Ledningsrapport 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledningsrapporten följer upp hur verksamhetsplanen följs.

Överblick

<< 2013 | 2015 >>


Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är att publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt.
Målet är att skapa ett enkelt sätt att påtala felanvändning av fritt material.
Målet är att minst en presstjänst får stöd att göra det lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär.
Information om fria licenser 2014
Rapportera felanvändning
Presstjänstinformation
Påverka organisationer
Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.
Målet är att föreningen skall informera om alla organisationer som släpper material under fri licens.
Organisationspåverkan 2014
CMS 2014
Praktiskt stöd
Målet är att ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda.
Målet är att alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt, så att de även kan göra mer själva fortsättningsvis.
WiRanställningar 2014
Batchuppladdningshjälp 2014
Wikidata 2014
Dokumentation för batchuppladdningar
Våra API:er evenemang
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Målet är att samarbeta med 2 lärarhögskolor och integrera utbildning om Wikimedia.
Målet är att minst 10 olika kurser på universitet, högskolor och studieförbund skall ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.
Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
Målet är att ta fram ett färdigt paket för gymnasium med tydlig koppling till läroplanen som direkt kan användas av skolor.
Målet är att 20 klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.
Utbilda pedagoger 2014
Wikipediaambassadörer 2014
Utbildningspaket
Återkopplingssystemet
SFI
Uganda pilot
Wikimini 2014
Studiecirkel
Inspelning av fri musik
Frigöra forskning
Målet är att etablera kontakt med tre finansiärer av forskning.
Open Access 2014
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid.
Målet är att hjälpa minst 15 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.
Experthjälp & supporttelefon 2014
Minibidrag 2014
Teknikpool 2014
Referenslitteratur 2014
Fotoackrediteringar 2014
Gemenskapens projekt 2014
Fotoworkshop 2014
Flygfoto 2014
Underrepresenterade grupper
Målet är att få minst 13 nya användare som är aktiva i minst tre månader efter avslutad aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats.
Kvinnor på Wikipedia 2013
Seniorstudiecirkel
Kvinnor på Wikipedia 2014
SFI presentation
Mbazzi Wikipediacenter
Uganda Bootcamp
Kommunikation för aktiva skribenter
Målet är att det finns återkommande möten på fem orter i Sverige.
Målet är att föreningen aktivt ger stöd till minst fyra av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och involverar fler än två personer.
Wikifikaturné 2014
Fotosafaris 2014
Skrivstugor 2014
Resebidrag 2014
Då och Nu
Ämnesexperter
Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda av ämnesexperter.
Skapa och underhålla kontakter med ämnesexperter
Artikelgranskning 2014
Certifikat till ämnesexperter
Läsardeltagande
Utbilda allmänheten
Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.
Målet är att ha mer än 21 proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
Nyhetsbrev
Wiki Loves Monuments 2014
Wiki Loves Public Art 2014
Umepedia
Memvideo
Träffa Wikipedia
Läsarupplevelse
Målet är att tekniska problem som upptäcks rapporteras inom en vecka.
Målet är att översättningsgraden till svenska av Wikimediaprojektens gränssnitt ej ska understiga 95% under mer än en månad.
Målet är att nya tillägg från Wikimedia Foundation skall översättas så snabbt att språket inte är ett hinder för aktiveringen.
Målet är att implementera minst en funktion som förbättrar läsarupplevelsen.
Felbevakning och buggrapportering 2014
Översättning 2014
Wikimaps
Translatewiki.net
Information om fri kunskap
På den politiska agendan
Målet är att etablera nya, och underhålla befintliga, relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
Målet är att ta fram en strategi för opinionsbildning.
Internkurser
Skolfederation 2014
Opinionsbildning 2014
FSCONS 2014
Övergripande myndigheters uppmuntrande
Målet är att nyckelpersoner på övergripande myndigheter förs samman i ett möte arrangerat av föreningen.
Möte för generaldirektörer
Möjliggörande
Föreningen redigera
Mål Resultat Läge
Föreningen har 500 medlemmar 468
50 frivilliga engagerar sig och driva fram WMSE:s projekt. 42
Varje styrelsemedlem deltar i minst en extern styrelseutbildning. 5
Kommunikation
Målet är att i snitt ha 2 000 unika besökare per månad på wikimedia.se. /Månadsmatris
Målet är att Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt med minst 20 blogginlägg på Wikimedia Foundation blogg och/eller i The Signpost. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Målet är att skicka uppdateringar i varje månadstemabrev till den internationella gemenskapen. GLAM: [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

[17] [18] [19]
Edu: [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

Fundraising
Vi får 250.000 i organisationsbidrag 2014 från annan part än WMF. 0
Vi har alltid säkrade inkomster för minst 6 månader framåt. J
Vi har identifierat möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer.
Budget år 2015
Beror på mindre än 50% av en enskild finansiär J


<< 2013 | 2015 >>

3000 Frigöra innehåll

3100 Information om fria licenser

Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Förarbete pågår.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Underlag insamlat och sammanställt på projektsidan.

Översättningsarbete av GLAM-survey, koordinering med andra intressenter.

 • Projekt som har blivit nedprioriterat till förmån för andra projekt.
 • Vi kommer att få in svar på enkäten så småningom som förmodligen ger oss en del kunskaper.
 • Budget 24 800 kr
 • Aktuell 13 756,84 kr
 • Prognos 19 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Se risker
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Ett första rapporteringsverktyg har satts upp på toollabs:lp-tools/cc/ för detta ska nu fler brevmallar läggas till, feedback efterfrågas, samt utseendet förbättras...

Projektet inledes lite för sent för att hinna få feedback. Alla projekt med feedback bör vara redo att ta emot den i tredje kvartalet för att hinna integrera den. Alla projekt om utvecklar en produkt som ska användas externt ska också ha en plan för spridning/marknadsföring av produkten.

 • Budget 26 000 kr
 • Aktuell 4 626,27 kr
 • Prognos 16 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Sen start av detta projekt kan leda till att det blir svårt att begära samt integrera feedback innan årsslut.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Förarbete påbörjat.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Viss datainsamling genomförd.

 • Projekt som har blivit nedprioriterat till förmån för andra projekt.
 • Detta är ett problem som fortfarande är aktuellt och kan kanske användas proaktivt.
 • Budget 51 000 kr
 • Aktuell 25 443,72 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förslag till minskad budget inför styrelsemöte 2014-10-13

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


3200 Påverka organisationer

Status per 2014-12-08 STATUS:
STATUS orsak UmU har släppt bilder för första gången och RAÄ/Europeana har laddat upp nästan 1 000 bilder. Västerbottens museum kommer troligtvis att släppa några bilder och Gitarrmuseet likaså.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Vi har gett stöd till Sound and Visions som ville anordna en tävling om att använda filmer de laddat upp på Wikimedia Commons och de hade sett vår Umepedia Challenge. Bra visningsstatistik ger den personal som arbetat med uppladdningarna på Commons bättre möjlighet att övertyga organisationen om att fortsätta med framtida uppladningar och gör det enklare för dem att anordna framtida tävlingar.

.

 • GLAM/Newsletter är ifyllt.
 • CC-Toolkit kommer att göra det enklare för nya organisationer att använda fria licenser.
 • Flera positiva samtal har förts med org. Det finns ett stort intresse, men rätt begränsad kunskap.
 • Flera lämpliga evenemang har identifierats där vi kommer att delta.
 • Budget 34 749,80 kr
 • Aktuell 41 661,69 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Vi har inte uppdaterat listan över organisationer p.g.a. spritt arbete.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak Projektet påbörjat och planerat
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Utbildningstillfälle 1 med operativa chefer genomfört med 21 deltagare från 9 institutioner. Exempelsida för GLAM-institutioner skapad.
 • Presentation för CMS-chefer
 • Workshop 1 för innehållsskapare, 8 deltagare från 4 institutioner, flyer skapad och utdelad
 • Batchuppladdningsmöte tillsammans med LSH (del av batchuppladdningsprojekten)
 • Utbildningstillfälle 2 med operativa chefer genomfört, 7 deltagare från 5 institutioner.
 • Skrivstuga om stormaktstiden genomförd 5 november, många deltagare och mycket arbete utfört.
 • Workshop 2 för innehållsskapare, 13 deltagare från 4 institutioner.
 • Medverkan på CMS-chefsmöte för rapportering och förberedande planering för aktiviteter 2015, presentation här.
 • Många GLAM-institutioner behöver fortfarande aktiveras och motiveras för att produktion på Wikimediaprojekten ska bli en naturlig del av verksamheten. Planeringen för 2015 är inriktad både på kunskapshöjande workshopar och utbildningar samt produktionsinriktade skrivstugor.
 • Institutionerna är väldigt ojämna, vilket gör det svårt att behandla alla lika. En del institutioner är väldigt proaktiva och självgående och vill göra samarbeten. Det är också blandat hur de skickar deltagare till workshops.
 • Det är bra med CMS för de pushar varandra till att göra saker.
 • Budget 40 000 kr
 • Aktuell 38 152,22 kr
 • Prognos 40 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


3300 Praktiskt stöd

Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Påbörjat
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Intresse från ett centralmuseum och en kommun om WiR.
 • Checklista skapad.
 • En kontraktsmall är inte riktigt relevant då de flesta institutioner har egna redan. Checklistan kan användas istället.
 • Budget 12 500 kr
 • Aktuell 6 353,86 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förslag till ändring av budget inför styrelsemötet 2014-10-13

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Genomfört LSH-projektet
 • Hjälpt Maritima med att få ut den källkod vi tidigare hjälpt dem med
 • Importerat data från Nationalmuseum till Wikidata
 • Förberett för import/kopplingar av KulturNav-data till Wikidata
 • Hela LSH-projektet slutfört
 • 1 seminarium för GLAM-institutioner utfört
 • 15 institutioner som ej tidigare bidragit har fått information/hjälp (dock kan det finnas ytterligare som inte inventeras ännu)
 • Det måste vara tydligt från början när vi kan erbjuda en GLAM assistans (utan ersättning) och när vi behöver ersättning för arbetstid. Brist på tydliga regler riskerar annars att olika behandling tolkas som orättvist. Att göra någon typ av prioriteringslista kan vara till hjälp för detta.
 • Det kan vara väldigt svårt att uppskatta hur mycket arbete det är med att ladda upp en viss mängd media/data. Ofta krävs en noggrannare analys av materialet innan det går att avgöra.
 • Värdet av att dokumentera det man gör blir väldigt viktigt när man gör återkommande arbeten (och sällan vet man innan om det kommer att komma igen senare).
 • Detta är ofta en första kontakt med en organisation och kan vara en väldigt bra dörröppnare för vidare samarbeten.
 • Budget 65 840 kr
 • Aktuell 64 331,64 kr
 • Prognos 65 840
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att vi inte når ut till 25 nya institutioner

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Mål uppnått
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Vi deltog vid GLAM/Wikidata hackaton i Amsterdam där två verktyg utvecklades/färdigställdes:

 • Ett verktyg för att föra in tavlor från Nationalmuseum i Wikidata (som en del av Sum of all Paintings-projektet).
  • Själva importen har även genomförts.
 • Ett verktyg för att lägga till och källbelägga påståenden om arkitekter utifrån ArkDes data på KulturNav.
  • Testkörningar har gjorts men själva importen återstår.

Dessa båda testfall har även dokumenterats som exempel för arbetsflödena och vi har varit i kontakt med Kulturnav/Nationalmuseum vilka båda är intresserade av fler projekt av denna typ.

 • Vi har en partner för ett framtida pilotprojekt: Maritima/KulturNav
 • Två arbetsflöden med exempelfall har utvecklats/dokumenterats
 • Genom diskussioner på Wikidata har vi en större förståelse av vilka typer av dataimporter som är tillåtna (t.ex. exemplet med tavlor, gener etc.)
 • Wikidata är fortfarande ungt och det finns inte riktlinjer för hur allt ska göras än.
 • Wikidata är fortfarande under aktiv utveckling så arbetsflöden kan komma att förändras (både kod och flöde).
 • Har fått bra respons från samarbetspartners. Många är intresserade av LOD och Wikidata.
 • Budget 25 000 kr
 • Aktuell 25 167,81 kr
 • Prognos -
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • Vi har inte hunnit titta på återkommande uppdateringar av data. Detta är inte heller något som vi sett användas alls på Wikidata än.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Påmint kontakter vid institutioner om lovad återkoppling för dokumentationen.
 • Tagit fram ett utkast för dokumentationen
 • Lämnat dokumentationen till flera GLAM-anställda och begärt återkoppling.
 • Mottagit och arbetat in återkoppling från en van GLAM-anställd.
 • Det är lätt att lämna ut information och begära återkoppling. Det är desto svårare att få in denna återkoppling och svårare blir det ju mer tiden går.
 • Ett bättre (men mer svåruppfyllt) mål för framtiden är kräva att återkopplingen mottagits (men inte nödvändigtvis att den arbetats in).
 • Att skriva tips och tricks är enkelt men att producera en handbok är mer komplext.
 • Målgruppsspecifikationen samt målen behöver vara tydligare.
 • Använd dokumentationen och begär återkoppling på den redan innan uppladdning görs.
 • Hur tänker vi använda denna i fortsättningen? Plan bör finnas från början (ska den tryckas, vara länkad mm.)
 • Fundera på om denna bör spridas internationellt.
 • Budget 50 000 kr
 • Aktuell 20 173,87 kr
 • Prognos 21 000
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Evenemanget genomfört
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Inga (projektet slutfört)

6+12 deltagare

 • Det var stort intresse för denna typen av aktivitet. Det är dock svårt att avgöra vem som är företagsrepresentant och vem som är där privat (vilket inte underlättas av gränsfall).
 • När målen är specade så ska man se till att efterfråga information så att man vet om det är uppfyllt.
 • Om enkätsvar är viktiga för måluppfyllnad kan man vara ärlig och tydlig med att de behövs.
 • För den här typen av workshop är det bra att veta mer om deltagarnas förkunskaper.
 • För den här typen av workshop är det effektivt att vara en ganska liten grupp.
 • Det kan eventuellt vara lämpligt att testa detta som frukostseminarium riktade mot programmerare.
 • Få startups kom trots plats, oklart varför.
 • Budget 14 900 kr
 • Aktuell 18 542,52 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4000 Fri kunskap i utbildning

4100 Wikipedia i utbildning

Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Utbildningstillfälle lärarutbildningen SU, intresse för att upprepa till våren 2015.
 • Kontakter etablerats med lärarutbildningarna på Högskolan Dalarna och Malmö högskola
 • Utbildat 1 lärare med studenter psykologiska institutionen SU vid två tillfällen, tre kurser är aktiva med redigering.
 • Två dagars workshop, i två omgångar, med personal på Lunds Universitet. Två olika kurser är aktiva.
 • 2 Workshops med Stockholms universitet ICT and Pedagogical Development
 • 6 högskolekurser
 • 1 kurs för pedagoger
 • Här finns möjligheter att få kostnadstäckning på föreläsningar. Vi behöver ha en strategi för hur vi hanterar och tar upp det.
 • Lunds universitet vill utveckla konceptet med tydligare fokus mot pedagogerna.
 • Det är en naturlig olikhet mellan universitetsnivå och gymnasium, olika behov. Det mesta materialet från WMF är för universitet.
 • Det finns en stor variation på mottaglighet även inom samma universitet.
 • Det har varit svårt att kunna följa allt som sker. Kurssidorna kan bli en möjlighet att göra det lättare.
 • Institutionsstyrelser kan vara ett sätt att nå ut.
 • Vi är fortfarande i "eldsjälsstadium", utmaning att bli mainstream.
 • Budget 102 000 kr
 • Aktuell 100 236,84 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Samarbete med Lärarhögskolan har inte kommit så långt att Wikipedia kan integreras i kurser inom ramen för projektet, samarbete etableras.

I det lilla utrymme som finns kvar i projektet kommer aktiviteten att riktas mot att kontakta Lärarutbildningarna, främst sker det på Skolforum och i samband med resa till Malmö.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-12 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Mindre uppdatering av innehåll i kursen för Wikipediaambassadörer och uppdatering av info på wikimedia.se
 • Stöttat Wikipedian på gymnasieskola för att hjälpa lärare och bibliotekarie med Wikipediaprojekt på skolan.
 • En skolbibliotikarie som fått insyn i Wikimini har presenterat det för sina kollegor, varav en är nu i färd med att låta elever börja skriva.
 • Dessa elever har under oktober börjat redigera Wikimini.
 • Gymnasieklassen som Ambassadören stöttar kommer att göra redigeringar under årsskiftet.
 • Ambassadörer är pedagoger och pedagoger är ambassadörer, det försvårar uppföljningen av projektet.
 • Amerikanskt koncept, det saknas en svensk kultur av liknande verksamhet.
 • Skolbibliotekarier och IKT-pedagoger kan vara nyckelpersoner.
 • Wikipediaambassadörsrollen i Sverige mår nog bättre av att användas vid behov än att vara ett projekt i sig.
 • Det kan vara bra med profilprodukter för att stärka vi-känslan.
 • Budget 5 200 kr
 • Aktuell 3 377,33 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Håller kontakt med en gymnasielärare som använder sig av utbildningspaket för planerad Wikipedia-uppgift, läraren har även fått "mina kurser"-verktyget.
 • Den vägledande resurser för pedagoger inom gymnasieskolan är färdigställd med genväg: wp:pedagoger
 • Resursen innehåller även en extension för egna kurssidor.
 • Det finns gott om tillfällen att sprida resursen för pedagoger och det görs kontinuerligt. Om "mina kurssidor" kan komma igång så finns det även ett sätt att kunna få kontakt med de lärare som använder resursen och vi kan lättare följa upp hur och att den används som tänkt, innan dess saknas sådan möjlighet.
 • Open badges bidrar till det här projektet genom att den (märket) väcker tanken hos lärare om att skapa uppgifter för eleverna, och kan då hänvisas till utbildningspaketet.
 • Fler resurser skulle vara bra att ha. Gärna videofilmer. Träning för studenter skulle kunna vara användbar.
 • Det är svårt att se hur väl resursen används (och hur lärare i allmänhet använder Wikipedia), speciellt om lärare inte hör av sig på något sätt.
 • Budget 28 000 kr
 • Aktuell 28 142,51 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Det kan finnas en risk att WMSE inte kommer att kunna följa upp den klass som självständigt använder sig av materialet, eftersom kontakt kanske inte tas med WMSE.

Det praktiska arbetet försvårades av problem med diverse skärminspelningsverktyg.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Fortsätter att diskutera tekniska lösningar
 • Kriterier för pedagoger fastställda.
 • Badge Manual och blogginlägg.
 • ett antal fortbildningar under vecka 44.
 • Under december har plattformen som använts för att utfärda badges legat nere, vilket aktualiserar behovet av att kunna utfärda via "egen" plattform. Närmast till hands ligger att undersöka möjligheten att använda plugins som i nuläget finns för wordpress och under 2015 kunna fortsätta ge återkoppling via den, och parallellt undersöka vilken utveckling som vi önskar för MediaWiiki.
 • Den första omgången av utfärdning fungerade och alla lärarna kunde acceptera sin badge trots krångel på plattformen. Det var användbart att kunna bifoga badge manualen, även om det kräver mer administrering kring utfärdandet.
 • I samtal med högskolorna är feedbacken positiv kring att utfärda digital validering för studenternas bidrag.
 • Att utfärda badges till lärare som inte känt till kriterier från början kan bli snårigt eftersom badge-systemet ska kunna bana vägen för vad undervisningen ska innehålla. Ett sätt att lösa det är att ha en Wikipediapedagog-badge 2014 som återkoppling för skolarbeten under det här året, och fortsätta implementera hela arbetsgången kring badge-förfarandet under 2015. Med fördel kan det ske i överensstämelse (alignment) med kursupplägg och WP:PEDAGOGER.
 • Budget 80 000 kr
 • Aktuell 75 759,99 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att det kräver tid att få kontakt med de lärare som skapat uppgifterna, när de själva inte redigerar.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Lärarpaketet är färdigt. En presentation är genomförd och den andra planerad.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Den första presentationen har framgångsrikt genomförts.
 • Uppföljning har skett med lärarna från förra året. Samtliga har dock bytt skola eller är på väg att byta skola så deras arbete har avstannat. Med ytterligare stöd (för att övertyga nya arbetsgivaren) kan de nog komma att fortsätta under året (de har uttalat intresse för det).
 • Blogginlägg om projektet publicerat på WMF:s blogg i mars.
 • Hjälp har getts till WMCH (i mars) då de planerar att genomföra ett liknande projekt.

.

 • Den första presentationen var väldigt uppskattad! Bl.a. sa en deltagande lärare: "Jag hade väldigt höga förväntningar, men så här bra trodde jag inte att det skulle vara!" vilket var fantastiskt kul.
 • Slutrapport färdig och godkänd.
 • Lärarpaketet färdigt.

Även om presentationen var väldigt framgångsrik så borde vi ha ett bättre system för att själva samla in kontaktuppgifter så att vi kan följa upp lite senare! Även om många deltagare ber om visitkort så hör de oftast inte av sig.

 • Budget 34 157 kr
 • Aktuell 53 388,47 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Den låga budgeten gör det svårt att garantera att vi kommer att kunna ge SFI-lärare tillräckligt med stöd.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Blogginlägg publicerat på WMF blogg. Ytterligare reportage i tidningen Barometern.

Alla mål uppfyllda.

Mycket knepigt att driva ett projekt med så skilda projektkulturer.

 • Budget 72 190 kr
 • Aktuell 70 710,84 kr
 • Prognos 70 710,84 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Sex lärare har fått badge Wikiminipedagog 2014, en lärare väntar pga tekniska problem.
 • Blogginlägg om gott exempel från Vallhamraskolan.
 • Skapat mer tillgängliga resurser för lärare i form av skärminspelningar.

38 aktiva användare de senaste sju dagarna http://sv.wikimini.org/wiki/Special:Statistik

 • Lärare och skolmänniskor överlag är intresserade av wikimini.
 • Det vore önskvärt att utveckla wikimini så att det finns ett sätt för lärare att "anmäla" sig eller skriva upp sig någonstans, för att systematisera kvalitativ uppföljning som kan ge mer än enbart registrerade/aktiva användare.
 • Lärare fattar Wikimini som verktyg mycket fortare än Wikipedia.
 • Svårare att få ut statistik jämfört med från Wikipedia om användandet.
 • Broschyren är ouppdaterad. Ett uppdaterat enkelt material att dela ut skulle vara användbart (broschyr och posters).
 • Upphovsrätten på bildmaterialet på Wikimini gör det lite krångligare.
 • Driftsmiljön på Wikimini skulle kunna vara mer stabil.
 • Undersök om missbruksfilter kan aktiveras på Wikimini.
 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 7 974,47 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Elever skriver men det är svårt att se/veta vilka användare som är lärare, eller om ens läraren själv redigerar. Det kan bli ett problem, tidskrävande, för att följa upp och ge återkoppling.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak pågår
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Presentation på NBVs personaldagar.
 • träffat Verksamhetsansvarig Regional biblioteksverksamhet Jämtlands läns bibliotek om samarbete med lokala studieförbunden och Wikipedia.
 • Utbildning (3 timmar) för anställda på NBV Norr i Umeå.
 • Överlag stort intresse från aktörer inom Folkbildningen.
 • Från utbildningen med NBVs personal är det klart att det finns ett seriöst intresse av att använda sig av Wikipedia i kommande studiecirklar, men även att behovet av fördjupa lärarnas kunskaper om Wikipedia är stort och i nuläget otillräckligt för att självständigt kunna driva cirklarna. Diskussioner har påbörjats om hur WMSE kan ge stöd på plats i samband med andra resor och evenemang.
 • Budget 30 277 kr
 • Aktuell 13 052,30 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Risk finns att ingen studiecirkel kommer att hinna sätta igång innan årets slut, även om det är NBVs målsättning.

Delmålet för projektet behöver justeras så att det fokuserar på att stärka kontakterna med studieförbunden genom att gemensamt planera för utbildning av lärarna.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Projektet initierat, planering påbörjad
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Projektet förlängt till 2015-06-30

En frivillig musiker har hört av sig och vill bidra med musik.

 • Dåligt att starta ett projekt i början på sommaren.
 • Budget 100 000 kr
 • Aktuell 65 855,62 kr
 • Prognos 15 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Stor del av projektet utförs 2015

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


4200 Frigöra forskning

Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak 2/3 hittills och plan för en till finns.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Deltagit i konferensen Mötesplats Open Access, Växjö 1-2 april, Världsvetenskapsdagen och Forskar Grand Prix.

2 bra kontakter har fåtts.

 • Budget 27 000 kr
 • Aktuell 24 286,83 kr
 • Prognos 27 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:

5000 Stöd till gemenskapen

5100 Stöd till aktiva skribenter

Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • 2 nya ärenden sedan förra rapporten
 • vi gav stöd åt Mapillary för att underlätta för aktiva där att bidra till Commons

Sedan årets början:

 • 36 ärenden
 • 16 unika personer har getts stöd (mål uppnått)
 • 8 person har fått stöd med tillgång till andra resurser (mål uppnått)
 • Väldigt varierande förkunskaper för deltagarna på BotAcademy. Det är svårt att styra upp något utan att veta hur detta ser ut i förväg.
 • Budget 75 000 kr
 • Aktuell 45 392,68 kr
 • Prognos 50 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Budget kan minskas avsevärt då inkommande ärenden lätt kan behandlas ändå.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet igång och rullar på
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Småskalig reklam för projektet pågår.

Nio inkomna projektansökningar, av 8 godkända har 5 avslutats. En ansökning drogs tillbaka.

 • Det är onödigt svårt för volontärerna att behöva välja var de ska söka medel och vilka regler som gäller för de respektive delarna.
 • Flera liknande projekt kan göra det konstigt i slutet av åren när vissa budgetar tar slut.
 • Tydligare deadline för redovisning och begäran om ersättning. Ligg på för att få in dem.
 • Det kan vara svårt att veta exakt belopp vid ansökningstillfälle. Var tydliga med att man kan begära upp till ett visst belopp och att utbetalning görs efter redovisning av kvitton.
 • Budget 20 000 kr
 • Aktuell 7 730,35 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Mål ska uppdateras baserat på att även styrelse och anställda kan söka och räknas med.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet har hjälpt mer än fem frivilliga nu, men fortsätter året ut.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Uppmärksammat på wikipedia och WMSE-wikin, facebookgrupper och twitter samt vid presentationer.
 • Några häften, gamla nog att vara PD, har köpts in för att kunna användas som utbildningsmaterial vid inscanningstester.

Utrustningen använd av mer än fem frivilliga förutom anställda och styrelse

Få frivilliga är intresserade av att använda utrustningen, utrustningen måste underhållas och repareras.

 • Budget 24 000 kr
 • Aktuell 26 174,53 kr
 • Prognos 27 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Mål ska uppdateras baserat på att även styrelse och anställda kan räknas med. Budget och prognos uppdaterade.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet är igång och rullar på
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Uppmärksammat möjligheten att få ersättning för litteratur

 • En person har fått stöd till två böcker
 • Minibidrag för anatomiböcker beviljat vilket tangerar det här projektet
 • Bidrag till digitalisering beviljad till återkommande användare, beställning pågår.

Svagt intresse för att få ersättning för litteratur.

 • Budget 5 000 kr
 • Aktuell 2 761,20 kr
 • Prognos 3 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Målet uppnått.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Hjälpt fler fotografer, en återkommande och en ny.

Hjälpt fyra fotografer med ackreditering.

 • Budget 4 000 kr
 • Aktuell 2 003,17 kr
 • Prognos 4 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Projektet har klarat det uppsatta delmålet. Antalet inkomna förfrågningar är lågt, sänker därför prognosen.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Målen uppfyllda.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Två frivilliga har deltagit i Open Knowledge festival i Berlin, avrapportering påbörjad
 • Bokmässan genomförd med 15 deltagare, avrapportering påbörjad

Tre inkomna ansökningar: 1 avslagen, 2 godkända. Båda godkända projekten är genomförda och redovisning påbörjad.

 • Det är onödigt svårt för volontärerna att behöva välja var de ska söka medel och vilka regler som gäller för de respektive delarna.
 • Flera liknande projekt kan göra det konstigt i slutet av åren när vissa budgetar tar slut.
 • Tydligare deadline för redovisning och begäran om ersättning. Ligg på för att få in dem.
 • Be om projektdokumentation, gärna bild och video.
 • Budget 34 000 kr
 • Aktuell 9 615,82 kr
 • Prognos 25 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Inga aktiviteter sedan förra månaden
 • En guide finns i stort sett redan men behöver översättas från engelska
 • En professionell fotograf har lovat att se över sammanställt material
 • För sent i läge för att hinna integrera svar.
 • Svårt att ha ett projekt där mycket viktigt arbete förlitas till volontär med specifik kunskap (oavsett om det är en workshop eller produktion av informationsmaterial).
 • Bra att samla ihop informationen från tidigare erfarenheter, men kräver ändå specifik kunskap.
 • Förvirrande namn efter att målen hade bytts.
 • Plan för spridning av det framtagna materialet bör finnas.
 • Det finns material från andra chapters och andra organisationer som kan vara användbara. Det kan vara värt att leta lite innan man författar själv.
 • Budget 5 000 kr arbetstid
  7 000 kr övrigt
 • Aktuell 1 323,16 kr
 • Prognos 5 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att vi lyckas samla in material men inte har tid att sammanställa detta.

 • Att vi inte har tid att få en användare att uttrycka att de fått nytta av materialet.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Två flygningar planerade och genomförda
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Flygning genomförd med två deltagare i Malmö/Lund 2014-09-07
 • Flygning genomförd med tre deltagare i Stockholm 2014-09-20
 • Två bloggposter på WMSE-bloggen, bilder har börjat laddas upp.

En lista med partners att kontakta har sammanställts.

Erfarenheter vid hyra av kamera dokumenterade, sida med tips vid fotografering från fjärrstyrda luftfarkoster skapad, flygfototipssidan uppdaterad.

 • Budget 20 000 kr
 • Aktuell 19 932,73 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Eventuellt kommer projektet att dra över budget något.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5200 Diversifierad användarbas

Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Solpaneler har kommit upp, förhandlingar med Orange pågår.

Aktiviteten på lgwp har ökat, 1 användare har gjort 5 redigeringar 3 månader i rad och två till är möjliga.

 • Budget 5 000 kr
 • Aktuell 47 664,99 kr
 • Prognos 47 664,99 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att projektledaren på plats inte är driven.

Budget överskriden på grund av omfördelning av kostnader planerade till 2013.

Om vissa overheadkostnader kan täckas av andra projekt, kan FDC-medel ombokas för att täcka upp detta. Avvaktar kommande ansökningar.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • ca 125 kvinnor har deltagit i våra skrivstugor.
 • 15 omnämnanden i media.
 • Enkätundersökningen som är del av examensarbetet är genomförd och bearbetad och kommunikationen genomförd som resulterade i 10 pressomnämnanden
 • Planering för uppföljande skrivstuga i Stockholm.
 • Anledningen till att inga anmälningar kom in till skrivstugan i Umeå verkar vara att det var på dagtid, och att vi och NBV inte lyckats vända oss till individer som har möjlighet att delta under ordinarie arbetstid. Kvällsaktiviteten med WinIT visar att deltagare kan ställa upp kvällstid.
 • Svårt att få deltagare i Skellefteå, av tidigare deltagare var det en som var med alla tre kvällar.
 • Budget 342 478 kr
 • Aktuell 306 155,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak Genomförs denna vecka
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Resan ner har säkerligen hjälpt till att hålla uppe aktiviteten under hösten.

 • Budget 43 805,10 kr
 • Aktuell 40 568,44 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5300 Möten för aktiva skribenter

Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet igång
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Regelbundna träffar i Stockholm och Göteborg, oregelbundna men återkommande träffar i Uppsala, sporadiska träffar i Umeå, enstaka träffar på många orter.

 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 7 691,02 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förslag till ändring av budget inför styrelsemöte 2014-10-13

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • En fotosafari genomförd i Västerås med två deltagare.
 • Budget 15 000 kr
 • Aktuell 2 592 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak En skrivstuga genomförd
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

WIKI-KIK i Malmö.

En skrivstuga genomförd, planering pågår för en skrivstuga med tema damhockey till 20/12

 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 12 366,47 kr
 • Prognos 18 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Förslag till ändrad budget inför styrelsemöte 2014-10-13

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Projektet avslutat, målen uppfyllda.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Två bidrag sökta, beviljade och utbetalda.

Se till att alla kostnader är med i uppskattning så inte dyr transfer ökar kostnaden.

 • Budget 9 747,24 kr
 • Aktuell 9 553,59 kr
 • Prognos 9 553,59 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Projektet avslutas och återstående medel omfördelas till andra projekt.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:
Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak Tävlingen genomförd, priser utdelade.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Script åt Europeana förbättrat
 • Data för Då&Nu skickad till Europeana
 • Event på 5 orter har genomförts
 • 59 bilder uppladdade
 • Vinnare har utsetts
 • Utställning på Västerbottens museum
 • Presentation på GLAMout
 • Bilderna har plockats in i Europeana.
 • RAÄ stod för skyltar till Umepediaprojektet till ett värde av ca 16 000 kr
 • 7 medieomnämnanden
 • Användare dök upp på 4 orter.
 • Alla som hör om tävlingen och får se exempel tycker att den är rolig, men det är svårt att nå ut. Det kan vara värt att mer aktivt nå ut till aktiva bidragsgivare.
 • Det är viktig att vara väldigt tydlig i avtal om vad som ska göras och hur ansvarsfördelning ser ut.
 • Det är klurigt med samarbeten om parternas drivkrafter är olika. Kanske bör detta förtydligas i avtal.
 • Budget 65 500 kr
 • Aktuell 66 986,35 kr
 • Prognos 66 986,35 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Pengar från Europeana förväntas i mars 2015.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


5400 Ämnesexperter

Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Artikelgranskning genomförd med KTH, samtal med Lunds universitet om samarbete inför hösten.
 • Möte med Malmö högskola om eventuellt samarbete.
 • Etablerat kontakt med Lärarutbildningen på Stockholms universitet och bokat föreläsning.
 • Kontakt etablerat med Lärarutbildningen och NGL på Högskolan Dalarna.
 • Möte med Institutionen för informatik Umeå universitet om studenternas forskningsuppgifter.
 • Möte med DSV på Stockholms universitet om studenternas forskningsuppgifter.
 • Kontakt etablerad med IKT-studion Linköpings universitet.
 • SVA har nu en portal på Meta, efter SLU's modell.

Finns här

 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 25 546,35 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Systematisk genomgång av användarsidor på SVWP.
 • Digitala intyg har tagits fram till två event (Lärarstudenter och Humaniora på Wikipedia), men tekniska hinder gör att de inte kan utfärdas.

Ett Certifikat finns och idé till förankring.

Plattformen för att utfärda digitala intyg har legat nere under december 2014 och helt enkelt förhindrat utfärdande. Genom att WMSE skapar en egen plattform för utfärdande genom Wordpress kan möjligheten till att utfärda digitala intyg för ämnesexperter stabiliseras under 2015.

 • Budget 25 000 kr
 • Aktuell 12 154,83 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Artikelgranskning genomförd med KTH
 • Artikelgranskningar genomförts i samband med workshop på Lunds universitet.
 • 1 film skapad om vad god kvalitet är i en Wikipedia-artikel att använda med ämnesexperter.
 • Broschyren Evaluating Wikipedia är översatt till svenska.

4 artiklar granskade

 • Diskussioner pågår med flera universitet

Frågor uppstår om vilken kvalitet återkopplingen bör ha för att vara användbar.

 • Budget 25 000 kr
 • Aktuell 15 117,87 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

På grund av omfokuseringen når vi kanske inte upp till 10 artiklar, men implementerar någonting långsiktigt istället.

Resten av projektet fokuseras på att ta fram ett arbetssätt för artikelgranskning med ämnesexperter.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


6000 Läsardeltagande

6100 Utbilda allmänheten

Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Informationsbrevet ute i tid.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Planen för nyhetsbreven är lagd. Tips mottages gärna.
 • Informationsbrevet ute.
 • Steg-för-steg-instruktionerna för hur man fyller i nyhetsbrevet har förbättrats för att göra det enklare för alla i personalen att skicka ut det (och på så sätt säkerställa att det blir gjort i tid) samt för ev. praktikant att göra det.
 • Nyhetsbrevet har kommit ut varannan vecka under året med några smärre förseningar (främst p.g.a. externa anledningar).

.

 • Strategi för den externa kommunikationen är färdig sedan tidigare.
 • Nyhetsbreven kommer ut som de ska.
 • Målet är ett sådant som kan få mycket draghjälp av andra projekt, men då hänger det på just de projekten och evenemangen.
 • Målet också något otydligt, rent tekniskt är de uppfyllt, men kanske inte riktigt som vi hade önskat.
 • Att ha det varannan vecka har inte varit för sällan. Tveksamt dock om det är bra att gå upp till varje vecka.
 • Det är viktigt att det som rapporteras fortfarande är nyheter i Sverige och det har gått bra hittills.
 • Effektiv arbetsfördelning (det är mest John och Jan som har jobbat med brevet).
 • Undersök om det går att sprida nyhetsbrevet effektivt på andra sätt.
 • Budget 75 000 kr
 • Aktuell 51 634,45 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Vi måste hitta prenumeranter bland journalistkåren för att ändringen ska vara positiv. Förslag?

Teknisk implementation av anmälan till nyhetsbrevet via vår webbplats kan kräva extern hjälp. Volontärbyrån-annons alt. för Fiverr bör förberedas och läggas upp.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak De flesta av målen kommer att nås, framförallt de kommunikativa målen vilka var centrala. Dock nådde vi endast hälften av förra årets uppladdade bilder och 122 uppladdare.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Tävlingen har genomförts. Vi fick dock endast hälften av bilderna vi hoppades på.
 • 122 användare laddade upp bilder varav hela 66 var nya! Förhoppningen är därför att vi når antalet nya som fortsätter. Målet med 300 nåddes alltså inte.
 • Listor: André och Stefan arbetade med att förbättra listorna och förberedda även för Arbetslivsmuseerna som nu är med i tävlingen.
 • Instruktionerna förbättrades och arbetades igenom i år vilket har lett till mycket färre misstag enligt Stefan (som systematisk går igenom alla uppladdade bilder).
  • Stefan kommer att arbeta med att sammanställa det arbete han gör med att gå igenom bilderna i en steg-för-steg-instruktion.
 • Vi har haft utmärkt hjälp och samarbete med våra partners i tävlingen. Detta har varit ett bra sätt att fördjupa samarbetet med både Sjöhistoriska museet och ArbetSam - och de har gjort ett fantastiskt jobb!
 • Media: Vi har skapat och använder oss av en ordentlig marknadsföringsplan. Det har varit ett stort antal media-omnämnanden om tävlingen. De flesta av de nuvarande omnämnandena är på grund av ett utskick från Sjöhistoriska museet som gick till lokala tidningar. Vi har ca. 30 omnämnanden i etablerad media! Det är tio gånger mer än vad vi hoppades på!
 • Volontärer: Stefan har varit nationell koordinator och därtill har vi tre jurymedlemmar som är volontärer.
 • Bloggande: Vi har skrivit 6 blogginlägg till wikilovesmonuments.se samt två på WMSE:s blogg. Ett av våra pressmeddelanden kan snabbt översättas till engelska och anpassa för WMF:s blogg.
 • Uppladdare: Antalet blev 122 stycken, könsfördelning och om de fortsätter att bidra är ännu oklart.
 • Vi har nått målen med engagerade volontärer i projektet.
 • Budget 60 591 kr
 • Aktuell 80 085,74 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • Det verkar som att vi inte kommer att nå upp till de uppsatta målen gällande antalet bilder.
 • Vi har slut på budgeten men behöver översätta ett av våra pressmeddelanden till engelska och anpassa för WMF:s blogg.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Det ser bra ut och projektet utvecklas snabbt!
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Skyltar kommer att börja sättas upp och återstående fastighetsägare kommer att kontaktas.
 • Informationstexten kommer att arbetas vidare på. Hjälp med texter är välkommet!
 • Arbetet med slutrapporten fortsätter.
 • Pressreleaser kommer att samordnas tillsammans med UmeNet.
 • Umeå Energi har skrivit avtal med oss om att Wikimedias projekt skall vara fria att använda på stadsnätet samt sponsrar skyltar! Nu kommer vi att samordna pressreleaser och informationsmaterial med dem.
 • Umepedia Challenge fick närmare 600 bidrag!
 • Ett blogginlägg på WMFs blogg har publicerats om Umepedia Challenge.
 • Umeå kommun har till slut ställt sig positiva till att sätta upp skyltar!
 • Fyra skrivstugor (två i rad per resa för att hålla nere kostnaden) har genomförts i Umeå. Deltagarantalet har varit överraskande lågt, men 3 av deltagarna har fortsatt efteråt vilket är väldigt kul och alla har varit väldigt aktiva under skrivstugan vilket förenklas av att mer tid kan ges per deltagare! Totalt 18 deltagare (14 olika personer).
 • En skrivstuga på Arkdes har genomförts för västerbottningar i förskingringen. 4 stycken deltagare.
 • De första skyltarna har satts upp och artiklarna har översatts till flera språk:
  • På Västerbottens museum (som överväger fler på Gammlia).
  • På Gitarrmuseet som har satt upp 18 skyltar i deras utställningar samt en utomhus på byggnaden samt en inomhus.
  • De 23 nya skyltarna har nu kommit till Mikael i Umeå och vi för nu samtal med de återstående fastighetsägarna.
   • Stolpar till skyltarna kommer att börja tillverkas under september.
 • Umeå universitet kommer att sätta upp skyltar på campus (i form av klisterlappar på deras informationstavlor).
 • Deltagande på Museernas Vårmöte med presentation inför cirka 30 personer om Umepedia och QR-koder. Flera uttryckte därefter intresse för att sätta upp skyltar på sina museer.
  • Intervju med de två största lokaltidningarna (hamnade på framsidan på åtminstone en av dem).
  • De första två skyltarna sattes upp då för att visa på möjligheterna för museerna.
  • Totalt 20 skyltar är alltså redan uppe (och vi har betalat för 2).
 • Mängder med omnämnanden i lokalpressen (radio, tv, tidningar och bloggar)!
 • Visit Umeå kommer att hjälpa oss att sprida broschyrer etc. om projektet.
 • 3 volontärer är med och arbetar med projektförberedelserna.
 • 1 000 bilder från RAÄ är uppladdade som vi kan använda inom ramen för projektet (en ny innehållsdonation alltså).
 • Flera andra projekt föreningen har såsom Wikidata (med poster om Umeå), Wikimaps (med kartor) samt WiU (med skolor och universitet), kvinnor på Wikipedia (med skrivstugor) och Wiki Loves Monuments har nu tydliga kopplingar till projektet. Flera andra projekt kan komma till (t.ex. Wikiair).
 • Samarbetet med RAÄ och Europeana har lett till ett separat projekt, men med kopplingar till Umepedia (illustrationer). (De har ett fokus på PR och en ordentlig budget för det).
 • Budget 110 000 kr
 • Aktuell 114 971,65 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • Wikiträffarna har inte fortsatt i Umeå. Förslag på vad vi kan göra för att åtgärda detta mottages tacksamt!
 • Tiden börjar ta slut i projektet och för att få till informationsmaterial och slutrapport finns en viss risk att vi drar över tiden med några timmar.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak Avslutat
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Kontakt med potentiell manusförfattare har tagits, grundidé finns

 • Budget 1 196,67 kr
 • Aktuell 1 213,53 kr
 • Prognos 1 213,53 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Projektet avslutas för året eftersom att projektets mål endast bidrar till redan uppfyllda mål i verksamhetsplanen.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Aktiviteter genomförda. Medlemsvärvningen nådde inte målet, artikelgranskning kan komma i efterhand. Slutrapport återstår.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Enligt schemat

Besökare rapporterade här.

Prata med alla som passerar, ta upp fråga om att bli medlem i samband med fråga om finansiering.

 • Budget 112 017,51 kr
 • Aktuell 112 017,51 kr
 • Prognos 112 017,51 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:

6200 Läsarupplevelse

Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista
 • 3 buggar har rapporterats sedan förra rapporten
 • 14 otydliga/felaktiga källmeddelanden har anmälts eller åtgärdats
 • Buggar och felöversättningar har rapporterats/åtgärdats inom en vecka efter att de uppmärksammats.
 • Utöver de rapporterade buggarna har projektet även lett till större intern uppmärksamhet på tidigare rapporterade buggar samt uppföljningar på dessa.
 • Det är värt att notera att tid som läggs på buggrapportering av naturliga skäl ofta rapporteras under det projekt som föranledde att man hittade buggen, detta är speciellt vanligt för translatewiki.net projektet.
 • Budget 50 000 kr
 • Aktuell 22 687,81 kr
 • Prognos 31 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Inga aktiviteter denna månad bortsett från:

 • deltagande på utlovade möte samt
 • support kring den antagna kartmallen på Commons.

Uppladdningen av KB-kartor har inte varit aktuellt denna månad p.g.a. problem med GW-toolset.

Hackaton har blivit uppskjutet till nästa år.

 • Vi har deltagit vid alla reguljära online-möten
 • Två GLAM institutioner har bidragit med material och ytterligare en får stöd för att släppa material
 • ~15-28 kartor har laddats upp (osäkerheten beror på att vissa djvu filer innehåller flera kartor)
 • Dubbelkolla ihopräkning arbetstimmar tidigt (till exempel fanns det inte specat i avtalet om hur mycket mötestid det skulle vara. Kontrollera också att det finns tid avsatt till alla mål som ska uppfyllas.
 • Många mål byggde på att andra aktiviteter utfördes, detta är komplexa beroenden på som man bör vara medveten om.
 • Detta var ett stort projekt med många inblandade och det var något oklart vad det övergripande målet var. Flera deltagare hade olika idéer om vad målen var.
 • Det är alltid svårt att veta vad volontärer väljer att arbeta med.
 • Bra synergieffekter från denna sorts projekt.
 • Budget 65 653,16 kr
 • Aktuell 65 983,02 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

0-10* Att vi inte identifierar tillräckligt många volontärer som arbetar i miljön och därmed får svårt att rektifiera 10 kartor.

 • Omnämnande i media. För detta behövs det ett konkret exempel/case studies
 • Det är fortfarande otydligt när de andra länderna kommer att ha sina hackaton vilket påverkar organisationen av vårt.
 • Projektet har dragit över i kostnader men vi kommer även fortsättningsvis ha kostnader för att delta på månadsmöten samt för projektrapportering.
 • Det är inte troligt att vi får tillräckligt många volontärer eller omnämnande i media, detta beror till stor del på förseningar i Commons.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: Projekt:Wikimaps Nordic 2014/Slutrapport


Status per 2015-05-22 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • MetaSolution har ansökt om att bli tillagda på translatewiki.net. Det mesta tekniska arbetet är klart och det är code review som återstår.
 • MetaSolutions har även bidragit med programvara som gör det möjligt för andra projekt som använder sig av Dojo att använda sig av translatewiki.net. Det är något vi är väldigt nöjda över då det kan leda till att fler intressanta programvaror läggs till i framtiden.
 • 4 av 5 prioriterade projekt översatta på translatewiki.net. Antalet meddelanden på MediaWiki som översatts bedöms dock vara fler än antalet som fanns oöversatta när projektet började. Det har dock kommit till tusentals nya under året p.g.a. den snabba utvecklingen av MediaWiki.
 • 4 av 4 översättningssprint har genomförts (Umeå/FSCONS/KTH/WMSE). Deltagandet har varit lågt på samtliga event. Relationer med Mozillas översättargemenskap har dock grundats genom detta och Mozilla kommer att ha ett översättningsevenemang på vårt kontor i april. Genom Volontärbyrån.se har vi dock nått flera volontärer som aktivt bidragit.
 • 5 av 5 instruktionsvideos (samt en introduktionsvideo) har skapats.
 • 13 av 10 nya översättare på portalen för svenska.
 • UmU har identifierat en doktorand som börjat sätta sig in i projektet. Wiberg har skickat in ett abstract till en konferens. Forskarnas fokus är främst mot Open Badges, snarare än översättargemenskapen som specifik grupp. Värdefulla erfarenheter av mer generell karaktär bör dock kunna komma från det.
 • Open Badges har designats och vi har lagt upp ett förslag om teknisk utveckling på Phabricator.
 • SR var med på KTH och intervjuade oss om projektet. Därtill har en del journalister deltagit under ett evenemang för att lära sig mer och intervjuade John, även om han inte hade sålt in artikeln vid det tillfället. En press- och bloggsammanställning har ännu inte färdigställts men målet med 8 blir troligtvis svårt att nå upp till.
 • Dokumentation av translatewiki.net har strukturerats och prioriterats och ett förslag på en introduktionsportal håller på att färdigställas.
 • Många tusen översättningar har skett inom ramen för översättningstävlingen.

Interna mål:

 • MW core: 100%
 • Extensions used by WM: 93% (notera att detta inte uppfyller vårt mål för <95% var månad. Detta skedde då WMF vid ett enskilt tillfälle la till 1000+ nya meddelanden för att stödja översättning av API:et)

 

 • Stort intresse från översättare efter annons på volontärbyrån. Majoriteten som svarat på annonsen var glädjande nog kvinnor.
 • Det är svårt att motivera oinvigda att delta på översättningssprint. Behovet av att den lokala partnern aktivt bjuder in tycks vara stor.
 • Det är alltid värt att skicka ut en pressrelease, bara man tänkt igenom vilka som är lämpliga mottagare.
 • Stora förändringar i hur/om meddelade översätts kan skapa en arbetsbörda som inte går att hantera på en månad.
 • Budget 387 000 kr
 • Aktuell 364 795,72 kr
 • Prognos 387 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

.

 • UmU har inte lyckats uppnå de uppsatta målen runt deras forskning då deras material inte blivit antagit till den konferens de satsat på. Inte heller har en masterstudent skrivit om translatewiki.net. Doktoranden som arbetade med internetgemenskaper har ett bredare fokus och kommer inte att publicera något innan projektslut.
 • MetaSolutions har haft svårt att få kontakt med WMF för att få sin kod godkänd, vilket minskar värdet och intresset av att lägga upp fler produkter där. De kunde inte heller inkluderas i översättningstävlingen.
 • Översättarna har inte fortsatt regelbundet vilket minskar möjligheten att allt kommer att hållas efter systematiskt. Flera lärdomar har dock nåtts runt detta och idéer på förbättringar för framtida projekt finns.

Projektet har förlängts till 31 maj.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


7000 Information om fri kunskap

7100 På den politiska agendan

Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Projekt:Träffa Wikipedia 2014 har jag prövat lite olika försäljningsknep och tror mig ha identifierat några bra argument för hur man får nya medlemmar. Vi bad volontärer på Bokmässan att skriva upp frågor de fått. De och de som vi har fått kommer att ligga som grund för workshopen då vi gemensamt utarbetar bra svar.
 • Ett utskick med inbjudan till medlemmar om evenemanget gick ut den 4 december.
 • En träff hölls den 10 december på WMSEs kontor. Utöver personalen så deltog även 5 volontärer och målet nåddes alltså. Det var en väldigt produktiv workshop och 22 återkommande frågor listade. Därefter delades frågorna och deltagarna upp i tre grupper och de började arbeta på att lista lite olika argument som kan vara lämpliga att föra fram som ett svar. Se: https://docs.google.com/document/d/1vueBbEYWA1jwG4dbVzJUZ96Zm8Rq1fN-6K1uktbbUiE/edit
 • Den typ av aktivitet med kan vara ett stort mervärde för medlemmar och för att skaffa medlemmar.
 • Produktiv träff. Bra för oss på kansliet att få lite andra synvinklar. Folk var givmilda med att dela med sig.
 • Uppföljningen av projektet är oklar.
 • Det är ett litet projekt.
 • Att ha en medlemskväll kan vara en möjlig idé inbakat i andra projekt.
 • Budget 30 000 kr
 • Aktuell 2 443,50 kr
 • Prognos 20 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Gjort research och etablerat kontakt i sociala medier. Deltagit i konferens.

Har fortsatt samtalen med Skolfederation.

Att integreras i Skolfederation bedöms inte som strategiskt viktigt. Om någon annan part vill göra integrationen kan vi ge råd, men vi lägger inte energi på att genomföra det själva.

 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 3 098,44 kr
 • Prognos 10 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Storleken på projektet har dragits ner då rätt relationer har kunnat underhållits.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Det finns ingen orsak att tro att vi inte kommer att få en strategi på plats i år.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Karl har börjat arbetet i Bryssel med att kartlägga viktiga frågor som kan påverka oss. Tack vare det nära arbetet med Dimi har han snabbt kunnat etablera ett nätverk. Främst består nätverket i dagsläget av olika internetaktivister men det finns på dagordningen att ta kontakter och bygga ett nätverk med representanter från den kommersiella sektorn samt med personer från EU-institutionerna.
 • John har satt ihop en första grundstruktur för strategin och kommer tillsammans med Karl att börja bidra med text till den om någon vecka. De har diskuterat igenom det översiktliga innehållet.

.

 • Det tog mycket tid att formulera om texterna som WMF och WMDE/WMBL arbetat på så att de inte var identiska (vilket vi vet är en nackdel). Det hade varit mycket bättre att få in volontärer i ett tidigt skede men tyvärr var det flera andra aktiviteter som krockade vilket gjorde det svårt att sätta av tillräckligt med tid för det.
 • Det vore även värdefullt att ha ett ordentligt seminarium runt detta för att diskutera föreningens ställningstagande i vissa frågor. Det skulle ge många insikter inför lobbyingarbetet. Ex. var några av svaren som WMF och WMDE/WMBL satt samman var dock oklart om WMSE instämmer i eller prioriterar (ex. om e-utlåning) och lämnades därför blanka.
 • Det vore bra med en praktikant till hjälp med detta för att sköta allt bakgrundsarbete. Det skulle nog uppfattas som en väldigt spännande praktikplats.
 • Att bedriva opinionsbildning är inte ett kortsiktigt projekt, det bedrivs under många år med en röd tråd.
 • Att "vara med där det händer" har potential att ge utdelning senare.
 • Möjligheterna att använda volontärer som en integrerad del av verksamheten är väldigt goda i just detta område (om de har bra kunskaper/intresse/nätverk).
 • Budget 40 000 kr
 • Aktuell 34 022,87 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • AHA!-ansökningen som WMDE skrev ihop avslogs tyvärr.
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:


Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak För få som deltog och inga nya medlemmar - men väldigt mycket aktivitet under konferensen från vår sida (mer än vad vi hoppades på initialt).
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Planeringssidan har nu satts upp och det är annonserat på Wikiträffar. Vi har påbörjat förberedelser inför vårt spår. Biljetter m.m är bokat.

Vi har fått tillstånd att vara på konferensen med bord utan kostnad. Vi har satt upp en planeringssida. Vi har fått ett eget spår(!), där vi utöver translatewiki-presentationen (där vi hade 8 deltagare) och workshopen kommer att prata om våra API:er (12 deltagare) och hur man kan samarbeta med organisationen (8 deltagare). Jan diskuterade med Mozilla om Open Badges och samarbeten och André med Open Knowledge Foundation. Det ser väldigt lovande ut med ett samarbetsprojekt för 2015. 1 frivillig deltog i projektet vilket var mindre än vad vi hoppades på. Ingen ny medlem värvades till föreningen men en person skrev upp sig för nyhetsbrevet.

 • Bra samarbete med arrangörerna.
 • Konferensen har sjunkit i storlek, vilket bör tas hänsyn till planerande av deltagande.
 • Att vara på temabaserade evenemang kan leda till oväntade möten med likasinnade. Fundera på inför 2016 om detta ska vara ett övergripande verksamhetsmål att närvara på konferenser (eller bakas in i befintliga projekt redan i år).
 • Budget 10 000 kr
 • Aktuell 11 376,79 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Vi fick endast en deltagande volontär som hjälpte till. Oklart varför.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:7200 Påverka Generaldirektörer

Status per 2014-12-04 STATUS:
STATUS orsak Flera anmälda inför mötet.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

En inbjudan har skickats ut och två är säkra på att komma och två andra har sagt att de troligtvis kommer. Några har inte haft möjlighet det datumet men har föreslagit att träffas vid ett annat tillfälle.

 • Det fanns intresse från flera myndigheter och personer att diskutera dessa frågor.
 • Vagt formulerat mål (och syfte) vilket gjorde det svårt att planera.
 • Viktigt att vara flera olika parter på möten av denna typ då det ger intressantare diskussioner med olika synvinklar.
 • Det var värdefullt att vi var tre deltagare från oss på mötet. Bättre produktivitet, mindre monolog. Bra med förberedande möte.
 • Möten tar tid, antalet aktiviteter behöver kunna flexibelt anpassas under mötets gång. Detta fungerade bra nu.
 • Totala antalet deltagare på mötet bör inte vara för stort, cirka 5 är lämpligt.
 • Vi behöver ett bra sätt att ta anteckningar utan att påverka vad som sägs.
 • Budget 11 000 kr
 • Aktuell 7 788,28 kr
 • Prognos 12 788,28 kr (för två arbetsdagar, inkluderande förberedelser inför samt deltagande av två från personalen under mötet).
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Inte helt överraskande delegerar generaldirektörerna uppgiften vidare till de som aktivt jobbar med frågorna hos dem.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: