Ledningsrapport 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2014 | 2016 >>


Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015
Video om öppen data
Video om öppen data för GLAM
Värdet av fri kartdata
Öppen data visualisering
Påverka organisationer
Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året genom att förbättra relationen till dessa organisationer.
Målet är att minst 5 nya organisationer börjar använda sig av fria licenser för material de distribuerar innan året är slut genom att utbilda dem och skapa relationer med dem.
Offentligkonst.se 2015
GLAM 2015
Praktiskt stöd
Stärka anställda hos GLAM organisationer, till slutet av oktober, så att 50 % av de involverade anställda i en enkät anger att de upplever dokumentation om batchuppladdning som hjälpsam genom att utveckla dokumentationen och utbilda personalen.
Öka kunskapen i användandet av fria licenser hos innehållsägande organisationer så att, i slutet av oktober, 90 % av personalen uttrycker mindre behov av support i framtiden för att publicera fritt licenserat material genom en-till-en support och träning.
Öka kunskapen i användandet av fria licenser hos innehållsägande organisationer så att, i slutet av oktober, 90 % av personalen uttrycker mindre behov av support i framtiden för att publicera fritt licenserat material genom en-till-en support och träning.
DCAT-AP för Wikibase och Wikidata
Batchuppladdningar 2015
Fackverk 2015
SMM
LSH
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Utbilda framtida lärare hos minst 2 lärarhögskolor genom att integrera Wikipediastudier i kurser innan året är slut.
Öka antalet bidrag från Universitets- och högskolekurser med minst 5 produktiva redigeringar från minst 10 olika kurser under året genom att utbilda och stödja motiverade lärare.
Utöka nätverket med 50 lärare innan slutet av året genom att marknadsföra goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
Öka antalet skribenter från grundskolan (år 7-9), gymnasiet och svenska för invandrare med åtminstone 1 produktiv redigering från 20 olika klasser under året genom att ge utmärkelser för tillräckligt bra bidrag i ett system för återkoppling som motivation.
Wikipedia i utbildning 2015
Inspelning av fri musik
Frigöra forskning
Öka forskares medvetenhet om fördelarna med fria licenser genom att kontakta 50 forskare innan slutet av året och berätta om goda exempel om hur forskning under fri licens har återanvänts.
Open Access 2015
Öppna läromedel
Öka mängden öppna läromedel med 10 nya resurser innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online så att skribenterna publicerar deras arbete som öppna läromedel.
Öka aktiviteten inom öppna läromedel hos lärare på Wikibooks och Wikiversity så att 100 nya skribenter skapas innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online.
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att hjälpa minst 40 olika "wikimedianer" vid minst 120 olika insatser med att ge dem tillgång till expertis och andra resurser genom varierande supportmöjligheter.
Målet är att utbilda "aktiva" Wikimedianer på hantera bottar så att de kan göra deras första 100 bot-flaggade "produktiva editeringar", totalt, på 5 olika språkversioner före årets slut genom att arrangera inlärningsaktiviteter.
Öka tillgängligheten av information om alla resurser som görs tillgängliga på Wikimedia Commons eller Wikidata av föreningen inom en månad efter att de publicerats genom att annonsera det på Svenska Wikipedia (anslagstavlan eller Bybrunnen).
Stöd till gemenskapen 2015
Botacademy 2015
Diversifierad användarbas
För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva editering".
Kvinnor på Wikipedia 2014
Uganda Bootcamp
Jämställdhet på Wikipedia 2015
Kommunikation för aktiva skribenter
För att göra kommunikationen lättare ska återkommande fysiska möten med aktiva användare på fem orter i Sverige stödjas under året.
För att göra samarbete mer förekommande ska minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och som involverar minst två personer stödjas under året.
Wikipediastäder
Ämnesexperter
Målet är att etablera kontakt med 2 nya grupper av olika ämnesexperter som registrerar sig på Wikiprojektsidor under året genom att sprida information och arrangera tematiska skrivstugor.
Målet är att utöka antalet existerande kontakter med en relaterad grupp var inom samma ämnesområde som skriver upp sig hos existerande Wikiprojekt under året genom att underhålla relationer och arrangera tematiska skrivstugor.
Ämnesexperter 2015
Riksutställningar
Läsare
Utbilda allmänheten
Öka räckvidden av Wikimediaprojekten genom att få minst nya 50 abonnenter till slutet av året på nyhetsbrevet genom att genomföra selektiv marknadsföring.
Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister.
Öka räckvidden mot allmänheten i 3 kommuner genom att ta fram QR-pedia skyltar i samarbete med andra organisationer före slutet av året.
Nyhetsbrev
Restauranger och Wikidata
Läsarupplevelse
Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras inom en vecka.
Erbjuda lättläst och uppdaterat gränssnitt till alla svenska läsare genom att antalet icke översatta strängar i mjukvaran inte ska vara mindre än 95% under mer än en månad och alla nya tillägg från Wikimedia Foundation för generell implementation inte hindras av icke översatta strängar genom att bygga en stark översättargemenskap genom att arrangera evenemang online eller offline.
Buggrapportering 2015
Translatewiki.net
Information om fri kunskap
På den politiska agendan
Öka antalet relationer med 5 nya opinionsbildare och beslutsfattare innan året är slut genom att delta i relevanta evenemang.
Stärka relationen med två likasinnade organisationer genom att samarbeta inom 1 projekt under året.
Öka rörelsens medvetenhet om pågående händelser inom EU genom publicering av en påverkansmatris över politisk påverkan på Meta innan slutet av mars månad genom att samla och analysera information.
Stärka relationen med 20 svenska EU-parlamentariker innan året är slut genom att ha personliga möten med dem.
Diversifierade medel genom att kartlägga offentliga medel och initiera kontakt med en av dem innan året är slut genom noggrann undersökning
EU-påverkan 2015
Övergripande myndigheters uppmuntrande
Öka användandet av Wikimediaprojekt genom att få 1 övergripande myndighet att aktivt uppmuntra användandet av Wikimedia på ett nytt sätt innan året är slut genom att kontakta dem och förse dem med relevant information.
Möjliggörande
Föreningen redigera
Mål Resultat Läge
Föreningen har 1000 medlemmar 468
Minst 50 frivilliga engagerar sig vid 100 insatser i verksamhet relaterad till Wikimedia Sverige 30
151
Styrelsens medlemmar skall delta i sammanlagt minst nio utbildningar för att öka kompetensen inom relevant område.
Styrelsen genomför en översyn av strategin inför kommande budgetarbete.
Kommunikation
Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost. [1] [2] [3] [4][5] [6] [7] [8]
Målet är att skicka uppdateringar i varje månadstemabrev till den internationella gemenskapen. GLAM: 10/10

EDU: 6/8

Fundraising
Vi får 250.000 i organisationsbidrag 2015 från annan part än WMF. 0
Vi har alltid säkrade inkomster för minst 6 månader framåt. J
Vi har identifierat möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer.
Föreningen har ansökt om och skaffat 90-konto.
Budget år 2016
Beror på mindre än 50% av en enskild finansiär J


<< 2014 | 2016 >>


På denna sida hittar du alla projekt som genomförs under 2015. För att se hur väl vi uppfyller verksamhetsplanen är det enklast att titta på sidan Ledningsrapport 2015.

3000 Frigöra innehåll

3100 Information om fria licenser

Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Ett första utkast av informationsmaterial bör hinna skrivas färdigt - vilket är målet för året.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Deltagande på elva evenemang.
 • En lista med prioriterade sidor att översätta har satts upp.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för GLAM är skapat. (Tack till Kristina och Karin för kloka kommentarer). Denna kommer även att ligga till grund för texterna för företag.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för forskare är skapat.
 • Instruktionsmaterial att översätta om CC0 är identifierat. (Tack till Kristina A).
 • Profilprodukter designade och levererade.
 • Planer för instruktionsvideos finns.
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Några saker återstår ännu att fixa, även om det inte direkt bör vara några problem då projektet pågår till sista augusti:

 • Översättningar om CC0:s FAQ och några av Wikidatas texter återstår ännu att översätta.
 • Instruktionsvideos behöver skapas.
 • Instruktionsmaterial om Wikidata för företag kommer att skapas baserat på erfarenheterna från evenemangen.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


3113 Fas: Ansvarig: Anna
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om vad öppna data är med främst myndigheter som målgrupp.
 2. 2 organisationer medvetandegörs.
 3. Se till att den finns översatt till minst tre språk av volontärer.
 4. Minst 500 visningar efter ett år.Tidplan:
 • 27 april: Projektet startar
 • 30 april: Jobbeskrivning skickas ut
 • 1 juni: Student/kommunikatör påbörjar arbetet
 • 30 juni: Manuset för filmen är färdig
 • 15 september: Filmen är redo att laddas upp
 • 30 september: Manuset läggs upp för översättning och volontärer bjuds in
 • 15 december: Slutrapporten skickas in 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-11-22 STATUS:
STATUS orsak Allt blev klart i tid.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Videon färdigställdes i tid och fick 7 översättningar.

 • Budget 50000
 • Aktuell 49000
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Filmen är klar, men översättning till tre språk återstår. Kort om tid.
Slutrapport/utvärdering:


3114 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: Vinnova 50 000 Beslut: 2014-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3100 50 000
 1. Skapa en video om hur GLAM kan använda sig av öppna data.
 2. Visa videon på minst två konferenser och evenemang för minnesinstitutioner.
 3. Minst 100 visningar online.Tidplan:
 • 2015-04-27: Projektet startar
 • Projektet förlängt till 2016-06-30
 • Projektet avslutat 2016-06-30 
Ledningsrapport: 
Status per 2016-11-23 STATUS:
STATUS orsak Film uppladdad till Commons, rapport inskickad. Filmen inte visad på konferenser eller transkriberad och översatt under projekttiden.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Intervjuer genomförda, klippning klar och filmen uppladdad till Commons.

Film skapad och uppladdad.

 • Budget 50000
 • Aktuell 291
 • Prognos 50000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Projekttiden förlängdes den 15 december till den 15 februari. Projektet har dock hamnat mellan stolarna under hösten/vintern och möte kommer att hållas om hur detta ska hanteras under vecka 6.

2016-05-21 Projektet släpar fortfarande efter, men är påbörjat och prioriteras för att ros i hamn i tid.

Slutrapport/utvärdering:


3203 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Vinnova Beslut: 2015-04-23
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Projektet har som mål att skapa en rapport som svarar på följande frågor:
 1. Vilket värde har öppna kartdata som användargenererats haft under humanitära insatser?
 2. Vilka begränsningar har upplevts då öppna kartdata inte funnits?
 3. Vilka begränsningarna upplevs användargenererad öppna kartdata ha och hur kan dessa problem lösas?
 4. Vad krävs för att svenska organisationer skall fatta beslut om att bidra med sin data till OSM som gemensam plattform? D.v.s. vilka steg behöver tas.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3203 80 000 kr (varav 30 000 kr från WMSE) Skriva rapport som besvarar frågorna
3203 20 000 kr (8 000 kr för material + 12 000 kr för resor) Sprida resultatet
3203 30 000 kr Overhead
. . Interna (fetmarkerat är projektets del av föreningens totala mål):
 • Understödjer T.1.1 - Berika projekten med 20 resurser samt;
 • Understödjer M.4 - Budget 2016
Tidplan:

.

 • 27 april 2015: Projektet startar
 • 1 maj 2015-31 mars 2016: Tidigare forskning om crowdsourcing, öppna kartdata och digitalt humanitärt biståndsarbete gås igenom
 • : Teoretisk bakgrund sammanställs
 • : Intervjufrågor färdigställs
 • : Intervjuer genomförs
 • : Svaren analyseras och rapporten färdigställs
 • I slutet av april: HOT Summit
 • : Resultaten kommuniceras ut och presenteras på relevanta evenemang.
 • : Anpassning sker för lämplig peer review-granskad tidskrift.
 • 14 november 2016: Projektet avslutas.
 • 28 november 2016: Slutrapporten skickas in till Vinnova 
Ledningsrapport: 
Status per 24 november 2016 STATUS:
STATUS orsak Projektet har avslutats i förtid efter överenskommelse med Vinnova.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Tidigare forskning har gåtts igenom och börjat sammanställas.
 • En skiss på rapporten har satts samman.

Arbetet har inte kommit vidare på grund av att andra projekt prioriterats, det är även väldigt svårt att dela upp arbetet i det här läget.

Projektet krävde ett riktat fokus som var väldigt svårt att möjliggöra p.g.a. de stora förändringar som skett inom organisationen i år.

 • Budget 130000
 • Aktuell 0
 • Prognos 130000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: Slutrapport


Status per 2015-11-18 STATUS:
STATUS orsak Få deltagare
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Tävlingen har hållts och är avslutad.

5, org, 6 deltagare, 4 visualiseringar, 0 omnämnanden

Tävlingstiden hamnade för nära tentaperiod för att de skulle vilja delta.

 • Budget 50 000 kr
 • Aktuell 31 629,29 kr
 • Prognos 31 629,29 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


3200 Påverka organisationer

Status per 2015-09-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Slutrapport skriven
 • 131 (av 100+) kommuner kontaktade
 • 128 (av 100+) kommuner har svarat
 • 91 (av 50) dataset har inkommit
 • 80 (av 50) dataset har integrerats i databasen
 • (DCAT-AP beskrivning publicerad)
 • Nytt gränssnitt är uppe
 • Kommunikationsplan skapad.
 • Pressreleasemall skriven.
 • 1 frivillig involverad
 • Budget 309 983,54 kr
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Tweet från @offentligkonst dyker inte upp i Twitter-sök varpå aktiviteten trappats ner.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-10-30 STATUS:
STATUS orsak Projektet pågår med planerade aktiviteter.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Genomfört fyra ArbetSam-workshopar, genomfört två skrivstugor och samordnarmöte med CMS, första möte med Svenska Akademien inför samarbete med dom.

 • Budget 50 200,00 kr
 • Aktuell 50 055,32 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


3300 Praktiskt stöd

Status per 2015-09-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Kodgranskning slutförd
 • DCAT-AP beskrivningen driftsatt
 • Modulen publicerad på wikiba.se
 • Funktionen annonserad i Wikidata newsletter
 • Slutrapport skriven

Samtliga mål uppfyllda

 • Budget 126 000,00 kr
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-11-19 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Samarbete kring innehållsspridning delad med personer från KB och DigiSam efter intresse från deras sida att kunna använda den som grund för checklista.

 • DigiSam har baserat en checklista på sidan om innehållsspridning.
 • Hjälp till Nordiska museet att ladda upp bilder med GVToolset.
 • Budget 46 000 kr
 • Aktuell 27 619 kr
 • Prognos 45 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


3201 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 140 000 (Vinnova) + 35 000 (FDC) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Strategi: I2, I3, V2
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 175 000
Externa
 • Håll workshop på Wikimania för att
  • inventera utländska initiativ
  • undersöka hur Wikidata kan användas
  • knyta eventuella volontärer till initiativet
 • Ta fram en rapport som beskriver föreslagen begreppsmodell
 • Ta fram ett förslag för steg 2Tidplan:

Avslutas 20 januari 2016 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-01-28 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Slutrapport skriven och inlämnad till Vinnova
 • Budget 20000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 20000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Löper över från föregående år.
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-11-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektet avslutat och faktura utskickad

 • Budget 80 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-12-17 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • ~6400 bilder uppladdade
 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4000 Fri kunskap i utbildning

4100 Wikipedia i utbildning

Status per 2015-10-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • 3 Wikiversity workshop med International Training Program, DSV SU, 90 deltagare.
 • Webinar med Linnéuniversitetet och med ONL-kursen för lärare i högskolan, och med SKL.
 • Open Badges för 2015 är designade och börjat utfärdas.
 • Samarbetet med LR genomfört och datum bestämda för fler tillfällen hösten 2015.
 • 4 workshops gymnasielärare Stockholm Stad.
 • Deltagit på genomgång av studenttexterna från 40 studenter på SLU/UU och två lärare.
 • Planerad utbildning på SU 4/12.
 • 9 klasser har hittills använt sig av kurssidefunktionen på svwp +3 klasser som deltagit utan kurssida.
 • Två bekräftade lärare på Wikimini.
 • ca 90 nya skribenter på Wikiversity
 • Som mest 45 aktiva på Wikimini under oktober. 29 nyskapade konton under november månad på Wikimini.
 • Uppskattad ökning med 40 lärare i nätverket.
 • 1 handledande material för studerande skapat.
 • 1 OER på enwikiversity och 1 OER svwikiversity och 1 wikibooks/wikivoyage.
 • Utbildningen med pedagoger på Lunds universitet har ställts in pga för få anmälda.
 • Utbildningen med gymnasielärare i Stockholms stad har skjutits på framtiden pga ny personal.
 • Budget 320 000,00 kr
 • Aktuell 49 562,50 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Det finns en risk med Wikimini, att inte kunna avgöra vilka aktiviteter som är från skolklasser och inte.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4109 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: 100 000 kr Kulturbryggan Beslut: 2014-06-17
Medverkan av frivilliga: Spelar in musiken
Övergripande mål: .
 • K.2.2: Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor, studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
 • K.2.5: Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • L.1.2: Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • F.Kommunikation.2: Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
4100 80%
 • K.2.2: 1 kurs är inblandad
 • K.2.5: 1 klass får en utmärkelse
 • Övrigt: 20 högkvalitativa filer med inspelat ljud produceras
 • Övrigt: Commons struktur och information förbättras som en del av projektet
6100 20%
 • L.1.2: Minst 2 omnämnanden i media
 • F.Fundraising.4: Vi kan genomföra en crowdfunding-kampanj baserat på resultatet för fortsatt finansiering


Tidplan:

2014-07-01 - 2015-06-30 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Projektet initierat, planering påbörjad
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektet förlängt till 2015-06-30

En frivillig musiker har hört av sig och vill bidra med musik.

 • Dåligt att starta ett projekt i början på sommaren.
 • Budget 100 000 kr
 • Aktuell 65 855,62 kr
 • Prognos 15 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Stor del av projektet utförs 2015

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4200 Frigöra forskning

Status per 2015-11-19 STATUS:
STATUS orsak Arbetet initierat och i god fas.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Deltagit på OA seminarium i Stockholm
 • Planerat deltagande på olika konferenser
 • Ordnat trycksaker
 • Deltagit på Mötesplats Open Access
 • Deltagit på VA-dagen
 • Haft edit-a-thon på Open Access week

16/50.

 • Budget 35 400 kr
 • Aktuell 27 494,85 kr
 • Prognos 35 400 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5000 Stöd till gemenskapen

5100 Stöd till aktiva skribenter

Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Projektet pågår och gemenskapen får stöd
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Teknikutrustning utlånad, skrivstugor planerade och genomförda

 • Budget 40 000 kr arbetstid, 40 000 övrigt.
 • Aktuell 33 649 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-12-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Workshop genomförd
 • Materialet tillgängliggjort och publicerat tför de som ej kunde delta
 • Hemläxa utvärderad
 • 6 deltagare i workshopen
 • 4 av dessa lyckades (tillsammans) redigera 808 artiklar på 4 wikis
 • 3 av dessa (756 artiklar, 3 wikis) gjordes av wikimedianer utan tidigare botvana
 • Förberedelserna, speciellt inbjudningarna gick ut för sent. Av denna anledning var vi tvungna att neka deltagare som t.ex. behövde visum
 • Det var stort intresse från långväga deltagare. För dess vore det vettigare att skicka en workshopledare till regionen och sedan flyga deltagarna dit
 • Hemläxa fungerar som en bra motivation och som ett enkelt verktyg för vår egen uppföljning
 • Det var förvånansvärt få intressenter från sv.wiki. För de skandinaviska gemenskaperna borde mer riktade insatser för att få deltagare kunna genomföras
 • Den internationella profilen på deltagarna var nyttig då det gav möjlighet att lyfta blicken från den egna hemwikin för att kunna få ett större perspektiv och kunna lära av projekt som pågår på andra wikis
 • Budget 80 000 kr
 • Aktuell 69 624.53 kr
 • Prognos 70 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5200 Diversifierad användarbas

5205 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: MUCF 342 478 kr Beslut: 2014-05-27
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200
 • Deltagande av minst 150 kvinnor på våra skrivstugor.
 • Målet är att få minst 5 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
 • Deltagarna uppger att de har bättre förståelse för och kan bidra till Wikipedia.
6100
 • Minst 5 omnämnanden i media.


Tidplan:

2014-06-01-2015-03-31 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • ca 125 kvinnor har deltagit i våra skrivstugor.
 • 15 omnämnanden i media.
 • Enkätundersökningen som är del av examensarbetet är genomförd och bearbetad och kommunikationen genomförd som resulterade i 10 pressomnämnanden
 • Planering för uppföljande skrivstuga i Stockholm.
 • Anledningen till att inga anmälningar kom in till skrivstugan i Umeå verkar vara att det var på dagtid, och att vi och NBV inte lyckats vända oss till individer som har möjlighet att delta under ordinarie arbetstid. Kvällsaktiviteten med WinIT visar att deltagare kan ställa upp kvällstid.
 • Svårt att få deltagare i Skellefteå, av tidigare deltagare var det en som var med alla tre kvällar.
 • Budget 342 478 kr
 • Aktuell 306 155,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5206 Fas: Pågår Ansvarig: Jan
Finansiering: Totalt 58 000 kr från WWF Beslut: Diarium 2014-53
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.2.1 Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5200 100% 2 nya användare ska vara aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet.Tidplan:

September-Oktober 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Genomförs denna vecka
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Resan ner har säkerligen hjälpt till att hålla uppe aktiviteten under hösten.

 • Budget 43 805,10 kr
 • Aktuell 40 568,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Uppdaterad senast 2017-02-27 STATUS
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
 • I denna projektomgång har inte lika många studenter nappat som tidigare. Studenten som har handletts kommer eventuellt inte att slutföra sitt examensarbete som först planerat. Vi har ändå lyckats fortsätta ha kontakter med lärosäten och våra uppdrag finns med i projektkataloger som studenterna väljer mellan och det vi möts av positiva institutioner om att vara med i deras sammanhang.
 • Genom att vi har skaffat oss en bred och kvalitativ erfarenhet av flera års arbete för ett jämställt deltagande och mångfald av perspektiv har vi genom projektet börjat undersöka möjligheterna att ansöka om att arrangera Diversity Conference i Stockholm under senare delen av 2017.
 • Normbildsprojektet avslutades med en utställning och det gav oss en ny erfarenhet av att skapa ett uppskattat och välbesökt evenemang. Vi har haft några som undrat hur de lokalt kan få använda utställningen och där har logistiken varit enda hindret. Vi har varit i kontakt med Riksutställningar och förstått att utställningar kräver lång framförhållning. Ett säkert fortsatt användningsområde för den fysiska utställningen är Diversity Conference 2017 och den kan digitalt visas upp via nya webben. Att ta fram utbildningsmaterialet till fotoprojektet har varit något svårare än andra utbildningsmaterial eftersom vi i stor utsträckning bygger på annans expertis och testar oss fram för hur den bäst kan formuleras för vår kontext om kvalitet i fri kunskap, att vi kan involvera flera ögon i att ta fram materialet betyder mycket.
 • Deltagarna i skrivstugorna i Stockholm har bjudits in till en Facebookgrupp som nu har 99 medlemmar (alla kvinnor), den har fungerat som ett stöttande forum under tiden som Fikarummet inte har varit funktionellt och är en kanal för att lansera fikarummet till en viktig målgrupp. Sedan verktyget för inbjudan sattes igång i december 2016 har 258 inbjudningar skickats till nybörjare på Wikipedia för att ge ett ökad stöd till engagemang.
 • Verktyget Qualtrics som vi använder för enkätundersökningen är ett kraftfullt program och det finns ett gott stöd för enkätens innehåll från WMF, det som däremot har varit svårare än beräknat är hanteringen av kontakter och hur enkäten ska distribueras och den delen har krävt mer tid än beräknat. Ett sätt att hantera det skulle kunna vara att distribuera den till ett mindre antal respondenter, men det sänker också kvaliteten på underlaget.
Kommentar från verksamhetschefen Löper över från föregående år.


5300 Möten för aktiva skribenter

Status per 3 mars 2016 STATUS:
STATUS orsak Projektet genomfördes i Umeå, Hedemora och Stockholm på Livrustkammaren.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Diskussioner i Umeå har genomförts för att planera för vad vi kan göra under året.
 • En reviderad version av vår tidigare ansökan har skickats in till Kulturbryggan. Den gick tyvärr inte igenom.

Skyltar sattes upp i Hedemora. Arbetet fortsatte i Umeå med att färdigställa avtal m.m. och utöka antalet skyltar. Skyltar sattes upp på Livrustkammaren.

 • Budget 162 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5400 Ämnesexperter

Status per 2015-12-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Möte med Linköpings universitet inför deras försöksverksamhet i hösten 2015.
 • Inledande möte med SLU för Formasprojektet.
 • Användarmallar för SLU, SVA, KI och LiU, Lund, Uppsala och Chalmers finns.
 • Presentation/workshop genomförd på KI
 • Halvdagsutbildning genomförd på SU
 • Möte med forskningskommunikatörer från Linnéuniversitetet
 • Skrivstuga Malaria KI
 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 4 189 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-10-13 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


6000 Läsardeltagande

6100 Utbilda allmänheten

Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Nyhetsbrevet går ut två gånger per månad. På grund av tekniska problem når det dock inte en stor del av vår gemenskap.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Budget 50 000 kr
 • Aktuell 23 190,32 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Om inte de tekniska problemen löses riskerar vi att minska våra medlemmars intresse att fortsätta utvecklas inom föreningen och fri kunskaps-sfären.

Det är inte värt att lägga resurser på att öka antalet prenumeranter innan vi vet att de faktiskt kommer att få nyhetsbrevet.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak GreenForest
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Initierat tävling.
 • Ordnat det praktiska runt evenemanget.

.

 • Surfplattor sponsras från Samsung. Levererade till kontoret.
 • Placering på festivalen ordnad. Faktura inkommer snart.
 • Menu Challenge initierad och 22 deltagare har registrerat sig (många fler har dock bidragit utanför tävlingen). Sammanräkning gör vi i slutet

.

 • Det var svårt att få upp en banner på Wikidata, även på bevakningslistan på grund av att admins var osäkra på vad som gällde. Troligtvis då detta var första gången det begärts där.
 • De som deltar i tävlingen är väldigt, väldigt aktiva.
 • Något färre än vad vi förväntade oss har hittat till tävlingen. Möjligheten att ha något annat sätt att bidra (typ med översättningsverktyget) vore värt att undersöka till nästa gång. En del volontärer har kanske ett intresse av mat, men inte av att lära sig Wikidata och de missar vi nu.
 • Budget 80 000 kr
 • Aktuell 10 433 kr
 • Prognos 80 000 kr (ca. 30 000 i arbetstid under eventet, 30 000 för plats, ca. 9 500 kr kvar för övrigt arbete)
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • Att vi inte får två omnämnanden i media. Ingen pressrelease har ännu skickats ut.
 • Att vi inte får till ljuduppspelningen av orden på menyn.
 • Att restaurangerna inte har full koll på det hela. Arrangörerna har presenterat det och sett till att vi fått menyerna, men vi har inte haft direktkontakt. Ett kortfattat coh tydligt utskick om vad det handlar om till alla deltagande restauranger vore bra.
 • Att vi inte får sätta upp QR-koderna på de olika restaurangerna. Vi måste skriva ihop ett mail och berätta om det i förväg så att det inte kommer som en överraskning.

Potten för Utrustning blir arbetstid då surfplattorna sponsras. Även större delen av potten Övrigt blir troligtvis arbetstid. Kan då användas på ex. Wikimania för att berätta om projektet.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


6200 Läsarupplevelse

Status per 2015-11-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista

8 nya buggar har rapporterats

 • Budget 7 733 kr
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


6204 Fas: avslutad Ansvarig: John
Finansiering: Internetfonden, FDC Beslut:
Medverkan av frivilliga: Översättare samt deltagare på översättningssprint...
Övergripande mål:  
 • L.2.2 - Översättningsgraden ska hållas över 95% för de relevanta kategorierna. Översättningsgemenskapen ska stärkas med nytt blod.
 • L.2.3 - Bevaka nya funktionalitetsreleaser för att undersöka och åtgärda behovet av översättning.
 • L.1.2 - Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • K.2.5 - Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
 • F.Kommunikation.2 - Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6204 ? Övergripande
Se Projekt:Translatewiki.net 2014/Ansökan till Internetfonden#Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)
6200 50 000? Interna mål utöver de ovanstående
 • Aldrig en översättningsgrad på mindre än 95% under mer än en månad
 • Nya funktionaliteter ska översättas innan de släpps eller minst 4 veckor efter att släppet annonserats.


Tidplan:
 
Ledningsrapport: 
Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • MetaSolution har ansökt om att bli tillagda på translatewiki.net. Det mesta tekniska arbetet är klart och det är code review som återstår.
 • MetaSolutions har även bidragit med programvara som gör det möjligt för andra projekt som använder sig av Dojo att använda sig av translatewiki.net. Det är något vi är väldigt nöjda över då det kan leda till att fler intressanta programvaror läggs till i framtiden.
 • 4 av 5 prioriterade projekt översatta på translatewiki.net. Antalet meddelanden på MediaWiki som översatts bedöms dock vara fler än antalet som fanns oöversatta när projektet började. Det har dock kommit till tusentals nya under året p.g.a. den snabba utvecklingen av MediaWiki.
 • 4 av 4 översättningssprint har genomförts (Umeå/FSCONS/KTH/WMSE). Deltagandet har varit lågt på samtliga event. Relationer med Mozillas översättargemenskap har dock grundats genom detta och Mozilla kommer att ha ett översättningsevenemang på vårt kontor i april. Genom Volontärbyrån.se har vi dock nått flera volontärer som aktivt bidragit.
 • 5 av 5 instruktionsvideos (samt en introduktionsvideo) har skapats.
 • 13 av 10 nya översättare på portalen för svenska.
 • UmU har identifierat en doktorand som börjat sätta sig in i projektet. Wiberg har skickat in ett abstract till en konferens. Forskarnas fokus är främst mot Open Badges, snarare än översättargemenskapen som specifik grupp. Värdefulla erfarenheter av mer generell karaktär bör dock kunna komma från det.
 • Open Badges har designats och vi har lagt upp ett förslag om teknisk utveckling på Phabricator.
 • SR var med på KTH och intervjuade oss om projektet. Därtill har en del journalister deltagit under ett evenemang för att lära sig mer och intervjuade John, även om han inte hade sålt in artikeln vid det tillfället. En press- och bloggsammanställning har ännu inte färdigställts men målet med 8 blir troligtvis svårt att nå upp till.
 • Dokumentation av translatewiki.net har strukturerats och prioriterats och ett förslag på en introduktionsportal håller på att färdigställas.
 • Många tusen översättningar har skett inom ramen för översättningstävlingen.

Interna mål:

 • MW core: 100%
 • Extensions used by WM: 93% (notera att detta inte uppfyller vårt mål för <95% var månad. Detta skedde då WMF vid ett enskilt tillfälle la till 1000+ nya meddelanden för att stödja översättning av API:et)

 

 • Stort intresse från översättare efter annons på volontärbyrån. Majoriteten som svarat på annonsen var glädjande nog kvinnor.
 • Det är svårt att motivera oinvigda att delta på översättningssprint. Behovet av att den lokala partnern aktivt bjuder in tycks vara stor.
 • Det är alltid värt att skicka ut en pressrelease, bara man tänkt igenom vilka som är lämpliga mottagare.
 • Stora förändringar i hur/om meddelade översätts kan skapa en arbetsbörda som inte går att hantera på en månad.
 • Budget 387 000 kr
 • Aktuell 364 795,72 kr
 • Prognos 387 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • UmU har inte lyckats uppnå de uppsatta målen runt deras forskning då deras material inte blivit antagit till den konferens de satsat på. Inte heller har en masterstudent skrivit om translatewiki.net. Doktoranden som arbetade med internetgemenskaper har ett bredare fokus och kommer inte att publicera något innan projektslut.
 • MetaSolutions har haft svårt att få kontakt med WMF för att få sin kod godkänd, vilket minskar värdet och intresset av att lägga upp fler produkter där. De kunde inte heller inkluderas i översättningstävlingen.
 • Översättarna har inte fortsatt regelbundet vilket minskar möjligheten att allt kommer att hållas efter systematiskt. Flera lärdomar har dock nåtts runt detta och idéer på förbättringar för framtida projekt finns.

Projektet har förlängts till 31 maj.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2016-03-03 STATUS:
STATUS orsak Förstudien avslutades och vi skickade in en ansökan som ledde till fortsatt stöd för utvecklingen av Wikispeech.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Vi utredde vad som behövs för en talsyntes på Wikipedia, vad för open source-lösningar vi kunde använda oss av och vad vi behövde utveckla nytt. Vi tidsuppskattade detta, budgeterade för det och fördelade arbetet mellan tre partners. Vi tog även kontakt med WMF och lärde oss mer hur det fungerar där.

PTS sa under vårt sista avstämningsmöte att det var en av de absolut bästa förstudier de någonsin fått in.

Många värdefulla erfarenheter för hur utvecklingsprojekt designas. Värdefull kunskap om hur det fungerar på WMF som vi kommer att ha nytta av vid annat framtida tekniskt arbete.

 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


7000 Information om fri kunskap

7100 På den politiska agendan

Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Karl och Dimi har haft flera kontakter med EU-parlamentariker och andra beslutsfattare och positiva resultat tycks skönjas. Då det varit flera politiska händelser som tagit mycket tid har dock påverkansmatrisen skjutits på framtiden.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Detta är egentligen utanför detta projekt, men som en del av sin utbildning deltog John på ett evenemang i Bryssel för att lära sig mer om Kommissionens arbete runt den gemensamma it-marknaden och kunde då även besöka Karls och Dimis kontor.
 • John & Karl har regelbundna veckomöten där uppkomna frågor och händelser gås igenom och de diskuterar framtida arbete.
 • Ett brev till svenska Europaparlamentariker har satts samman för att trycka på värdet av PD-licensering av offentligt producerade verk/data och Jan kommer att skicka ut det inom de närmsta dagarna.
 • Budget 59 500 kr
 • Aktuell 36 596,45 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


7200 Påverka övergripande myndigheter