Verksamhetsplan 2014/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013 | 2015 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2014. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från den Ledningsrapport 2014 för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med. Vit färg indikerar att projektet inte har startats än.

Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är att publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
Målet är att skapa ett enkelt sätt att påtala felanvändning av fritt material. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Målet är att minst en presstjänst får stöd att göra det lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
Information om fria licenser 2014 Button Icon Red.svg
Rapportera felanvändning Button Icon Orange.svg
Presstjänstinformation Button Icon Red.svg
Påverka organisationer
Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att föreningen skall informera om alla organisationer som släpper material under fri licens. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Organisationspåverkan 2014 Button Icon Orange.svg
CMS 2014 Button Icon GreenForest.svg
Praktiskt stöd
Målet är att ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt, så att de även kan göra mer själva fortsättningsvis. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
WiRanställningar 2014 Button Icon GreenForest.svg
Batchuppladdningshjälp 2014 Button Icon GreenForest.svg
Wikidata 2014 Button Icon GreenForest.svg
Dokumentation för batchuppladdningar Button Icon GreenForest.svg
Våra API:er evenemang Button Icon GreenForest.svg
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Målet är att samarbeta med 2 lärarhögskolor och integrera utbildning om Wikimedia. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor och studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att ta fram ett färdigt paket för gymnasium med tydlig koppling till läroplanen som direkt kan användas av skolor. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Utbilda pedagoger 2014 Button Icon Orange.svg
Wikipediaambassadörer 2014 Button Icon GreenForest.svg
Utbildningspaket Button Icon GreenForest.svg
Återkopplingssystemet Button Icon GreenForest.svg
SFI Button Icon GreenForest.svg
Uganda pilot Button Icon GreenForest.svg
Wikimini 2014 Button Icon GreenForest.svg
Studiecirkel Button Icon Red.svg
Inspelning av fri musik Button Icon Orange.svg
Frigöra forskning
Målet är att etablera kontakt med tre finansiärer av forskning. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Open Access 2014 Button Icon GreenForest.svg
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att hjälpa minst 15 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Experthjälp & supporttelefon 2014 Button Icon GreenForest.svg
Minibidrag 2014 Button Icon GreenForest.svg
Teknikpool 2014 Button Icon GreenForest.svg
Referenslitteratur 2014 Button Icon GreenForest.svg
Fotoackrediteringar 2014 Button Icon GreenForest.svg
Gemenskapens projekt 2014 Button Icon GreenForest.svg
Fotoworkshop 2014 Button Icon Orange.svg
Flygfoto 2014 Button Icon GreenForest.svg
Underrepresenterade grupper
Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Kvinnor på Wikipedia 2013 Button Icon Orange.svg
Seniorstudiecirkel Button Icon Red.svg
Kvinnor på Wikipedia 2014 Button Icon GreenForest.svg
SFI presentation Button Icon GreenForest.svg
Mbazzi Wikipediacenter Button Icon GreenForest.svg
Uganda Bootcamp Button Icon Red.svg
Kommunikation för aktiva skribenter
Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Målet är att föreningen aktivt ger stöd till minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och involverar fler än två personer. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Wikifikaturné 2014 Button Icon GreenForest.svg
Fotosafaris 2014 Button Icon GreenForest.svg
Skrivstugor 2014 Button Icon GreenForest.svg
Resebidrag 2014 Button Icon GreenForest.svg
Då och Nu Button Icon GreenForest.svg
Ämnesexperter
Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda av ämnesexperter. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Skapa och underhålla kontakter med ämnesexperter Button Icon GreenForest.svg
Artikelgranskning 2014 Button Icon Orange.svg
Certifikat till ämnesexperter Button Icon Orange.svg
Läsardeltagande
Utbilda allmänheten
Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter. Button Icon GreenForest.svg Button Icon Orange.svg
Målet är att ha mer än 21 proaktiva berättelser om Wikimedia i media. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Nyhetsbrev Button Icon GreenForest.svg
Wiki Loves Monuments 2014 Button Icon Orange.svg
Wiki Loves Public Art 2014 Button Icon Red.svg
Umepedia Button Icon GreenForest.svg
Memvideo Button Icon Red.svg
Träffa Wikipedia Button Icon Orange.svg
Läsarupplevelse
Målet är att tekniska problem som upptäcks rapporteras inom en vecka. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att översättningsgraden till svenska av Wikimediaprojektens gränssnitt ej ska understiga 95% under mer än en månad. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att nya tillägg från Wikimedia Foundation skall översättas så snabbt att språket inte är ett hinder för aktiveringen. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att implementera minst en funktion som förbättrar läsarupplevelsen. Button Icon Red.svg Button Icon Orange.svg
Felbevakning och buggrapportering 2014 Button Icon GreenForest.svg
Översättning 2014 Button Icon GreenForest.svg
Wikimaps Button Icon Orange.svg
Translatewiki.net Button Icon GreenForest.svg
Information om fri kunskap
På den politiska agendan
Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att ta fram en strategi för opinionsbildning. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Internkurser Button Icon GreenForest.svg
Skolfederation 2014 Button Icon GreenForest.svg
Opinionsbildning 2014 Button Icon GreenForest.svg
FSCONS 2014 Button Icon Orange.svg
Övergripande myndigheters uppmuntrande
Målet är att nyckelpersoner på övergripande myndigheter förs samman i ett möte arrangerat av föreningen. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Möte för generaldirektörer Button Icon GreenForest.svg