Verksamhetsplan 2014/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013 | 2015 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2014. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från den Ledningsrapport 2014 för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med. Vit färg indikerar att projektet inte har startats än.

Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är att publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt.
Målet är att skapa ett enkelt sätt att påtala felanvändning av fritt material.
Målet är att minst en presstjänst får stöd att göra det lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär.
Information om fria licenser 2014
Rapportera felanvändning
Presstjänstinformation
Påverka organisationer
Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.
Målet är att föreningen skall informera om alla organisationer som släpper material under fri licens.
Organisationspåverkan 2014
CMS 2014
Praktiskt stöd
Målet är att ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda.
Målet är att alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt, så att de även kan göra mer själva fortsättningsvis.
WiRanställningar 2014
Batchuppladdningshjälp 2014
Wikidata 2014
Dokumentation för batchuppladdningar
Våra API:er evenemang
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Målet är att samarbeta med 2 lärarhögskolor och integrera utbildning om Wikimedia.
Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor och studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
Målet är att ta fram ett färdigt paket för gymnasium med tydlig koppling till läroplanen som direkt kan användas av skolor.
Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
Utbilda pedagoger 2014
Wikipediaambassadörer 2014
Utbildningspaket
Återkopplingssystemet
SFI
Uganda pilot
Wikimini 2014
Studiecirkel
Inspelning av fri musik
Frigöra forskning
Målet är att etablera kontakt med tre finansiärer av forskning.
Open Access 2014
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid.
Målet är att hjälpa minst 15 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.
Experthjälp & supporttelefon 2014
Minibidrag 2014
Teknikpool 2014
Referenslitteratur 2014
Fotoackrediteringar 2014
Gemenskapens projekt 2014
Fotoworkshop 2014
Flygfoto 2014
Underrepresenterade grupper
Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Kvinnor på Wikipedia 2013
Seniorstudiecirkel
Kvinnor på Wikipedia 2014
SFI presentation
Mbazzi Wikipediacenter
Uganda Bootcamp
Kommunikation för aktiva skribenter
Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
Målet är att föreningen aktivt ger stöd till minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och involverar fler än två personer.
Wikifikaturné 2014
Fotosafaris 2014
Skrivstugor 2014
Resebidrag 2014
Då och Nu
Ämnesexperter
Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda av ämnesexperter.
Skapa och underhålla kontakter med ämnesexperter
Artikelgranskning 2014
Certifikat till ämnesexperter
Läsardeltagande
Utbilda allmänheten
Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.
Målet är att ha mer än 21 proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
Nyhetsbrev
Wiki Loves Monuments 2014
Wiki Loves Public Art 2014
Umepedia
Memvideo
Träffa Wikipedia
Läsarupplevelse
Målet är att tekniska problem som upptäcks rapporteras inom en vecka.
Målet är att översättningsgraden till svenska av Wikimediaprojektens gränssnitt ej ska understiga 95% under mer än en månad.
Målet är att nya tillägg från Wikimedia Foundation skall översättas så snabbt att språket inte är ett hinder för aktiveringen.
Målet är att implementera minst en funktion som förbättrar läsarupplevelsen.
Felbevakning och buggrapportering 2014
Översättning 2014
Wikimaps
Translatewiki.net
Information om fri kunskap
På den politiska agendan
Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
Målet är att ta fram en strategi för opinionsbildning.
Internkurser
Skolfederation 2014
Opinionsbildning 2014
FSCONS 2014
Övergripande myndigheters uppmuntrande
Målet är att nyckelpersoner på övergripande myndigheter förs samman i ett möte arrangerat av föreningen.
Möte för generaldirektörer