Projekt:Wikipedia i utbildning 2015/Wikipediautbidlning gymnasielärare

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Workshop

  • Syfte: Fördjupa kunskapen om Wikipedia som pedagogiskt verktyg genom att i en kurs planera, skapa och genomföra en Wikipedia-uppgift med eleverna. Kursen ska kunna innehålla både fysiska och icke-fysiska träffar.
  • Målgrupp: Lärare i gymnasieskolan.
  • Inför: Eget konto på Wikipedia och förtrogenhet med avsnittet "Grunderna" och avsnittet "Redigera" i WP:PEDAGOGER.


Moment 1: Att göra Wikipedia relevant för undervisningen

Med utgångspunkt i avsnittet "Klassrum" ska deltagaren skapa ett upplägg för att undervisa med Wikipedia. Deltagaren för logg över aktiviteterna på undersidor till sin användarsida. Momentet går ut på att genomföra en vägledd ämnesinventering av innehåll som är relevant för undervisningen genom att hitta kategorier och stubbar, eventuella Wikipedia-projekt i ämnet samt se på relevanskriterierna och att granska relevant ämnesinnehåll med hjälp av Wikipedias kriterier för bra, rekommenderad, utmärkt artikel.


Moment 2: Att förbereda för interaktion och återkoppling

Det här momentet handlar om att se Wikipedia som en plats för metadiskussioner och genom att förbereda mall för kamratrespons enligt Wikipedia:Inledning och sammanhang och/eller Wikipedia:Kriterier för utvalda artiklar? (som elever sedan kopierar och lägger in på sandlådediskussionssida där de svarar på frågorna...)

  • Inleds artikeln med fullständig mening?
  • Fortsätter artikeln med en kortfattad kärnfull beskrivning som ger uppslagsordet ett sammanhang?
  • Går det att förstå vad artikeln handlar om efter att ha läst den första meningen?
  • Är språket enkelt och tydligt?


Moment 3: Att skapa kurssida och formulera uppgiften

Den här delen har sin utgångspunkt i avsnittet "Kurssidor" i det vägledande materialet på WP:PEDAGOGER.

  • Skapa sin kurssida, se exempel.
  • Formulera syfte och mål med elevernas arbete.
  • Planera för elevernas introduktion till relevanskriterier, neutralitet, verifierbarhet...


Moment efter workshop

Avslutning: Att genomföra och få användbar feedback på styrkorna

I samband med att eleverna publicerar sina texter hålls ett avrundande möte om frågor som uppstått och hur arbetet kan förfinas och utvecklas. Badgen för Wikipediapedagog utdelas i samband med elevernas publiceringar, då även eleverna har möjlighet att hämta en badge/märke för sina insatser.