Projekt:GLAM 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Support! Hjälp användare som är uppskrivna som deltagare på projekt GLAM.
Var med! Kom till och hjälp till på plats på kommande skrivstugor.

Kort projektbeskrivning

Samlingsprojekt för stöd till GLAM-institutioner, bland annat Centralmuseerna, ArbetSam, KB och Riksarkivet.

Tidplan

Pågår 2015.

Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd

Workshopar enligt planen här genomförda:

 • Kristianstad 21 januari, 14 deltagare
 • Trollhättan 28 januari, 6 deltagare
 • Norrtälje 4 februari, 10 deltagare
 • Luleå 11 februari, 9 deltagare

Centralmuseernas samarbetsråd

Beslutad plan för samarbete mellan Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige
Beslutad plan för samarbete mellan Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige

Samarbetsplan presenterad för CMS-chefer vid möte 23 februari. Fokus på skrivstugor och produktion av text samt uppladdning av bilder under året.

 • Möte för samordnare 23 mars.
 • Skrivstuga om mode, Nordiska museet, 26 mars, tillsammans med Europeana fashion, modevetenskapliga institutionen på SU och Armémuseum.
 • Skrivstuga om dataspel, Tekniska museet, 29 april, tillsammans med Nordiska museet.
 • Support till LSHs QRpediaprojekt.

Statens Maritima Museer

Kopplingar mellan Wikidata och Kulturnav, uppladdning av bilder och skriv/länkstuga.

Riksutställningar

Turné för att förbättra artiklar om utställningar och utställningsbegrepp på Wikipedia. Uppladdning av bilder från Riksutställningars arkiv.

Samarbetspartners

Till att börja med ArbetSam och Centralmuseernas samarbetsråd.

Se även

Projektdata

3205 Fas: Avslutad Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 50200 Beslut: [1]
Medverkan av frivilliga: Hjälpa användare inom Projekt GLAM
Övergripande mål:  
 • I.3.1
 • I.3.2
Budgetkod: Budget: Delmål:
saknasTidplan:

Pågår 2015 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-10-30 STATUS:
STATUS orsak Projektet pågår med planerade aktiviteter.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Genomfört fyra ArbetSam-workshopar, genomfört två skrivstugor och samordnarmöte med CMS, första möte med Svenska Akademien inför samarbete med dom.

 • Budget 50 200,00 kr
 • Aktuell 50 055,32 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: