Verksamhetsplan 2015/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2014 | 2016 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2015. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från den Ledningsrapport 2015 för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med. Vit färg indikerar att projektet inte har startats än.

Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är öka medvetenheten hos 30 innehållsägande organisationer om fria licenser via skapande av informationsmaterial på svenska och distribuering av dessa under året.
Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015
Video om öppen data
Video om öppen data för GLAM
Värdet av fri kartdata
Öppen data visualisering
Påverka organisationer
Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året genom att förbättra relationen till dessa organisationer.
Målet är att minst 5 nya organisationer börjar använda sig av fria licenser för material de distribuerar innan året är slut genom att utbilda dem och skapa relationer med dem.
Offentligkonst.se 2015
GLAM 2015
Praktiskt stöd
Stärka anställda hos GLAM organisationer, till slutet av oktober, så att 50 % av de involverade anställda i en enkät anger att de upplever dokumentation om batchuppladdning som hjälpsam genom att utveckla dokumentationen och utbilda personalen.
Öka kunskapen i användandet av fria licenser hos innehållsägande organisationer så att, i slutet av oktober, 90 % av personalen uttrycker mindre behov av support i framtiden för att publicera fritt licenserat material genom en-till-en support och träning.
Öka kunskapen i användandet av fria licenser hos innehållsägande organisationer så att, i slutet av oktober, 90 % av personalen uttrycker mindre behov av support i framtiden för att publicera fritt licenserat material genom en-till-en support och träning.
DCAT-AP för Wikibase och Wikidata
Batchuppladdningar 2015
Fackverk 2015
SMM
LSH
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Utbilda framtida lärare hos minst 2 lärarhögskolor genom att integrera Wikipediastudier i kurser innan året är slut.
Öka antalet bidrag från Universitets- och högskolekurser med minst 5 produktiva redigeringar från minst 10 olika kurser under året genom att utbilda och stödja motiverade lärare.
Utöka nätverket med 50 lärare innan slutet av året genom att marknadsföra goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
Öka antalet skribenter från grundskolan (år 7-9), gymnasiet och svenska för invandrare med åtminstone 1 produktiv redigering från 20 olika klasser under året genom att ge utmärkelser för tillräckligt bra bidrag i ett system för återkoppling som motivation.
Wikipedia i utbildning 2015
Inspelning av fri musik
Frigöra forskning
Öka forskares medvetenhet om fördelarna med fria licenser genom att kontakta 50 forskare innan slutet av året och berätta om goda exempel om hur forskning under fri licens har återanvänts.
Open Access 2015
Öppna läromedel
Öka mängden öppna läromedel med 10 nya resurser innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online så att skribenterna publicerar deras arbete som öppna läromedel.
Öka aktiviteten inom öppna läromedel hos lärare på Wikibooks och Wikiversity så att 100 nya skribenter skapas innan året är slut genom att arrangera evenemang på plats och online.
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att hjälpa minst 40 olika "wikimedianer" vid minst 120 olika insatser med att ge dem tillgång till expertis och andra resurser genom varierande supportmöjligheter.
Målet är att utbilda "aktiva" Wikimedianer på hantera bottar så att de kan göra deras första 100 bot-flaggade "produktiva editeringar", totalt, på 5 olika språkversioner före årets slut genom att arrangera inlärningsaktiviteter.
Öka tillgängligheten av information om alla resurser som görs tillgängliga på Wikimedia Commons eller Wikidata av föreningen inom en månad efter att de publicerats genom att annonsera det på Svenska Wikipedia (anslagstavlan eller Bybrunnen).
Stöd till gemenskapen 2015
Botacademy 2015
Diversifierad användarbas
För att öka mångfalden, ska minst 20 "kvarvarande nya användare" rekryteras genom evenemang riktade mot dessa fokusgrupper under året.
Som en strategi för att göra klimatet hos Wikimedia Sverige mer inbjudande, ska alla "produktiva nya användare" få en inbjudan till Fikarummet inom en vecka från deras första "produktiva editering".
Kvinnor på Wikipedia 2014
Uganda Bootcamp
Jämställdhet på Wikipedia 2015
Kommunikation för aktiva skribenter
För att göra kommunikationen lättare ska återkommande fysiska möten med aktiva användare på fem orter i Sverige stödjas under året.
För att göra samarbete mer förekommande ska minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och som involverar minst två personer stödjas under året.
Wikipediastäder
Ämnesexperter
Målet är att etablera kontakt med 2 nya grupper av olika ämnesexperter som registrerar sig på Wikiprojektsidor under året genom att sprida information och arrangera tematiska skrivstugor.
Målet är att utöka antalet existerande kontakter med en relaterad grupp var inom samma ämnesområde som skriver upp sig hos existerande Wikiprojekt under året genom att underhålla relationer och arrangera tematiska skrivstugor.
Ämnesexperter 2015
Riksutställningar
Läsare
Utbilda allmänheten
Öka räckvidden av Wikimediaprojekten genom att få minst nya 50 abonnenter till slutet av året på nyhetsbrevet genom att genomföra selektiv marknadsföring.
Öka räckvidden mot allmänheten genom att öka antalet proaktiva nyheter med 10% om Wikimediaprojekt i media före slutet av året genom att öka användandet av pressreleaser och skapa relationer med journalister.
Öka räckvidden mot allmänheten i 3 kommuner genom att ta fram QR-pedia skyltar i samarbete med andra organisationer före slutet av året.
Nyhetsbrev
Restauranger och Wikidata
Läsarupplevelse
Minska antalet fel i mjukvaran, genom att 100 % av alla upptäckta och verifierade buggar rapporteras inom en vecka.
Erbjuda lättläst och uppdaterat gränssnitt till alla svenska läsare genom att antalet icke översatta strängar i mjukvaran inte ska vara mindre än 95% under mer än en månad och alla nya tillägg från Wikimedia Foundation för generell implementation inte hindras av icke översatta strängar genom att bygga en stark översättargemenskap genom att arrangera evenemang online eller offline.
Buggrapportering 2015
Translatewiki.net
Information om fri kunskap
På den politiska agendan
Öka antalet relationer med 5 nya opinionsbildare och beslutsfattare innan året är slut genom att delta i relevanta evenemang.
Stärka relationen med två likasinnade organisationer genom att samarbeta inom 1 projekt under året.
Öka rörelsens medvetenhet om pågående händelser inom EU genom publicering av en påverkansmatris över politisk påverkan på Meta innan slutet av mars månad genom att samla och analysera information.
Stärka relationen med 20 svenska EU-parlamentariker innan året är slut genom att ha personliga möten med dem.
Diversifierade medel genom att kartlägga offentliga medel och initiera kontakt med en av dem innan året är slut genom noggrann undersökning
EU-påverkan 2015
Övergripande myndigheters uppmuntrande
Öka användandet av Wikimediaprojekt genom att få 1 övergripande myndighet att aktivt uppmuntra användandet av Wikimedia på ett nytt sätt innan året är slut genom att kontakta dem och förse dem med relevant information.