Projekt:Wikipedia i utbildning 2015

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapa en Frivilligmall

Projektbeskrivning

Projektet innehåller många delar:

Kurs för pedagoger

Wikipediautbildningen består av fyra delar som hör samman med Badge-systemet för Wikipediapedagoger. Materialet för kursen hämtas från Wikipedia:PEDAGOGER. För dessa utbildningstillfällen används verktyget min kurssida på Wikipedia, för att introducera pedagogerna till funktionerna.

OER och Wikiversity/Wikibooks/Commons

Under mars kommer en text med fokus på hur lärare laddar upp till Commons, samt text om Creative Commons, att skrivas tillsammans med Skolverket för att läggas ut på deras webbplats.

 • September: SKL Webinar om Digitala lärresurser (OER)

Wikimini

Fortsatta översättningar och uppdaterade trycksaker. Filter för klotter och automatiserat verktyg för statistik.

Utveckling av Wikipedia:Utbildningsprogram

 • Det som behöver göras på Wikipedia:Utbildningsprogram är att fylla på med en träningsmodul för studerande, som ska kunna användas av både gymnasie-elever, högskolestudenter och andra kursdeltagare. I stora delar ska den här modulen vara snarlik den för pedagoger, exempelvis avsnitten Välkommen, Grunderna och Redigera. Ett avsnitt om Kurssidor som riktar sig specifikt mot hur den fungerar för studerande blir avslutningen på den här studernade-modulen.
 • Genom att samla erfarenheter från de lärare som börjar använda kurssidorna (Special:Institutions), kan vi förbättra instruktionerna om hur de fungerar. Kan exempelvis den studerande anmäla fler än en artikel och även granska fler än en artikel?

Open Badges för återkoppling

Märke finns för pedagoger och studerande för 2015, uppdaterade från 2014. Även ett märke finns för att dela ut till volontärer som gör ambassadörskursen på Wikiversity och detta märke kallas för "Wikipediaambassadör för utbildning". De kommer att utfärdas genom http://badgecraft.eu/ och olika sätt att kunna ge läraren personliga koder för att i sin tur dela ut till eleverna och studenterna undersöks.

Uppföljning av vårterminen 2015

 • 8 "Wikipediapedagog 2015" har delats ut för projekt som genomförts under vårterminen 2014.
 • 2 "Wikipediaambassadör" har delats ut.
 • En testomgång för studenter har genomförst med en klass där 30 märken för "Wikipedia skills", varav 8 claimades. Det här utfärdandet kräver särskild kompetens av den undervisande läraren som hela förfarandet behöver gå genom.

Mål

Ur Verksamhetsplan 2015:

 1. Forskning finansierad med offentliga medel publiceras under en fri licens.
  1. Målet är att öka forskares medvetenhet om fördelarna med fria licenser genom att kontakta 50 forskare innan slutet av året och promota goda exemplar om hur forskning under fri licens kan återanvändas.
 2. Lärare integrerar Wikimediaprojekten i utbildningen.
  1. Målet är att utbilda framtida lärare hos minst 2 lärarhögskolor och integrera Wikipedia i utbildningen innan året är slut.
  2. Målet är att öka antalet skribenter från kurser från Universitet och högskolor med åtminstone 5 produktiva redigeringar från minst 10 olika kurser under året genom att utbilda och supporta motiverade lärare.
  3. Målet är att utöka nätverket med 50 lärare innan slutet av året genom att promota goda exemplar av hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
  4. Målet är att öka antalet skribenter från grundskolan (år 7-9), gymnasiet och svenska för invandrare med åtminstone 1 produktiv redigering från 20 olika klasser under året genom att få utmärkelser för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet som motivation. [1]
 3. Material för öppen utbildning produceras och tillgängliggörs.
  1. Målet är att öka tillgängligheten av material för öppen utbildning med 10 nya resurser innan året är slut genom att arrangera på plats och online event så att skribenterna publicerar deras arbete som material för öppen utbildning.
  2. Målet är att öka aktiviteten hos lärare inom material hos öppen utbildning på Wikibooks och Wikiversity så att 100 nya skribenter finns innan året är slut genom att arrangera på plats och online event.

Tidplan

Aktiviteter för utbildningsprogrammet 2015 (överstykta datum inställda/ska ändras)
Samarbetspartner Datum Aktivitet Innehåll Uppföljning
Lunds universitet 26-27 mars Workshop två dagar. Utbildning för pedagoger på Lunds universitet.
Lunds universitet 12-13 maj Workshop två dagar Upprepning av första omgången i mars.
 • 9 april
 • 22 april
 • 23 april
 • 28 april
Föreläsningar i:
 • Uppsala
 • Stockholm
 • Karlstad
 • Umeå
 • "Wikipedia för den digitala undervisningen"
 • I Stockholm även 30 minuters workshop om Wikimini.
 • Uppsala ca 45 deltagare.
 • Stockholm 20 deltagare.
 • Karlstad 35 deltagare.
 • Umeå 20 deltagare.
Lärarnas Riksförbund 14-16 april SETT-dagarna Kort sammandrag av föreläsningen "Wikipedia för den digitala undervisningen" som kallas "Crash course i Wikipediapedagogik". Sista dagen demonstration av Wikimini.
 • Tyst möte alla tre dagar à 30 minuter.
 • Lärarpodden med Ylva Pettersson för Lärarnas Riksförbunds medlemmar.
 • 30 deltagare.
Stockholms Stad
 • 7 april
 • 20 april
 • 29 april
En föreläsning

Två workshops

Wikipediautbildning för gymnasielärare.
Institutionen för Data- och systemvetenskap (DSV)

Stockholms universitet

 • 6/2
 • 27/4
Föreläsning

+ workshop Wkiversity

International Training Program (ITP) ICT4D (sidan på Wikiversity).

Deltagarna är 30 dignitärer inom utbildningssektorn i sina respektive hemländer, Global South. Programmet finansieras av Sida och LIFE Academy.

Jönköpings kommun 22 maj Föreläsning Deltagarna är kommunens lärarbibliotikarier som har delade uppdrag mellan skolbiblioteken och undervisningen. Både Wikipedia och Wikimini aktuellt för föreläsningen.
 • 16 deltagare.
MOOCs in Scandinavia Conference (Chalmers, Lund, KI) 11-12 juni Konferens Deltar med poster. ca 20 kontakter
Almedalen (Chalmers, Lund, KI) 29 juni presentation och panel ett hundratal åhörare på seminariet.
Sveriges kommuner och landsting september Webinar Webinar om digitala lärresurser, med bland annat representant för svenska läromedel.
Lärarnas Riksförbund
 • 16 september
 • 7 oktober
 • 25 november
Föreläsningar i:
 • Stockholm
 • Luleå
 • Västerås
 • "Wikipedia för den digitala undervisningen"
 • Stockholm 35 deltagare.
 • Luleå 12 deltagare.
 • Västerås 20 deltagare
Stockholm Stad v. 44 måndag Workshop 60 minuter WMSE ger fyra st workshops på två ställen och målgruppen är gymnasielärare i Stockholm Stad. Sara och Axel. sammanlagt 48 deltagare
RAU (Rektorsakademin utveckling) v. 44 onsdag SETTsyd

Malmö

uppskattar ca 80 åhörare
Kvalitetsmässan, Göteborg. 3 november Föreläsning Kvalitet och källkritik genom öppna läromedel ca 10 deltagare
Högskolan Dalarna, Next Generation Learning conference 18 november Presentation Presentationen ges ihop med Olle Terenius och tar upp både forskningskommunikation via Wikipedia och undervisning via Wikipedia. 18 deltagare
Stockholms universitet, Institutionen för ekologi, miljö och botanik. 2 december Halvdagskurs Wikipedia för forksningskommunikaiton och presentation av hur Wikipedia i utbildning, fokus mot forskarskolan 7 deltagare.

Samarbetspartners

Noter

 1. För grundskolan kommer Wikimini att promotas istället för Wikipedia.

Projektdata

4111 Fas: avslutad Ansvarig: Sara
Finansiering: Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
Budgetkod: Budget: Delmål:
 • 2 Wikipediautbidlningar för pedagoger
 • 1 handledande material för studerande
 • 10 klasser i utbildningsprogrammet
 • 5 resurser för öppen utbildning
 • 50 nya skribenter på Wikibooks/Wikiversity.
 • 50 nya lärare i nätverketTidplan:
Ledningsrapport: 
Status per 2015-10-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • 3 Wikiversity workshop med International Training Program, DSV SU, 90 deltagare.
 • Webinar med Linnéuniversitetet och med ONL-kursen för lärare i högskolan, och med SKL.
 • Open Badges för 2015 är designade och börjat utfärdas.
 • Samarbetet med LR genomfört och datum bestämda för fler tillfällen hösten 2015.
 • 4 workshops gymnasielärare Stockholm Stad.
 • Deltagit på genomgång av studenttexterna från 40 studenter på SLU/UU och två lärare.
 • Planerad utbildning på SU 4/12.
 • 9 klasser har hittills använt sig av kurssidefunktionen på svwp +3 klasser som deltagit utan kurssida.
 • Två bekräftade lärare på Wikimini.
 • ca 90 nya skribenter på Wikiversity
 • Som mest 45 aktiva på Wikimini under oktober. 29 nyskapade konton under november månad på Wikimini.
 • Uppskattad ökning med 40 lärare i nätverket.
 • 1 handledande material för studerande skapat.
 • 1 OER på enwikiversity och 1 OER svwikiversity och 1 wikibooks/wikivoyage.
 • Utbildningen med pedagoger på Lunds universitet har ställts in pga för få anmälda.
 • Utbildningen med gymnasielärare i Stockholms stad har skjutits på framtiden pga ny personal.
 • Budget 320 000,00 kr
 • Aktuell 49 562,50 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Det finns en risk med Wikimini, att inte kunna avgöra vilka aktiviteter som är från skolklasser och inte.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: