Offentligkonst.se/Om projektet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Huvudsida     Donationer     Påverkan     Jag vill hjälpa till!     Om projektet     FAQ     In English    
  Projektet     2013     2015     2016     Tidslinje över stämningen     Tekniskt     FAQ     In English    

Offentligkonst.se[1] är ett av Wikimedia Sverige initierat projekt med mål att skapa en öppen databas över den offentliga konsten i Sverige. Projektet består dels av en databas med ett öppet API, dels av generering av listor över offentlig konst på svenskspråkiga Wikipedia och slutligen av webbplatsen Offentligkonst.se där besökare kan upptäcka databasens innehåll.

Bakgrund

här kommer det snart information om motivationen bakom projektet

Projektet startades efter det att vi 2012 funderat på att köra en tävling fokuserad på fotografering av offentlig konst. Till skillnad från tävlingen Wiki Loves Monuments, vilken då var fokuserad på byggnads och fornminnen, upptäckte vi att det saknades ett centralt register över den offentliga konsten i Sverige. För att åtgärda detta satte vi därför ihop en projektansökan till Vinnova för att kunna sätta upp Sveriges första Öppna Databas för Offentlig Konst. Denna beviljades och 2013 kom vi på allvar igång med pilotprojektet.

Under pilotprojektet 2013 togs rutiner för insamlande av officiell data om offentlig konst i Sverige fram och 72 kommuner samt Statens konstråd kontaktades. En struktur för databasen togs fram och 25 dataset kunde slutligen läggas in. För att illustrera den data som samlats in registrerades offentligkonst.se och det sattes där upp en karta som visade de (koordinatsatta) verk som då fanns tillgängliga i Stockholmstrakten. Vi tog även fram en ny liststruktur på svenskspråkiga Wikipedia för offentlig konst i Sverige. Detta gjorde det möjligt att direkt berika Wikipedia med den data som samlats in från kommunerna. Det gjorde det även möjligt att öppna upp databasen för berikning med data från allmänheten, såsom koordinater, relaterade bilder samt de konstverk som finns inom en kommun men som kommunen själva saknade kunskap om. Parallellt med detta arbetet togs även ett öppet API fram för att kunna ge allmänheten, och kommunerna, maskinell tillgång till informationen i databasen, både den officiella och användargenererade informationen.

För 2015 fick vi ytterligare en ansökan till Vinnova beviljad. Målet för denna delen av projektet är att ytterligare berika databasen genom att öka antalet tillgängliga dataset samt förbättra webbgränssnittet. Den tillgängliga informationen ska även göras mer användbar genom att den kopplas samman med Wikidata samt genom att datasättet beskrivs genom DCAT-AP.

Kommunstatistik

Statistik för kontaktade kommuner
2015-12-31
antal
Kontaktade 45.17%
  
131
Svar 44.14%
  
128
Svar m. data 31.38%
  
91
Data importerad till databas 27.59%
  
80
De färgade staplarna visar procentantalet av de 290 kommunerna.

21 kommuner har också meddelat att de helt saknar data. Utöver detta har vi även fått in, och inkluderat, data från Statens konstråd.
För en detaljerad lista se kontaktade kommuner.

Karta över Sveriges kommuner per kontaktstatus
  Kontaktade
  Svar utan data eller inget svar på 3 veckor
  Svar med data
  I databas
  Grunddata saknas

Fotnoter

  1. Projektet hette ursprungligen Öppen Databas för Offentlig Konst (ÖDOK)