Offentligkonst.se/Om projektet/FAQ

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Huvudsida     Donationer     Påverkan     Jag vill hjälpa till!     Om projektet     FAQ     In English    
  Projektet     2013     2015     2016     Tidslinje över stämningen     Tekniskt     FAQ     In English    

Här hittar du svaren på de mest förekommande frågorna.

Konstverket jag söker finns inte på kartan / saknar koordinat

De enda konstverken som syns på kartan är de som finns i databasen med en koordinat. Att konstverket inte syns på kartan kan det därför bero på att den antingen inte finns i databasen eller att koordinater för konstverket saknas.

För att lägga till en koordinat gå till motsvarande lista på svenskspråkiga Wikipedia och lägg till en koordinat för verket i fråga. Kom ihåg att koordinater måste anges som decimaltal med en punkt (.) som decimalavgränsare.

Se även

Konstverket jag söker finns inte i databasen

Offentligkonst.se och Wikimedia Sverige har ännu inte hunnit kontakta alla Sveriges kommuner vilket innebär att det ännu finns stora luckor i databasen. Ifall kommunen där konstverket finns inte är en av de vi har kontaktat är det troligen förklaringen till varför den saknas. Om vi inte har kontaktat kommunen, eller om kommunens data ännu inte integrerats i databasen kan du läsa om vad du kan göra på Min kommun finns inte med i databasen.

Om din kommun finns med i databasen men verket ändå saknas beror detta troligen på att kommunen inte är medveten om verket och/eller att det inte är kommunalt ägt. Genom att lägga till verket på motsvarande lista på svenskspråkiga Wikipedia kan du ändå se till att det kommer med i databasen.

Se även

Konstverket saknar bild / har en dålig bild

För tillfället synkroniseras inte bilderna i Wikipedias listor med offentligkonst.se, för mer information se Bilder av konstverk och upphovsrätten

De bilder som visas på offentligkonst.se kommer från motsvarande lista på svenskspråkiga Wikipedia. Detta innebär att alla bilder som läggs till i listan först måste ha laddats upp till Wikimedia Commons. Om du vet vad bilden på Wikimedia Commons heter kan du läsa på Hur gör jag för att uppdatera informationen i listan på Wikipedia? hur du lägger till den i listan.

Om du inte hittar en bild på Wikimedia Commons kan du själv ta en bild, eller hitta en bild online som ligger under en fri licens, och ladda upp denna till Wikimedia Commons. Detta gör du enklast genom att klicka på det orangea pluset (eller det blåa pluset) i det högra fältet i listan. Om verket redan har en bild hittar du symbolen under den tidigare bilden. Bilder som laddas upp genom denna mekanism uppmärksammas på en speciell lista varifrån volontärer kan lägga till dem i listorna. Självfallet kan du även själv lägga till bilden i listan.

Om du själv tar bilden rekommenderas du att först läsa Bilder av konstverk och upphovsrätten.

Att ha i åtanke
 • Samma konstverk kan finnas på flera ställen runt om i landet, bilden som illustrerar verket i listan bör vara det som finns på just den platsen.
 • Konstverk som inte är stadigvarande eller är inomhus är inte fria att fotografera.
 • Wikimedia Commons respekterar upphovsrätten och kräver därför att bilder du inte själv tagit uttryckligen måste ha släppts under en fri licens. Pressbilder eller andra bilder som inte uttryckligen anger en licens är därför inte ok att ladda upp.
Se även

Nån del av informationen om ett konstverk är felaktig

Vi strävar efter att all informationen om konstverken ska vara rätt, ibland händer det dock att fel slinker med. Lyckligtvis är det lätt att korrigera dessa genom att gå in på motsvarande lista på svenskspråkiga Wikipedia och där korrigera faktafelet.

Tänk på att det kan ta några dagar innan informationen på offentligkonst.se reflekterar den som syns i listan.

Min kommun finns inte med i databasen

Offentligkonst.se och Wikimedia Sverige har ännu inte hunnit kontakta alla Sveriges kommuner vilket innebär att flera kommuner ännu saknas i databasen. Utav de kommuner vi har kontaktat har vi ännu inte heller hunnit integrera alla dataset.

 • Om din kommun är en av de vi ännu inte hunnit kontakta kan du lämna ett önskemål om detta genom att skicka oss ett meddelande på info(at)offentligkonst.se.
 • Om vi fått in data från din kommun men ännu inte integrerat denna är du välkommen att hjälpa till med detta genom att anmäla dig på vår sida med dataset.

Min kommun finns med i databasen men inte på Wikipedia

Listorna på Wikipedia skapas separat från att dataseten samlas in och läggs till i databasen. Detta beror dels på att det sedan tidigare finns listor på Wikipedia för vissa kommuner (vissa byggda på helt andra strukturer) men främst på att vi aktivt har valt att särskilja den kollaborativa redigeringsmodellen som är normen på Wikipedia från den (i dagsläget) centraliserade kontrollen av hur nya dataset läggs till i databasen.

Om du kontaktar oss kan vi dock se till att sätta ihop en lista utifrån databasen och placera denna i diskussionsnamnrymden. På så sätt kan den användas som grund för en omarbetad artikel.

Vad är kopplingen till Wikipedia?

Offentligkonst.se är en tjänst som är fristående från Wikipedia. Genom att koppla listor om offentlig konst på svenskspråkiga Wikipedia till objekten i databasen berikas dock databasen med användargenererad information och fritt bildmaterial. Kopplingen gör det även möjligt att använda det fungerande modereringssystem som redan finns på Wikipedia för att hantera eventuell vandalism och felaktigheter.

Samtidigt så används det material som samlas in för offentligkonst.se för att berika Wikipedia med information om den offentliga konsten och var den är placerad. På så sätt uppstår en synergi som är till nytta för båda projekten.

Hur gör jag för att uppdatera informationen i listan på Wikipedia?

Exempel på wikitexten för en rad i listan
Denna text antar att du redan hittat den lista på svenskspråkiga Wikipedia som innehåller det verk du vill uppdatera.

Wikipedia har sedan en tid tillbaka ett förenklat redigeringsläge, VisualEditor, som standard. Tyvärr har detta läge ännu inte utvecklats till den punkt att den kan hantera de tunga listorna med offentlig konst. För att redigera dessa behöver man därför gå in i wikitextläge vilket man gör genom att trycka på fliken Redigera wikitext.

När du väl är inne i läget för redigering i wikitext ser du något som liknar bilden till höger. Det viktiga att komma ihåg är att var rad i listan motsvaras av ett anrop till mallen "Offentligkonstlista" (förenklat motsvarar detta informationen som finns mellan ett {{Offentligkonstlista| och nästa }}). För att uppdatera den relevanta informationen behöver du bara hitta det anrop som motsvarar verk du är intresserad av och ändra i textfälten. För mer information om vad de olika fälten betyder, se Mall:Offentligkonstlista på svenskspråkiga Wikipedia.

För att förhandsgranska dina ändringar innan du sparar kan du använda knappen Visa förhandsgranskning.

Att komma ihåg
 • Koordinater måste anges som decimaltal med en punkt (.) som decimalavgränsare.
 • Bilder måste vara uppladdade på Wikimedia Commons innan de kan läggas in i listan.
 • Bildernas namn ska anges utan "File:"-prefixet.

Hur gör jag för att lägga till ett nytt verk i listan på Wikipedia?

Denna text antar att du redan hittat den lista på svenskspråkiga Wikipedia som innehåller det verk du vill uppdatera.

Först är det viktigt att du kontrollerar att verket inte redan finns i listan. Detta kan till exempel hända ifall verket har ett annat officiellt namn än det som vanligen används eller om konstnärens namn kan stavas på olika sätt. Om du upptäcker att verket trots allt saknas kan du antingen lägga till det i listan (se nedan) eller, då detta är mer tekniskt krävande, så kan du istället skriva en kommentar på diskussionssidan som hör till listan. Där beskriver du det saknade verket och lägger gärna till källor som styrker detta.

För att lägga till ett verk i listan går du in i redigeringsläge (klicka Redigera wikitext). Gå sedan till slutet av den lista där du vill lägga till verket och lägg till nedanstående innan det avslutande |}. Följ sedan anvisningarna på mallens dokumentationssida för hur du ska fylla i de olika parametrarna.

{{Offentligkonstlista
 | id      = 
 | id-länk   = 
 | titel    = 
 | aka     = 
 | artikel   = 
 | konstnär   = 
 | årtal    = 
 | beskrivning = 
 | typ     = 
 | material   = 
 | fri     = 
 | plats    = 
 | inomhus   = 
 | län     = 
 | kommun    = 
 | stadsdel   = 
 | lat     = 
 | lon     = 
 | bild     = 
 | commonscat  = 
}}

Hur hittar jag koordinater för ett konstverk?

Om ett konstverk saknar koordinater kan du hitta dessa på flera olika sätt.

Gå till konstverket

Om du har möjlighet så är den bästa lösningen alltid att gå till konstverket. Väl där kan du använda GPS-enhet/smartphone för att se koordinaten för den punkt du befinner dig på.

Till din hjälp kan du använda kartan på offentligkonst.se. Peka på den svarta hårkors-symbolen för att panorera till din aktuella position, peka-och-håll-kvar för att få upp koordinater för den punkten där du satt fingret.

Navigera på karta

Om du har god kännedom om var på kartan konstverket finns kan du gå till offentligkonst.se och navigera till den plats på kartan där objektet finns. Högerklicka (eller peka-och-håll-kvar) för att få upp koordinater för den aktuella punkten.

Vill du istället navigera på en satellitkarta kan du använda Bing Kartor. Även här kan du högerklicka för att få fram koordinaten (notera decimalavgränsaren). [Bing har valts då koordinater därifrån är kompatibla med t.ex. OpenStreetMap].

Hitta koordinater i OpenStreetMap

För vissa av konstverken har volontärer redan lagt till koordinater på i OpenStreetMap. För att se om konstverket i fråga har en koordinat kan du använda overpass för att hitta alla konstverk inom ett visst område. Flytta bara kartan till det önskade området och tryck sedan "Run".

Se även

Varför gör Wikimedia Sverige det här?

ett svar på denna fråga kommer snart

Hur kan jag hjälpa till?

Det lättaste sättet du kan hjälpa till på är genom att lägga till och komplettera information om konstverken i listorna på svenskspråkiga Wikipedia. Detta kan ta flera olika former, däribland:

 • Gå ut och samla in koordinater för de verk där detta saknas.
 • Lägg till kända konstverk i kommunen som saknas i listorna.
 • Korrigera eller komplettera övrig information i listorna.
 • Skriv artiklar om konstnärerna (i den mån de uppfyller svenskspråkiga Wikipedias relevanskriterier).
 • Skriv artiklar om konstverken (i den mån de uppfyller svenskspråkiga Wikipedias relevanskriterier).

Bilder av konstverk och upphovsrätten

Offentligt placerade konstverk, likt annan konst, är omfattade av upphovsrätten under förutsättningen att konstnären är i livet eller dött för mindre än 70 år sedan. Detta betyder att upphovsrättsinnehavaren, oftast konstnären, har rätt att kontrollera hur konsten används.

I upphovsrättslagen finns det dock ett undantag i 24 § som säger att konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus. Samma lagparagraf, ibland känd som Panoramafrihet, gör det även möjligt att fritt avbilda byggnader. Det är detta undantag i lagstiftningen som gör det lagligt att ta bilder av konstverk samt exempelvis trycka, och sälja, vykort som avbildar offentlig konst.

I frågan om huruvida detta undantag gäller när bilderna publiceras online råder det dock delade meningar. Wikimedia Sverige har låtit göra en rättsutredning som kommit fram till att undantaget gäller även på nätet. Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) är å andra sidan av åsikten att Panoramafrihet inte gäller online. Frågan utreds för närvarande av högsta domstolen. Se tidslinje över stämningen för att se den senaste utvecklingen.

Även om Wikimedia Sverige anser att undantaget även gäller på nätet har vi valt att avvakta ytterligare publicering av bilder på offentligkonst.se. Detta beslut har tagits för att minska riskerna för fotograferna av offentlig konst i väntan på att den rättsliga situationen utreds.

Utöver upphovsrätten för konstverket uppstår även en sekundär upphovsrätt för fotografiet. Likt övriga bilder på Wikimedia Commons måste dessa fotografier vara under en fri licens för att kunna användas på Wikipedia och offentligkonst.se.

Var kommer informationen ifrån och hur ser processen ut

Den mesta av informationen kommer från att Wikimedia Sverige kontaktar kommuner* i Sverige och begär ut den information kommunen har om den offentliga konsten (främst den utomhusplacerade). Kommunerna svara med data i olika format som anställda på Wikimedia Sverige och volontärer sedan masserar för att de ska kunna integreras i databasen. När denna information importeras till databasen märks den upp som originalinformation.

Utifrån denna information skapas sedan listor på Wikipedia alternativt integreras informationen med existerande listor. Från och med denna punkt uppdateras informationen i databasen med de tillägg och korrigeringar som görs i listorna på Wikipedia, dessa märks upp som användargenererad information i databasen. Genom listorna ges även möjlighet att lägga till nya verk som saknas i den information som lämnats från kommunen och övriga aktörer. Eventuell vandalism och inlagda felaktigheter hanteras med samma mekanismer som för all annan information på Wikipedia.

Den data som finns i databasen kan sedan utforskas via vår webbplats (om den har en koordinat) och vår sökmotor. Den kan även begäras ut och fritt återanvändas via vårt öppna API. Detta innebär att exempelvis den kommunen vi begärt ut information från själva kan hämta hem uppdateringar, tillägg och korrigeringar av sin information.

 • *: För information om vilka kommuner som kontaktats se vår kommunstatistik. Även andra aktörer så som Statens konstråd har kontaktats.
 • : De dataset som ännu inte har behandlats hittar du här

Hur kommer jag åt originalinformationen

Den information som visas på offentligkonst.se och som standard i API:et är den senaste information vi har om konstverken. Detta innebär bl.a. att information som vi från början fått från en kommun eller annan källa kan ha ändrats/korrigerats av användare på Wikipedia. Det går fortfarande att komma åt originalinformationen som vi fått direkt från källan, dock bara genom API:et.

Genom att lägga till view=strict i ditt API:anrop returneras enbart den data vi fått direkt från källan. Med view=enhanced kan du istället få ett resultat som även inkluderar mer uppdaterad data men där denna inte tillåtits skriva över originaldata. Tänk på att du med dessa båda alternativ inte heller får med de verk som lagts till av användare på Wikipedia.

Exempel (verk i Lunds kommun)

Kan jag använda informationen?

Ja! All informationen på offentligkonst.se är fri att återanvändas, inklusive för kommersiella ändamål, under förutsättning att man följer licensen.

 • Licensen för textinnehållet är CC BY-SA 3.0 och kan användas under förutsättning att man attribuerar offentligkonst.se.
 • De ibland förekommande längre texterna som beskriver verken kommer från svenskspråkiga Wikipedia och kan användas under CC BY-SA 3.0 under förutsättning att man hänvisar tillbaka till artikeln om verket och attribuerar dess skribenter.
 • Licensen för bildmaterialet varierar. Klicka på bilden för att få upp bildens sida på Wikimedia Commons med fullständig information om upphovsman och licens.
 • Den underliggande kartan kommer från openstreetmap.org och kan användas under förutsättning att deras bidragsgivare attribueras.

Jag är forskare/journalist...

ett svar på denna fråga kommer snart

Jag har hittat ett fel med webbplatsen/databasen/API:et

Om du hittat ett fel i hur webbplatsen/databasen/API:et är byggt (dvs. inte i innehållet) rekommenderas du att kontakta André Costa eller rapportera detta direkt på GitHub-sidan.

Andra frågor…

Om du har en fråga som inte besvaras ovan eller om svaret är oklart är du välkommen att kontakta oss på info(at)offentligkonst.se eller @offentligkonst.