Offentligkonst.se/Om projektet/Teknisk dokumentation

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Huvudsida     Donationer     Påverkan     Jag vill hjälpa till!     Om projektet     FAQ     In English    
  Projektet     2013     2015     2016     Tidslinje över stämningen     Tekniskt     FAQ     In English    
  Parametrar     Databas     Api     Wikipedianslutning     Licenser    
Källkoden hittar du på github.

Nedan följer en lista av de parametrar som är planerade att inkluderas i Offentligkonst.se. Dessa är uppdelade i tre kategorier:

 1. Inbegärda parametrar - Dessa är de parametrar vi främst kommer att söka från kommuner och övriga aktörer.
 2. Utökade parametrar - Dessa parametrar fylls i av användare och andra "icke-officiella" aktörer. Tillsammans med den inbegärda datan utgör detta grunden i databasen.
 3. Interna parametrar - Dessa är parametrar som sköts internt av databasen och normalt inte visas.
 4. Möjliga parametrar - Dessa är parametrar där tillgängligheten/behovet ännu inte utvärderats. Beroende på feedback och vilken data som hittas hos kommunerna kan dessa komma att inkluderas.
Inbegärda parametrar:
 • id - Unikt id
 • title - Titel
 • artist - Konstnär
 • descr - Beskrivning (fritext)
 • year - Årtal (Uppförandesår/färdigställt)
 • type - Typ av konstverk
 • material - Material konstverket gjorts av
 • inside - Inomhus eller utomhus, för FoP
 • address - Adress för konstverk
 • county - Länskod
 • muni - Kommunkod
 • district - Stadsdel
 • lat - Latitud (decimalform)
 • lon - Longitud (decimalform)
 • official_url - Officiell sida om objektet (på källans webplats)
 • owner - Ägare (utifall alla konstverken ej är ägda av kommunen)
Utökade parametrar:
 • image - Bildnamn på Commons
 • wiki - WikiData-id för artikel om konstverket
 • list - En Wikipedia-lista där konstverket nämns
 • removed - Om konstverket är nedplockat, förstört, stulet...
 • commons_cat - Objektspecifik kategori på Commons
 • free - Om objektet är upphovsrättsligt fritt (i Sverige) [alternativ: ‘pd’, ‘cc’, ‘unfree’, ´´]
 • year_cmt - Fritext kommentar om år är okänt/ungefärligt/beställningsdatum etc.
 • cmt - Fritext kommentar om objektet (t.ex. stod tidigare nån annanstans, tillfälligt bortplockad, kopia av ett annat verk etc.)
Interna parametrar:
 • source - Källa för info (organisation)
 • ugc - Flagga för om det är originalinfo
 • changed - Tidsstämpel för när posten senast ändrades
 • created - Tidsstämpel för när den officiella posten lades in
 • same_as - I det fall två poster behandlar samma objekt (t.ex. kommunen och landstinget båda inkluderar objektet)