Verksamhetsplan 2015/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2014 | 2016 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2015. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från den Ledningsrapport 2015 för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med. Vit färg indikerar att projektet inte har startats än.

Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015 Button Icon GreenForest.svg
Video om öppen data Button Icon GreenForest.svg
Video om öppen data för GLAM Button Icon GreenForest.svg
Värdet av fri kartdata Button Icon GreenForest.svg
Öppen data visualisering Button Icon Orange.svg
Påverka organisationer
Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året genom att förbättra relationen till dessa organisationer. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att minst 5 nya organisationer börjar använda sig av fria licenser för material de distribuerar innan året är slut genom att utbilda dem och skapa relationer med dem. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Offentligkonst.se 2015 Button Icon GreenForest.svg
GLAM 2015 Button Icon GreenForest.svg
Praktiskt stöd
Stärka anställda hos GLAM organisationer, till slutet av oktober, så att 50 % av de involverade anställda i en enkät anger att de upplever dokumentation om batchuppladdning som hjälpsam genom att utveckla dokumentationen och utbilda personalen. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Öka kunskapen i användandet av fria licenser hos innehållsägande organisationer så att, i slutet av oktober, 90 % av personalen uttrycker mindre behov av support i framtiden för att publicera fritt licenserat material genom en-till-en support och träning. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Öka kunskapen i användandet av fria licenser hos innehållsägande organisationer så att, i slutet av oktober, 90 % av personalen uttrycker mindre behov av support i framtiden för att publicera fritt licenserat material genom en-till-en support och träning. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
DCAT-AP för Wikibase och Wikidata Button Icon GreenForest.svg
Batchuppladdningar 2015 Button Icon Orange.svg
Fackverk 2015 Button Icon GreenForest.svg
SMM Button Icon GreenForest.svg
LSH Button Icon GreenForest.svg
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Utbilda framtida lärare hos minst 2 lärarhögskolor genom att integrera Wikipediastudier i kurser innan året är slut. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Öka antalet bidrag från Universitets- och högskolekurser med minst 5 produktiva redigeringar från minst 10 olika kurser under året genom att utbilda och stödja motiverade lärare. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Utöka nätverket med 50 lärare innan slutet av året genom att marknadsföra goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Öka antalet skribenter från grundskolan (år 7-9), gymnasiet och svenska för invandrare med åtminstone 1 produktiv redigering från 20 olika klasser under året genom att ge utmärkelser för tillräckligt bra bidrag i ett system för återkoppling som motivation. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Wikipedia i utbildning 2015 Button Icon Orange.svg
Inspelning av fri musik Button Icon Orange.svg
Frigöra forskning
Öka forskares medvetenhet om fördelarna med fria licenser genom att kontakta 50 forskare innan slutet av året och berätta om goda exempel om hur forskning under fri licens har återanvänts. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Open Access 2015 Button Icon GreenForest.svg
Öppna läromedel
Öka mängden öppna läromedel med 10 nya resurser innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online så att skribenterna publicerar deras arbete som öppna läromedel. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Öka aktiviteten inom öppna läromedel hos lärare på Wikibooks och Wikiversity så att 100 nya skribenter skapas innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att hjälpa minst 40 olika "wikimedianer" vid minst 120 olika insatser med att ge dem tillgång till expertis och andra resurser genom varierande supportmöjligheter. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att utbilda "aktiva" Wikimedianer på hantera bottar så att de kan göra deras första 100 bot-flaggade "produktiva editeringar", totalt, på 5 olika språkversioner före årets slut genom att arrangera inlärningsaktiviteter. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Öka tillgängligheten av information om alla resurser som görs tillgängliga på Wikimedia Commons eller Wikidata av föreningen inom en månad efter att de publicerats genom att annonsera det på Svenska Wikipedia (anslagstavlan eller Bybrunnen). Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Stöd till gemenskapen 2015 Button Icon GreenForest.svg
Botacademy 2015 Button Icon GreenForest.svg
Diversifierad användarbas
För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva editering". Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
Kvinnor på Wikipedia 2014 Button Icon GreenForest.svg
Uganda Bootcamp Button Icon GreenForest.svg
Jämställdhet på Wikipedia 2015 Button Icon GreenForest.svg
Kommunikation för aktiva skribenter
För att göra kommunikationen lättare ska återkommande fysiska möten med aktiva användare på fem orter i Sverige stödjas under året. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
För att göra samarbete mer förekommande ska minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och som involverar minst två personer stödjas under året. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Wikipediastäder Button Icon GreenForest.svg
Ämnesexperter
Målet är att etablera kontakt med 2 nya grupper av olika ämnesexperter som registrerar sig på Wikiprojektsidor under året genom att sprida information och arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att utöka antalet existerande kontakter med en relaterad grupp var inom samma ämnesområde som skriver upp sig hos existerande Wikiprojekt under året genom att underhålla relationer och arrangera tematiska skrivstugor. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Ämnesexperter 2015 Button Icon GreenForest.svg
Riksutställningar Button Icon GreenForest.svg
Läsare
Utbilda allmänheten
Öka räckvidden av Wikimediaprojekten genom att få minst nya 50 abonnenter till slutet av året på nyhetsbrevet genom att genomföra selektiv marknadsföring. Button Icon GreenForest.svg Button Icon Orange.svg
Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Öka räckvidden mot allmänheten i 3 kommuner genom att ta fram QR-pedia skyltar i samarbete med andra organisationer före slutet av året. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Nyhetsbrev Button Icon GreenForest.svg
Restauranger och Wikidata Button Icon GreenForest.svg
Läsarupplevelse
Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras inom en vecka. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Erbjuda lättläst och uppdaterat gränssnitt till alla svenska läsare genom att antalet icke översatta strängar i mjukvaran inte ska vara mindre än 95% under mer än en månad och alla nya tillägg från Wikimedia Foundation för generell implementation inte hindras av icke översatta strängar genom att bygga en stark översättargemenskap genom att arrangera evenemang online eller offline. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Buggrapportering 2015 Button Icon GreenForest.svg
Translatewiki.net Button Icon GreenForest.svg
Information om fri kunskap
På den politiska agendan
Öka antalet relationer med 5 nya opinionsbildare och beslutsfattare innan året är slut genom att delta i relevanta evenemang. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Stärka relationen med två likasinnade organisationer genom att samarbeta inom 1 projekt under året. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Öka rörelsens medvetenhet om pågående händelser inom EU genom publicering av en påverkansmatris över politisk påverkan på Meta innan slutet av mars månad genom att samla och analysera information. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Stärka relationen med 20 svenska EU-parlamentariker innan året är slut genom att ha personliga möten med dem. Button Icon GreenForest.svg Button Icon Orange.svg
Diversifierade medel genom att kartlägga offentliga medel och initiera kontakt med en av dem innan året är slut genom noggrann undersökning Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
EU-påverkan 2015 Button Icon GreenForest.svg
Övergripande myndigheters uppmuntrande
Öka användandet av Wikimediaprojekt genom att få 1 övergripande myndighet att aktivt uppmuntra användandet av Wikimedia på ett nytt sätt innan året är slut genom att kontakta dem och förse dem med relevant information. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg