Projekt:Fackverk 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kort projektbeskrivning

Ett VINNOVA-finansierat projekt för att underlätta arbetet med begrepp och terminologier på internet, i första hand på den s.k. semantiska webben.

En kort presentation av projektet

Wikidata har stora möjligheter att bli en central, internationell och flerspråkig nod i det arbetet. I steg 1 blir det i första hand arbete med att utveckla idéerna, harmonisera med befintliga strukturer och initiativ, samt att hitta bred samverkan, d.v.s. planera för steg 2.

Tidplan

 • 15 maj – 30 juni: Etablera projektet och förfina planeringen för steg 1.
 • 15 maj – 30 juni: Inventering av inhemska initiativ.
 • augusti: Inventering av utländska initiativ.
 • 1 augusti – 30 september: Avstämning och framtagande av en begreppsmodell för semantiska webben.
 • 1 augusti – 20 december: Begreppsarbete med en lång rad myndigheter.
 • 15 november – 15 december: Planering av steg 2.
 • 1 januari – 20 januari: Planera steg 2 och slutbearbeta rapport och resultat.
 • 2016–2018: Genomförande av steg 2.

Samarbetspartners

Noter

 • Under 2015 hade projektet id 3308, i och med omstruktureringen 2016 fick projektet det nya numret 3201.
 • Den utökade slutrapporten finns här (Google Drive)

Projektdata

3201 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 140 000 (Vinnova) + 35 000 (FDC) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: Strategi: I2, I3, V2
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 175 000
Externa
 • Håll workshop på Wikimania för att
  • inventera utländska initiativ
  • undersöka hur Wikidata kan användas
  • knyta eventuella volontärer till initiativet
 • Ta fram en rapport som beskriver föreslagen begreppsmodell
 • Ta fram ett förslag för steg 2Tidplan:

Avslutas 20 januari 2016 

Ledningsrapport: 
Status per 2016-01-28 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Slutrapport skriven och inlämnad till Vinnova
 • Budget 20000
 • Aktuell 16860
 • Prognos 20000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen: Löper över från föregående år.
Slutrapport/utvärdering: