Projekt:GLAM 2015/Riksutställningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Kort projektbeskrivning

Genomföra en turné om tio workshopar tillsammans med Riksutställningar för att förbättra informationen om utställningar och utställningsbegrepp på Wikipedia. Riksutställningar bokar platser och lokaler samt bjuder in deltagare till workshoparna.

Tidplan

Start v.42, en workshop i veckan, avslut och rapport v.52

Samarbetspartners

  • Riksutställningar

Se även

Rapporter

Projektdata

5405 Fas: Avslutat Ansvarig: Axel
Finansiering: Extern (Riksutställningar) Beslut: 2015-10-12
Medverkan av frivilliga: Delta i skrivstugor, kommentarer på begrepp och biografier
Övergripande mål:
  • S.4 Föreningen skall ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  • I.2 Föreningen skall påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser
Budgetkod: Budget: Delmål:
5400 50 160:- Genomföra 10 skrivstugor
  • S.4.1 5 nya organisationer
  • I.2.2 5 organisationer bidrar med materialTidplan:

2015-10-13 -- 2015-12-31 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-10-13 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
  • Budget
  • Aktuell
  • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: