Projekt:Offentligkonst.se 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Huvudsida     Donationer     Påverkan     Jag vill hjälpa till!     Om projektet     FAQ     In English    
  Projektet     2013     2015     2016     Tidslinje över stämningen     Tekniskt     FAQ     In English    
  Projekt:Offentligkonst.se 2015     Sammanställda erfarenheter     Budget     Diskussion    
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Databerikare För många av konstverken saknas idag information, t.ex. en koordinat. Ibland själva konstverket, trots att vi fått ut information från kommunen. På vår FAQ-sida kan du hitta mer information om hur du kan hjälpa till för att fylla i luckorna i databasen, rätta felaktigheter samt berika den allmänna kunskapen om offentlig konst.
Dataminer De dataset vi får in från kommunerna kräver ofta initial bearbetning innan de kan integreras med databasen. Vi har därför fler dataset från kommuner tillgängliga än vad som finns publikt. Om du är intresserad av att arbeta med ett sådant dataset för att förbereda det för publicering får du gärna höra av dig.
Utvecklare Om du är tekniskt kunnig behöver vi din hjälp med att utveckla verktyg som använder sig av databasen. Detta kan antingen röra sig om dina egna idéer som använder informationen eller om ett av våra önskemål för utveckling av databasen/webbgränssnittet/APIet.


Kort projektbeskrivning

För 2015 har vi beviljats medel av Vinnova för att öka antalet dataset i vår Öppna Databas för Offentlig Konst. Målet för denna delen av projektet är att ytterligare berika databasen genom att öka antalet tillgängliga dataset genom att kontakta fler kommuner. Samtidigt ska webbgränssnittet förbättras och den tillgängliga informationen ska även göras mer användbar genom att den kopplas samman med Wikidata samt genom att datasättet beskrivs genom DCAT-AP.

Tidsplan

 1. 1 oktober 2014: Projektstart.
 2. Projektmånad 1: Upprättande av kommunikationsplan.
 3. Projektmånad 4: Webbinterface färdigt.
 4. Projektmånad 2-5: Kontakt med kommuner om deras dataset.
 5. Projektmånad 2-6: Anpassning av kommunernas dataset.
 6. Projektmånad 6-7: Koppling till Wikidata.
 7. Projektmånad 7: Databasen anpassad för DCAT-AP (via MetaSolutions).
 8. Projektmånad 7: Listor över konstverk på Wikipedia skapas och kompletteras allt eftersom med ny data och information från kommuner och allmänhet.
 9. Projektmånad 8: Slutrapporten skrivs.
 10. 31 augusti 2015: Projektavslut.
 11. 30 september 2015: Slutrapport skickas in.

Samarbetspartners

MetaSolutions
Ansvarar för beskrivning av offentligkonst.se enligt DCAT-AP.

Referensgruppen

 • Statens konstråd
  Sveriges största inköpare av konst och har som övergripande mål att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Statens konstråd kommer att delta i referensgruppen och ge oss råd hur databasen och gränssnittet bör utformas.
  Mittuniversitetet (genom Magnus Eriksson)
  Programansvarig på Institutionen för Informationsteknologi och Medier, kommer att hjälpa till med att förmedla kontakter till studenter som kan genomföra delar av utvecklingsarbetet som del av sina examensarbeten.
  Morus AB
  som har fått stöd från Vinnova för att i ett årslångt projekt hjälpa kommuner med frågor kring öppna data, kommer att hjälpa till med att förmedla kontakter samt dela med sig av sina erfarenheter av kontakter med kommuner.
  Joakim Jardenberg
  chef för internet i Helsingborgs kommun, deltar i referensgruppen.
  Peter Krantz
  CIO på Kungliga biblioteket, deltar i referensgruppen.
  Pernilla Näsfors
  VD på OpenHearted AB, konsult med fokus på öppenhet.

Status / Resultat

 • Kommunikationsplan - Intern tills projektet avslutats.
 • En ny webbplats har lanserats. Utöver den renare stilen har denna även bättre stöd för mobiler. före-efter.
 • En allmän sida för projektet har satts upp på Offentligkonst.se.
 • En FAQ har påbörjats för att inventera vanliga frågor.
 • En sida med tillgängliga dataset har satts upp för att göra det möjligt för volontärer att själva aktivera dataset.
 • Möjligheten att köra en D2RQ-server för att tillgängliggöra datasetet som semantisk data undersöks.
 • En modul för artister har lagts till i API:et. Detta gör det möjligt att göra mer avancerade sökningar på artister och deras verk.
 • Datasetet har beskrivits med DCAT-AP på [1]

Kommunstatistik

Statistik för kontaktade kommuner
2015-12-31
antal
Kontaktade 45.17%
  
131
100%
  
Svar 44.14%
  
128
100%
  
Svar m. data 31.38%
  
91
100%
  
Data importerad till databas 27.59%
  
80
100%
  
De färgade staplarna visar procentantalet av målet för 2015.

21 kommuner har också meddelat att de helt saknar data. Utöver detta har vi även fått in, och inkluderat, data från Statens konstråd.
För en detaljerad lista se kontaktade kommuner.

Karta över Sveriges kommuner per kontaktstatus
  Kontaktade
  Svar utan data eller inget svar på 3 veckor
  Svar med data
  I databasen
  Saknar själva data


Se även

Projektdata

3204 Fas: avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 358 400 (FDC+Vinnova) Beslut: Ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 321 740
I enlighet med ansökan
 • Totalt 50 organisationer har lagt in material kopplat till offentlig konst
 • Diskussioner har initierats i minst 100 kommuner
 • Ett webbaserat gränssnitt har utvecklats
 • Databasen har kopplats mot Wikidata
I enlighet med beviljandet
 • Delta på av Vinnova anordnade event kring kunskapsspridning
 • Minst en video med kunskapsspridning
 • Slutrapport
3200 83 000
Interna
 • 1: Nya fria resurser på Wikimedia Commons/Wikidata annonseras på Bybrunnen inom en månad efter avslutad uppladdning.
 • 1: Målet är att föreningen skall informera om goda exempel på organisationer som släpper material under fri licens.
 • 1: Målet är att minst 5 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
 • 1: Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • 1: Frivilliga
 • 1: Blogginlägg
 • 4: Temamånadsbrev


Tidplan:

Projektrapportering sista augusti 

Ledningsrapport: 
Status per 2015-09-18 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Slutrapport skriven
 • 131 (av 100+) kommuner kontaktade
 • 128 (av 100+) kommuner har svarat
 • 91 (av 50) dataset har inkommit
 • 80 (av 50) dataset har integrerats i databasen
 • (DCAT-AP beskrivning publicerad)
 • Nytt gränssnitt är uppe
 • Kommunikationsplan skapad.
 • Pressreleasemall skriven.
 • 1 frivillig involverad
 • Budget 309 983,54 kr
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Tweet från @offentligkonst dyker inte upp i Twitter-sök varpå aktiviteten trappats ner.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: