Projekt:GLAM 2015/SMM

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

...

Rapporter

Tidplan

Kursiverade poster hanteras internt av SMM
2015-06-15
Projektet inleds med Bildurvalsmöte
André och Axel sammanställer ett utkast med sjöfarts/maritimt relaterade Wikimedia Commons kategorier som kan vara relevanta för SMM:s bildfiler.
2015-06-16 — 18
10-20 lämpliga poster (utifrån prioritering ovan) identifieras som test.
Kolumnerna med metadata utvärderas och ändras/kompletteras vid behov.
2015-06-22 — 08-21
500-1000 poster (utifrån prioritering) identifieras
Utifrån hur informationen ser ut i mappens/träfflistans kolumner kompletteras och städas posterna i Primus.
Avstämning vid behov av med mail till André, Axel och Kristina.
2015-07-02
Möte kring Wikidata och kopplingar till SMM i KulturNav
2015-07-31
Halvtidsrapport
2015-08-24
Leverans av bilder samt metadata till André.
2015-08-24 — 09-04
André och Axel: rensning av exif-data, uppladdning samt länkning av bildfiler.
2015-09-11
Intern skrivstuga.
2015-09-15
Slutrapportering och projektavslut.

Se även

Projektdata

3309 Fas: Pågår Ansvarig: André
Finansiering: Extern (SMM) Beslut: Avtal
Medverkan av frivilliga: Önskemål av bildmaterial
Övergripande mål: I.2.1, I.3.3
Budgetkod: Budget: Delmål:
3309 max 80.000
Leverabler
 • 500 bildfiler
 • 500 kopplingar mellan Wikidata och KulturNav
Möten
 • 1 bildurvalsmöte
 • 1 intern skrivstuga
 • minst 2 avstämningsmöten
Rapporter
 • Startrapport
 • Halvtidsrapport
 • SlutrapportTidplan:

2015-06-15 – 2015-09-15 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-11-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektet avslutat och faktura utskickad

 • Budget 80 000
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Global metrics

Baserat på aktiva på projektsidan, uppladdning till Wikidata samt deltagare på skrivstugan ingående i projektet. Se slutrapporten för detaljer och källor.

Global metrics: 2014–15
Calculating global metrics
PARTICIPATION (COMMUNITY)
1. Number of active editors involved 6
2. Number of newly registered users 19
3. Number of individuals involved 30
CONTENT
4. Number of new images/media added to Wikimedia article pages 86 usages, 55 distinct images
5. Number of articles added or improved on Wikimedia projects 711
6. Number of bytes added to and/or deleted from Wikimedia projects (absolute value) 6298017
LEARNING QUESTION
7. Learning question: Did your work increase the motivation of contributors, and how do you know?