Projekt:Återkopplingssystemet 2014/Fallstudier

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här beskrivs kortfattat olika arbeten med Wikipedia i utbildning under 2014

Djurgruppers organsystem, Naturkunskap 2

Groddjur

Elevernas uppgift var att beskriva de olika organsystemen för på förhand givna djurgrupper. Läraren förberedde arbetet genom att plocka ut djurgrupper som saknade just den delen:

De flesta eleverna använde sig av sandlådan för att skapa sina texter och få en trygghet med redigeringstekniken, här är ett till exempel. Undervisningen använde de nya bidragen i Wikipedias artiklar genom att eleverna samlades i tvärgrupper och diskuterade samma organsystem för de olika djurgrupperna med fokus på hur de utvecklats. Det övergripande syftet var att eleverna utvecklade sin förståelse för utvecklingsskeendet från en encellig organism till människa.

"Zoologi för alla i Wikipedia"

Den beryktade Pistolräkan

Det var namnet på en examination om 12 hp på Biologiska institutionen på Lunds universitet under vårterminen 2014. Examinationen bestod av två moment varav Wikipedia-artikeln var det ena och en muntlig presentation den andra delen. Presentationen skulle innehålla:

  • "Beskrivning på temat/djurgruppen (använd gärna bilder!)
  • Vad handlar temat om? Vad är frågeställningen? Vad är spännande eller speciell med djurgruppen?
  • Hur har ni strukturerat Wikipediasidan?"


Bedömningen
De undervisande lärarna bedömde sedan artiklarna och den muntliga presentationen som studenterna gjorde om sitt tema utifrån frågor som: "Hur bra är temat behandlat? Är alla fakta korrekt och källorna angivna? Har ni själva skrivit texten eller bara översatt från ett annat språk? Är textmängden ok? Hur presenterar ni temat? Kan ni svara på eventuella frågor?"

Utökade artiklar

Skapade artiklar

Psykisk hälsa

Artikeln Hypnos före och efter studenternas arbete.

Under mars 2014 genomfördes detta pilotprojekt där Lennart Högman, universitetslektor på psykologiska institutionen Stockholms Universitet, lät studenterna på psykologiprogrammets termin 1 redigera artiklar på Wikipedia som en del av sitt studiearbete. Kursen om 1,5 hp syftar till att studenterna ska uppnå en fördjupning i något av neuro- och/eller kognitionspsykologins (alt den kognitiva neuropsykologins) olika delområden. I uppgiften ingick att redigera i relevanta Wikipediaartiklar utifrån de begrepp som behandlades. Studenterna fick ca 1 timmes introduktion till redigering på Wikipedia av Wikimedia Sverige.

Utökade artiklar
Arbetet skedde i studentgrupper om fyra och följande artiklar redigerades mellan 17-21 mars 2014:

"Wikipediaprojektet"

"Hur kan en institution jobba för att skapa meningsfulla och studiemotiverande kurser för sina studenter? Den frågan var utgångspunkten för det långsiktiga arbetet med att integrera Wikipediauppgifter varje år för studenterna inom Biologi och Biomedicinsk vetenskap på Linnéuniversitetet. Att studenterna publicerar sina arbeten på Wikipedia innebär att de ingår i en offentlig, vetenskaplig kontext och lärarna resonerar även kring att det tillför en högre grad av trovärdighet åt studenternas arbeten och hela utbildningen. Studenterna ska träna sin förmåga att söka, systematisera och presentera vetenskapliga artiklar utifrån ett uppslagsord, t ex en parasit eller sjukdom, och eftersom det ligger väl i linje med kursens mål så är Wikipediauppgiften ett obligatoriskt poänggivande examinationsmoment. Istället för att skriva ett paper/rapport för bara läraren/handledaren och kurskamrater bidrar studenten med sin rapport och kunskap till en större publik och kritiska granskare som direkt återkopplar och på så sätt bidrar till att motivera studenterna till att arbeta med den innehållsmässiga och kommunikativa kvaliteten i bidragen.

Läs mer om Linnéuniversitetets Wikipediaprojekt i blogginlägget.

Månadens bäst nyskrivna artikel

Bland de här studenternas arbeten blev det också några utmärkelser av gemenskapen. Artikeln Flavobacterium columnare blev utsedd till månadens bäst nyskrivna artikel i mars 2014. Fyra studenter på det Hälsovetenskapliga programmet med inriktning biovetenskap skapade gemensamt artikeln Ancylostoma duodenale som utsågs till bästa nyskriva artikel maj 2014.

En parasits livscykel

Utökade artiklar

Nyskapade artiklar

Allmän kurs på distans

Eleverna valde själva artiklar utifrån intresse inom ämnet natur, och genom att använda önskade artiklar och relevanskriterierna som resurs för urvalet. Efter de initiala bidragen som eleverna gjorde hade de uppgiften att redigera i varandras texter, även läraren gjorde redigeringar för att förbättra elevernas bidrag. Om detta säger läraren:

"Det är viktigt, tycker jag, att de hjälper varandra. Viktigt ur många synvinklar. Dels att det är kollaborativt skapande i den lilla gruppen, men sen - om det kommer någon utifrån, och det gör det ofta - så blir det ju den lilla gruppen och den stora gruppen som skapar tillsammans. Det gör också att man fattar att ingen äger en artikel på Wikipedia. Förstår man då också hur en artikel byggs upp så blir man automatiskt också - tror jag - mer källkritisk, för man vet hur det funkar."

Flera av eleverna har alltså bidragit till samma artikel av följande:

Global profil, examinering med Wikipedia-artikel

De här gymnasieleeverna skrev en Wikipediaartikel om något ämne eller företeelse som de kommit i kontakt med och erfarit under en gemensam vistelse i Afrika, där ena delen av gruppen besökt Uganda och den andra Sydafrika.

Utökade artiklar

Nyskapade artiklar

Tematiskt arbete på Wikimini

Therese Silverbåge
Eleverna Oskar, Marcus och Elias från Vallhamra skola i Partille.

Intervju med Therese Silverbåge, en av de undervisande lärarna:

Elever: ca 100 elever i år fem på Valhamra skola.

Arbetsområde: Ämnesövergripande tematiskt arbete om kroppsdelar och organ

Hur kom det sig att ni valde att använda er av Wikimini?

Anledningen till att vi valde Wikimini som verktyg är att det på så vis blir på riktigt, vilket är något som jag och och min kollega hela tiden strävar efter för att skolan ska bli mer motiverande och mer lärorik. Pernilla Laursen och hennes elever, som ju också finns i Partille, visade oss Wikimini under Mötesplats skola förra året och allt sedan dess var vi inställda på att eleverna skulle bli wikiminauter när det var dags för faktatextskrivande. Vi såg så klart möjligheten att här öka elevernas kompetens kring upphovsrätt och källkritik på ett naturligt sätt. Att det dessutom gör det smidigt för alla berörda lärare att få tillgång till texten gör det också till ett bra verktyg då vi som här arbetar tematiskt.

Hur ser ni på Wikimini som en del av undervisningen i fortsättningen?

Vi kommer att fortsätta erbjuda Wikimini som ett verktyg för publicering för dessa elever vid skrivande av faktatexter men nu är det ju ett valbart alternativ för dem. Några har efter kroppenartiklarna skrivit artiklar om författare, som ett eget valt verktyg för skrivande. Framöver vill vi så klart inviga fler nya elever i det också.

Vilka önskemål har ni för hur Wikimini kan utvecklas?

Det vi hade önskat var ännu smidigare hade varit svenska instruktioner och exempel på hur man skulle kunna arbeta.  (Här kanske vi nu skulle kunna vara till nytta;) Och som eleverna sa, en enklare hantering av bilder. Sist men inte minst hade autospar varit utmärkt eftersom det var flera som skrev och glömde att trycka på spara.

Vad var vinsten med att jobba på det sätt ni gjorde med Wikimini?

Det var mer motiverande och de lärde sig mycket för de tänkte mer på att detta var på riktigt. De kamratresponsade och var mer kritiska till texterna än då de inte publiceras. De lärde sig också mycket av varandra och jag lärde mig massor om kroppen som lärare i svenska. Nu vet jag till exempel vad lungalveolerna är och hur de funkar. WOW!

Läs några av alla de artiklarna som eleverna bidragit till!

sv.wikimini.org/wiki/Hjärtat

sv.wikimini.org/wiki/Levern

sv.wikimini.org/wiki/Huden

Matematiska begrepp på Wikimini

För lärare som använt Wikimini i undervisningen.

Vilka begrepp är det som vi använder i matematiken? Hur ser de ut och vad betyder de? Det är något av vad de här 35 eleverna i år fyra har gett sig på att förklara i Wikimini.

Läraren berättar:

"Jag hittade en lista på 100 vanliga matteord för elever i år 4-6, kopplade till läroplanen. Jag la den på vår hemsida och förklarade för eleverna att detta skulle kunna bli 100 bra wikimini-artiklar för jämnåriga som ska lära sig matematiska begrepp. De nappade direkt! När vi ägnat ett par minuter att göra upp vem som startar vilken artikel och lokala spelregler för hur man ändrar andras artiklar (typ att man diskuterat m orginalförfattaren först, något eleverna initierade) så släppte jag loss dem på att själva upptäcka registreringen. Förutom att några få hamnade på franska wikimini så blev det smärtfritt.

Första lektionen höll jag, för att sätta ett arbete. Efter det kunde varenda en av mina kollegor leda gruppens arbete - oavsett vilken digital kompetens de har - eftersom eleverna snabbt utvecklar en grundförståelse för verktyget. Det blev ett perfekt läge att visa mina kollegor att digital undervisning inte behöver vara tidskrävande eller lärarledd in i minsta detalj."'

Se artiklarna här!

sv.wikimini.org/wiki/Likhetstecken

sv.wikimini.org/wiki/Triangel

sv.wikimini.org/wiki/Timme

sv.wikimini.org/wiki/Sekund

sv.wikimini.org/wiki/Division

sv.wikimini.org/wiki/Koordinatsystem illustrerad!

sv.wikimini.org/wiki/Multiplikation

sv.wikimini.org/wiki/Geometry

sv.wikimini.org/wiki/Ental

De utrotningshotade djuren finns på Wikimini

Så här berättar en Wikiminipedagog både om tidigare och kommande arbete med Wikimini:

"Mina elever går nu i år 3 och vi började att skriva lite på Wikimini redan i 2:an. Jag lärde mig att tänka igenom noggrannare vad elevernas användarnamn skulle vara och det underlättade mitt arbete väldigt mycket den här gången. Jag började med att visa hur sidan fungerade, hur man gjorde inlägg, hur man letade efter om den artikel man ville skriva redan fanns. Första gången fick de välja ämnen helt fritt och använde faktaböcker från biblioteket. Nu har eleverna tränat på att leta efter trovärdiga faktakällor samt att använda egna ord när de skriver. Alltså inte skriva av rakt av. Dessutom att de måste hänvisa till källan där de fann informationen. Fram tills nu har vi nöjt oss med att enbart skriva källadressen, inte länkat. De tänker vi ta i nästa steg.
Nu senast valde vi att arbeta med utrotningshotade djur då eleverna varit mycket intresserade av att stoppa tjuvjakt (vi har startat en insamling på WWF). Så, ja, tanken är att ämnena vi skriver om ska vara kopplat till övrig undervisning. Som en fördjupning. Nu arbetar vi med vår stads historia och eleverna ska i smågrupper ta reda på fakta om en viss plats. Detta ska sedan redovisas muntligt på plats, men även i form av Wikimini.

Så målet med att skriva på Wikimini är att träna källkritik, ta vara på elevernas intressen, göra undervisningen digital, att få en mottagare, att redovisa samt att fördjupa sig i olika ämnen."

Läs på Wikimini om: