapporten skickas in till Vinnova 
Ledningsrapport: 
Status per 24 november 2016 STATUS:
STATUS orsak Projektet har avslutats i förtid efter överenskommelse med Vinnova.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Tidigare forskning har gåtts igenom och börjat sammanställas.
 • En skiss på rapporten har satts samman.

Arbetet har inte kommit vidare på grund av att andra projekt prioriterats, det är även väldigt svårt att dela upp arbetet i det här läget.

Projektet krävde ett riktat fokus som var väldigt svårt att möjliggöra p.g.a. de stora förändringar som skett inom organisationen i år.

 • Budget 130000
 • Aktuell 0
 • Prognos 130000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: Slutrapport


3111 Fas: Avslutad Ansvarig: Jan
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut: 2014-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 • 5 organisationer medvetandegörs

Genomföra en tävling med:Tidplan:
 • 22-24 april: Bokning av lokal på KTH.
 • 27 april: Inbjudan till deltagande i tävlingen skickas ut
 • 5 maj: Deltagare på ett evenemang anordnat på KTH bjuds in till tävlingen
 • 18 maj: Pressrelease skickas ut om evenemanget med inbjudan till media att delta
 • 29 maj-7 juni: Evenemanget äger rum.
 • 8 juni: Pressrelease om vinnarna skickas ut


3200 Påverka organisationer

3204 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 358 400 (FDC+Vinnova) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 321 740
I enlighet med ansökan
 • Totalt 50 organisationer har lagt in material kopplat till offentlig konst
 • Diskussioner har initierats i minst 100 kommuner
 • Ett webbaserat gränssnitt har utvecklats
 • Databasen har kopplats mot Wikidata
I enlighet med beviljandet
 • Delta på av Vinnova anordnade event kring kunskapsspridning
 • Minst en video med kunskapsspridning
 • Slutrapport
3200 83 000
Interna
 • 1: Nya fria resurser på Wikimedia Commons/Wikidata annonseras på Bybrunnen inom en månad efter avslutad uppladdning.
 • 1: Målet är att föreningen skall informera om goda exempel på organisationer som släpper material under fri licens.
 • 1: Målet är att minst 5 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
 • 1: Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • 1: Frivilliga
 • 1: Blogginlägg
 • 4: Temamånadsbrev


Tidplan:

Projektrapportering sista augusti


3205 Fas: Avslutad Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 50200 Beslut: [1]
Medverkan av frivilliga: Hjälpa användare inom Projekt GLAM
Övergripande mål:  
 • I.3.1
 • I.3.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
saknasTidplan:

Pågår 2015


3300 Praktiskt stöd

3307 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 126 000 (FDC+Vinnova) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3300 110 000
Per ansökan
 • Skapa själva DCAT-AP beskrivningen
 • Implementera DCAT-AP i Wikidata
 • Generalisera processen för Wikibase
 • Kommunicera ut om denna förändring
Per Beviljande
 • Delta på av Vinnova annordnade event kring kunskapsspridning
 • Minst en video med kunskapsspridning
 • Skicka in en slutrapport
3300 16 000
Interna
 • Blogginlägg: 1
 • Temamånadsbrev: 2
 • Frivilliga: 1


Tidplan:
 • Projektrapportering sista september


3302 Fas: Avslutad Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut: [2]
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: I.3 Föreningen ska ge praktiskt stöd för att göra material tillgängligt under fri licens
Budgetkod: Budget: Delmål:
3300 46000 saknasTidplan:

Pågår 2015


3201 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 140 000 (Vinnova) + 35 000 (FDC) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Strategi: I2, I3, V2
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 175 000
Externa
 • Håll workshop på Wikimania för att
  • inventera utländska initiativ
  • undersöka hur Wikidata kan användas
  • knyta eventuella volontärer till initiativet
 • Ta fram en rapport som beskriver föreslagen begreppsmodell
 • Ta fram ett förslag för steg 2Tidplan:

Avslutas 20 januari 2016 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-01-28 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Slutrapport skriven och inlämnad till Vinnova
 • Budget 20000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 20000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Löper över från föregående år.
Slutrapport/utvärdering:


