Projekt:GLAM 2015/SMM/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slutrapport för Samarbetsprojekt mellan Statens Maritima Museer och Wikimedia Sverige.

2015-10-15

Genomförda aktiviteter:

Koppling mellan Wikidata och SMMs dataset på KulturNav

Kopplingar gjordes mot samtliga av SMMs fem dataset på KulturNav. Totalt kopplades 639 objekt i Wikidata tillbaka mot motsvarande objekt i dessa dataset. Utöver dessa källbelades 3018 olika påståenden kring dessa objekt med ett av SMMs dataset på KulturNav.

Då mjukvaran byggts så att den kan hantera samtliga av dataseten är det möjligt att snabbt skapa ytterligare tillbakakopplingar, samt ytterligare källbeläggning, allt eftersom fler av SMMs objekt kopplas mot motsvarande objekt i Wikidata. Mjukvaran är tillgänglig på GitHub under en fri licens.

Uppladdning av bilder till Wikimedia Commons

Utifrån de nyckelord som identifierats i metadata för de levererade filerna togs matchningslistor fram och flertalet av de mest förekommande nyckelorden kunde matchas mot kategorier på Commons. För de avbildade skepp, samt de personer som var kopplade till bilderna/föremålen användes KulturNav-kopplingar där dessa fanns för att matcha dessa mot rätt kategorier/mallar/länkar. Resultatet var att enbart 37 bilder behövde matchas manuellt mot kategorier efter det att uppladdningen genomförts.

Utav de 594 bilder som levererades laddades 592 stycken upp till Wikimedia Commons (två var uppladdade sedan tidigare). Alla bilder från den uppladdningen finns tillgängliga via Media contributed by SMM: 2015-09.

Både den mjukvara som utvecklats och de matchningar som gjordes går direkt att återanvända ifall ytterligare batchuppladdnignar skulle bli aktuella.

Intern länkstuga på Sjöhistoriska museet

Den 2015-09-11 höll Wikimedia Sverige en intern skriv/länkstuga för SMM-personal på Sjöhistoriska museet. Wikimedia Sverige deltog med André Costa och Axel Petterson, dessutom var Kristina Berg med och pratade om KulturNav och varför projektet initierades.

25 deltagare från Sjöhistoriska, Vasamuseet och Marinmuseet fick först en gemensam genomgång om vad Wikipedia och övriga Wikimediaprojekt är och hur dom fungerar samt varför det är bra och viktigt att bidra med expertis och ämneskunskap. Efter introduktionen fortsatte ungefär 15 personer med praktisk redigering av Wikipedia, källbeläggning av artiklar samt inläggning av bilder på flera språkversioner.

Övriga deltagare fick en introduktion i Wikimedia Commons där det visades hur man enklare kan lägga till kategorier med hjälp av HotCat samt hur man använder det mer kraftfulla verktyget Cat-a-lot. Vi såg även hur man kan slå på VisualEditor på Wikimedia Commons samt hur denna kan användas för att lägga till eller redigera bildbeskrivningar. Dessa verktyg ska i sin tur underlätta för deltagarna att hantera de fåtal bilder där beskrivningar ej automatiskt skapats eller där ingen kategori kunnat matchas mot nyckelorden.

Vi tittade även på SMMs landningssida på Commons samt på landningssidor för andra svenska GLAM-instutitioner för att få bättre förståelse för dess funktion samt vilken information som är aktuellt för deltagarna att lägga till.

En kortare introduktion genomfördes för hur Wikidata fungerar och används. Utöver dessa beskrevs det mer noggrant hur man går till väga för att koppla ett av SMMs objekt i KulturNav mot motsvarande objekt i Wikidata.

Mätetal

 • 592/500 bildfiler[1]
 • 639/500 KulturNav-kopplingar[2]
  • Totalt 3018 källhänvisningar till SMMs dataset på KulturNav[3]
 • 1/1 bildurvalsmöte
 • 1/1 intern skrivstuga
 • 0/2 avstämningsmöten
  • Istället för dessa har kontinuerlig kontakt hållits per e-post

Ekonomi

272 upparbetade arbetstimmar[4] varav ca 242 arbetstimmar (80.000 kr) har täckning från SMM.

Övriga mätetal för återanvändning

Externa mätetal

 • Pageviews bilder: 117 704[5] (baserat på alla bilder från SMM). En ökning med 266% jämfört med månaden innan bilderna laddades upp.

Interna mätetal

 • Antal bilder uppladdade: 592[1]
 • Antal bytes (absolut):
  • på Wikidata (inom projektets tidsspan): 6 292 475[6]
  • av deltagare i länkstugan (även efter projektslut): 5 542[7]
 • Antal involverade:
  • I wikidatadiskussionerna: 4
  • I bildurval/bildhantering: +7[8]
  • på länkstugan: 25[9]
 • Antal bilder som används: 75 artiklar, 28 unika bilder [10]
 • Antal artiklar förbättrade:
  • på Wikidata: 692[2]
  • Wikipedia under länkstugan: 19

Källor/länkar

 1. 1,0 1,1 kategori för denna uppladdning
 2. 2,0 2,1 WDQ
 3. Query (tryck Execute)
 4. Wikimedia Sveriges budget (OBS! stort dokument)
 5. Baglama2
 6. Se metrics_result_Wikidata.json i Dropbox
 7. Se Bytes Added - SMM-WMSE 2015.csv i Dropbox
 8. Wikipedia:Projekt GLAM/SMM/Bilduppladdning 2015
 9. Wikipedia:Projekt GLAM/SMM/Bilduppladdning 2015/Skrivstuga
 10. GLAMorous