Projekt:GLAM 2015/SMM/Startrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Startrapport för Sammarbetsprojekt mellan Statens Maritima Museer och Wikimedia Sverige.

29 juni 2015 kl. 12.12 (CEST)

Genomförda aktiviteter:

Deltagande på bildurvalsmöte:

 • Wikimedia Sverige deltog med André Costa och Axel Petterson vid de inledande diskussionerna kring vilken typ av bilder som ska tillgängliggöras för Wikimedia Commons.
 • En tidplan antogs (se nedan).
 • Ett utkast för sjöfarts/maritimt relaterade kategorier på Wikimedia Commons togs fram.

Publik projektsida

en undersida till SMMs sida på Projekt GLAM finns en sammanställning av aktiviteter inom projektet. Efter att ha frågat wikipediagemenskapen om vilka bilder som ska prioriteras har flera volontärer engagerat sig och fyllt på med önskemål om både enskilda bilder och typer av bilder som skulle förbättra artiklar och komma till direkt användning på dom olika projekten. Sidan kommer att leva under projektets gång och fungera som en av kontaktytorna mellan gemenskapen och inblandade parter.

Identifiering av dataset:

De mest relevanta dataseten i KulturNav har identifierats. Dessa är, i prioriteringsordning:

Följande två har även identifierats som potentiellt intressanta i mån av möjlighet

Förberedelser på Wikimedia Commons:

 • En landningssida för Statens Maritima Museer har förberetts på COM:SMM. Detta fungerar som en portal som dels knyter samman SMMs bildinnehåll på Wikimedia Commons och dels fungerar som en ingång för den som vill utforska materialet.
 • En uppstrukturering skedde av tidigare uppladdat material för att underlätta hanteringen av det nya bildmaterialet samt för, per önskemål, göra det tydligare vilken av de ingående museerna i SMM materialet härstammar ifrån.
 • En sida har satts ihop för att automatiskt generera dagliga rapporter om interaktionen samt användningen av SMM:s bildmaterial.

Förberedelser på Wikidata:

 • Ett objekt har skapats för datasetet Fartygstyper för att kunna sätta upp ett första länkat exempel (Barkskepp)
 • Ett förslag har presenterats på ändrad rekommenderad användning av KulturNav-kopplingen för att tydliggöra mot vilket dataset kopplingen är gjord.

Mätetal:

 • 0/500 bildfiler
 • 1/500 KulturNav-kopplingar
 • 1/1 bildurvalsmöte
 • 0/1 intern skrivstuga
 • 0/2 avstämningsmöten

Tidplan:

Kursiverade poster hanteras internt av SMM
2015-06-15
Projektet inleds med Bildurvalsmöte
André och Axel sammanställer ett utkast med sjöfarts/maritimt relaterade Wikimedia Commons kategorier som kan vara relevanta för SMM:s bildfiler.
2015-06-16 — 18
10-20 lämpliga poster (utifrån prioritering ovan) identifieras som test.
Kolumnerna med metadata utvärderas och ändras/kompletteras vid behov.
2015-06-22 — 08-21
500-1000 poster (utifrån prioritering) identifieras
Utifrån hur informationen ser ut i mappens/träfflistans kolumner kompletteras och städas posterna i Primus.
Avstämning vid behov av med mail till André, Axel och Kristina.
2015-07-02
Möte kring Wikidata och kopplingar till SMM i KulturNav
2015-07-31
Halvtidsrapport
2015-08-24
Leverans av bilder samt metadata till André.
2015-08-24 — 09-04
André och Axel: rensning av exif-data, uppladdning samt länkning av bildfiler.
2015-09-11
Intern skrivstuga.
2015-09-15
Projektet avslutas och avrapporteras.