3309 Fas: Pågår Ansvarig: André
Finansiering: Extern (SMM) Beslut: Avtal
Medverkan av frivilliga: Önskemål av bildmaterial
Övergripande mål: I.2.1, I.3.3
Budgetkod: Budget: Delmål:
3309 max 80.000
Leverabler
 • 500 bildfiler
 • 500 kopplingar mellan Wikidata och KulturNav
Möten
 • 1 bildurvalsmöte
 • 1 intern skrivstuga
 • minst 2 avstämningsmöten
Rapporter
 • Startrapport
 • Halvtidsrapport
 • SlutrapportTidplan:

2015-06-15 – 2015-09-15


3310 Fas: pågår Ansvarig: André
Finansiering: Extern (LSH) Beslut: Länka till rätt diff i Beslut & attesteringar 2015
Medverkan av frivilliga: Användning, kategorisering av bildmaterialet
Övergripande mål: I.3
Budgetkod: Budget: Delmål:
3310 15 840 Tillgängliggörande av ca. 6 600 bilderTidplan:

Oktober - November 2015


4000 Fri kunskap i utbildning

4100 Wikipedia i utbildning

4111 Fas: avslutad Ansvarig: Sara
Finansiering: Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
 • 2 Wikipediautbidlningar för pedagoger
 • 1 handledande material för studerande
 • 10 klasser i utbildningsprogrammet
 • 5 resurser för öppen utbildning
 • 50 nya skribenter på Wikibooks/Wikiversity.
 • 50 nya lärare i nätverketTidplan:


4109 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: 100 000 kr Kulturbryggan Beslut: 2014-06-17
Medverkan av frivilliga: Spelar in musiken
Övergripande mål: .
 • K.2.2: Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
 • K.2.5: Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • L.1.2: Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • F.Kommunikation.2: Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4100 80%
 • K.2.2: 1 kurs är inblandad
 • K.2.5: 1 klass får en utmärkelse
 • Övrigt: 20 högkvalitativa filer med inspelat ljud produceras
 • Övrigt: Commons struktur och information förbättras som en del av projektet
6100 20%
 • L.1.2: Minst 2 omnämnanden i media
 • F.Fundraising.4: Vi kan genomföra en crowdfunding-kampanj baserat på resultatet för fortsatt finansiering


Tidplan:

2014-07-01 - 2015-06-30 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Projektet initierat, planering påbörjad
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektet förlängt till 2015-06-30

En frivillig musiker har hört av sig och vill bidra med musik.

 • Dåligt att starta ett projekt i början på sommaren.
 • Budget 100 000 kr
 • Aktuell 65 855,62 kr
 • Prognos 15 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Stor del av projektet utförs 2015

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4200 Frigöra forskning

4202 Fas: Pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: FDC Beslut: FDC-ansökan, [3]
Medverkan av frivilliga: Samlar in goda exempel
Övergripande mål: K.1.1
Budgetkod: Budget: Delmål:
4200 44 000 Kontakta 50 forskare innan slutet av året och visa goda exempel om hur forskning under fri licens kan återanvändas.Tidplan:


5000 Stöd till gemenskapen

5100 Stöd till aktiva skribenter

5110 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga: Sök stöd, gör aktiviteter, be om hjälp.
Övergripande mål: * S.1.1
 • S.3.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 80000
 • Målet är att hjälpa minst 40 olika "wikimedianer" vid minst 120 insatser genom att ge dem tillgång till expertis och andra resurser genom varierande supportmöjligheter enligt nya beräkningsmodellen.
 • Minst fyra aktiviteter som involverar mer än en person.Tidplan:

Pågår 2015


5111 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 80 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
5100 80 000 Från aktiva wikimedianer utan bottvana:
 • totalt 100 bot-flaggade "produktiva editeringar"
 • på 5 olika språkversioner
Interna
 • 1 Frivillig
 • 1 blogginläggTidplan:

3:e+4:e kvartalet 2015


5200 Diversifierad användarbas

5205 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: MUCF 342 478 kr Beslut: 2014-05-27
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200
 • Deltagande av minst 150 kvinnor på våra skrivstugor.
 • Målet är att få minst 5 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • Deltagarna uppger att de har bättre förståelse för och kan bidra till Wikipedia.
6100
 • Minst 5 omnämnanden i media.


Tidplan:

2014-06-01-2015-03-31 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • ca 125 kvinnor har deltagit i våra skrivstugor.
 • 15 omnämnanden i media.
 • Enkätundersökningen som är del av examensarbetet är genomförd och bearbetad och kommunikationen genomförd som resulterade i 10 pressomnämnanden
 • Planering för uppföljande skrivstuga i Stockholm.
 • Anledningen till att inga anmälningar kom in till skrivstugan i Umeå verkar vara att det var på dagtid, och att vi och NBV inte lyckats vända oss till individer som har möjlighet att delta under ordinarie arbetstid. Kvällsaktiviteten med WinIT visar att deltagare kan ställa upp kvällstid.
 • Svårt att få deltagare i Skellefteå, av tidigare deltagare var det en som var med alla tre kvällar.
 • Budget 342 478 kr
 • Aktuell 306 155,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5206 Fas: Pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: Totalt 58 000 kr från WWF Beslut: Diarium 2014-53
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200 100% 2 nya användare ska vara aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet.Tidplan:

September-Oktober 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Genomförs denna vecka
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Resan ner har säkerligen hjälpt till att hålla uppe aktiviteten under hösten.

 • Budget 43 805,10 kr
 • Aktuell 40 568,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Projekt nr. 165201 Ansvarig Sara
Projektstart 2015 Projektslut 2017-02-28
Finansiär Budget
MUCF 486 000
Interna mål   Externa mål
 • S.2.1 För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
 • S.2.2 Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva redigering".
 • G.2.1 - Redigering från 12/365 unika underrepresenterade användare
 • G.2.2 - 50/250 kvarvarande nya aktiva via förbättrade förutsättningar  

I enlighet med avtal:

 1. En handlingsplan som är antagen av Wikimedia Sveriges styrelse.
 2. Minst 20 skrivstugor vardera i Stockholm och Göteborg. Totalt 40 stycken evenemang.
 3. 10 volontärer har deltagit i jämnställdhetsutbildningen.
 4. Minst 5 volontärer som är kvinnor har engagerats i att organisera evenemang för föreningen.
 5. Minst 200 nybörjare har fått hjälp i Fikarummet.
 6. Minst 100 normmedvetna proffsbilder har skapats för att illustrera Wikipedia.
 7. 1 dokument med best-practise för hur normmedvetna proffsbilder skall tas har satts ihop.
 8. Minst 3 studenter eller forskare får hjälp inom ramen för projektet med att undersöka genusfrågor på Wikimedias projekt.
 9. Planering har gjorts inför att arrangera en internationell konferens.
Slutrapport/utvärdering Inskickad till MUCF och godkänd.


5300 Möten för aktiva skribenter

5307 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: FDC 162 000 Beslut: [4] [5]
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: * S.3.1 För att göra kommunikationen lättare ska återkommande fysiska möten med aktiva användare på fem orter i Sverige stödjas under året.
 • L.1.3 Öka räckvidden mot allmänheten i 3 kommuner genom att ta fram QRpedia-skyltar i samarbete med andra organisationer före slutet av året.
 • L.1.3 Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister.
 • I.2.2 Målet är att minst 5 nya organisationer börjar använda sig av fria licenser för material de distribuerar innan året är slut genom att utbilda dem och skapa relationer med dem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5300 Stödja fysiska möten på 3 orter i Sverige
6100 Få upp QR-pediaskyltar i 3 kommuner
6100 Få minst 6 mediaomnämnanden
3200 1 organisation använder sig av en fri licens
Tidplan:


5400 Ämnesexperter

5404 Fas: avslutad Ansvarig: Sara
Finansiering: Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
saknasTidplan:


5405 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: Extern (Riksutställningar) Beslut: 2015-10-12
Medverkan av frivilliga: Delta i skrivstugor, kommentarer på begrepp och biografier
Övergripande mål:
 • S.4 Föreningen skall ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
 • I.2 Föreningen skall påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser
Budgetkod: Budget: Delmål:
5400 50 160:- Genomföra 10 skrivstugor
 • S.4.1 5 nya organisationer
 • I.2.2 5 organisationer bidrar med materialTidplan:

2015-10-13 -- 2015-12-31


6000 Läsardeltagande

6100 Utbilda allmänheten

6101 Fas: avslutat Ansvarig: John
Finansiering: 50 000 (FDC) Beslut: FDC Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: L.1. Föreningen skall verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6100 50 000
 • L.1.1. Öka räckvidden av Wikimediaprojekten genom att få minst nya 50 abonnenter till slutet av året på nyhetsbrevet genom att genomföra selektiv marknadsföring.
 • L.1.2. Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.Tidplan:

?


6107 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Vinnova Beslut: 2015-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000 (+30 000 från Kunskapsspridningsprojektet (3106))
 • Deltagande på Smaka på Stockholm under minst 3 dagar.
 • En tävling med minst 50 deltagare och översättningar av orden till minst 30 nya språk (flera finns sedan tidigare för många ingredienser).
 • Möjligheten att få bilder och ljudinspelningar integrerade på vår digitala menyn.
 • Minst 150 personer som vi får samtala med om öppna data och som testar recepten.
 • Minst två omnämnanden i media.Tidplan:
 • 27 april: Projektet startar
 • 4 maj: Kontakt tas med samtliga restauranger med hjälp av arrangörerna på Smaka på Stockholm
 • 4 maj: Förfrågan om sponsring samt offertbegäran till uthyrningsföretag (som backup) skickas
 • 25 maj: Pressmeddelande skickas ut
 • 4-7 juni: Deltagande på Smaka på Stockholm
 • 31 augusti: Slutrapporten för Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser


6200 Läsarupplevelse

6201 Fas: pågår Ansvarig: André
Finansiering: 7 733 (FDC) Beslut: FDC ansökan, [6]
Medverkan av frivilliga: Rapportering, tips och åtgärder.
Övergripande mål: L.2.1 - minska antalet fel i mjukvaran, ha 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporterade inom en vecka.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 7 733  
 • Tekniska problem ska verifierade och rapporteras inom en vecka (på Phabricator) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki.net) efter att det har upptäckts.
 • Användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.Tidplan:

Löpande under året


6204 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Internetfonden, FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga: Översättare samt deltagare på översättningssprint...
Övergripande mål:  
 • L.2.2 - Översättningsgraden ska hållas över 95% för de relevanta kategorierna. Översättningsgemenskapen ska stärkas med nytt blod.
 • L.2.3 - Bevaka nya funktionalitetsreleaser för att undersöka och åtgärda behovet av översättning.
 • L.1.2 - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • K.2.5 - Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • F.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6204 ? Övergripande
Se Projekt:Translatewiki.net 2014/Ansökan till Internetfonden#Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)
6200 50 000? Interna mål utöver de ovanstående
 • Aldrig en översättningsgrad på mindre än 95% under mer än en månad
 • Nya funktionaliteter ska översättas innan de släpps eller minst 4 veckor efter att släppet annonserats.


Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • MetaSolution har ansökt om att bli tillagda på translatewiki.net. Det mesta tekniska arbetet är klart och det är code review som återstår.
 • MetaSolutions har även bidragit med programvara som gör det möjligt för andra projekt som använder sig av Dojo att använda sig av translatewiki.net. Det är något vi är väldigt nöjda över då det kan leda till att fler intressanta programvaror läggs till i framtiden.
 • 4 av 5 prioriterade projekt översatta på translatewiki.net. Antalet meddelanden på MediaWiki som översatts bedöms dock vara fler än antalet som fanns oöversatta när projektet började. Det har dock kommit till tusentals nya under året p.g.a. den snabba utvecklingen av MediaWiki.
 • 4 av 4 översättningssprint har genomförts (Umeå/FSCONS/KTH/WMSE). Deltagandet har varit lågt på samtliga event. Relationer med Mozillas översättargemenskap har dock grundats genom detta och Mozilla kommer att ha ett översättningsevenemang på vårt kontor i april. Genom Volontärbyrån.se har vi dock nått flera volontärer som aktivt bidragit.
 • 5 av 5 instruktionsvideos (samt en introduktionsvideo) har skapats.
 • 13 av 10 nya översättare på portalen för svenska.
 • UmU har identifierat en doktorand som börjat sätta sig in i projektet. Wiberg har skickat in ett abstract till en konferens. Forskarnas fokus är främst mot Open Badges, snarare än översättargemenskapen som specifik grupp. Värdefulla erfarenheter av mer generell karaktär bör dock kunna komma från det.
 • Open Badges har designats och vi har lagt upp ett förslag om teknisk utveckling på Phabricator.
 • SR var med på KTH och intervjuade oss om projektet. Därtill har en del journalister deltagit under ett evenemang för att lära sig mer och intervjuade John, även om han inte hade sålt in artikeln vid det tillfället. En press- och bloggsammanställning har ännu inte färdigställts men målet med 8 blir troligtvis svårt att nå upp till.
 • Dokumentation av translatewiki.net har strukturerats och prioriterats och ett förslag på en introduktionsportal håller på att färdigställas.
 • Många tusen översättningar har skett inom ramen för översättningstävlingen.

Interna mål:

 • MW core: 100%
 • Extensions used by WM: 93% (notera att detta inte uppfyller vårt mål för <95% var månad. Detta skedde då WMF vid ett enskilt tillfälle la till 1000+ nya meddelanden för att stödja översättning av API:et)

 

 • Stort intresse från översättare efter annons på volontärbyrån. Majoriteten som svarat på annonsen var glädjande nog kvinnor.
 • Det är svårt att motivera oinvigda att delta på översättningssprint. Behovet av att den lokala partnern aktivt bjuder in tycks vara stor.
 • Det är alltid värt att skicka ut en pressrelease, bara man tänkt igenom vilka som är lämpliga mottagare.
 • Stora förändringar i hur/om meddelade översätts kan skapa en arbetsbörda som inte går att hantera på en månad.
 • Budget 387 000 kr
 • Aktuell 364 795,72 kr
 • Prognos 387 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • UmU har inte lyckats uppnå de uppsatta målen runt deras forskning då deras material inte blivit antagit till den konferens de satsat på. Inte heller har en masterstudent skrivit om translatewiki.net. Doktoranden som arbetade med internetgemenskaper har ett bredare fokus och kommer inte att publicera något innan projektslut.
 • MetaSolutions har haft svårt att få kontakt med WMF för att få sin kod godkänd, vilket minskar värdet och intresset av att lägga upp fler produkter där. De kunde inte heller inkluderas i översättningstävlingen.
 • Översättarna har inte fortsatt regelbundet vilket minskar möjligheten att allt kommer att hållas efter systematiskt. Flera lärdomar har dock nåtts runt detta och idéer på förbättringar för framtida projekt finns.

Projektet har förlängts till 31 maj.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


6205 Fas: avslutat Ansvarig: John
Finansiering: PTS 250 000, FDC 15 000 Beslut: 2015-09-11
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: L.2 Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 265 000 Rapport med kravspecifikation och tidplan.Tidplan:

Rapport klar 15 november.


7000 Information om fri kunskap

7100 På den politiska agendan

7107 Fas: avslutat Ansvarig: John
Finansiering: 51 500 kr (egen) + 8 000 FDC Beslut: 2015-02-26, [7]
Medverkan av frivilliga: Hjälper till på plats
Övergripande mål: * F.1.3: Öka rörelsens medvetenhet om pågående händelser inom EU genom publicering av en påverkansmatris över politisk påverkan på Meta innan slutet av mars månad genom att samla och analysera information.
 • F.1.4: Stärka relationen med 20 svenska EU-parlamentariker innan året är slut genom att ha personliga möten med dem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
7100 31 500 Skapa en matris
7100 28 000 Träffa 20 parlamentariker


Tidplan:
 • 30 mars, ha en översiktmatris.
 • 31 december, träffat alla parlamentariker.


7200 Påverka övergripande myndigheter