Wikipedian in Residence/Checklista

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ansökningsprocessen

Uppgift WMSE Extern Kommentar
Förbereda anställningsintervju tillsammans med arbetsplatsens arbetsgivare X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Hålla anställningsintervju tillsammans med arbetsplatsens arbetsgivare X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Utvärdera kandidater från anställningsintervju tillsammans med arbetsplatsens arbetsgivare X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Kontakta referenspersoner X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part

Innan personen börjar

Ordna konto på
Uppgift WMSE Extern Kommentar
CiviCRM under förutsättning att tidrapportering ska ske via Wikimedia Sveriges tidrapporteringssytem X Beroende på anställningsform sker hos WMSE
Arbetsplatsens tidrapporteringssystem X Beroende på anställningsform sker hos extern part
Förklara och beskriv hur det fungerar med tidrapporter, semestrar, VAB X X Beroende på anställningsform sker hos WMSE eller extern part
Mail X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Styrelsewikin X Beroende på anställningsform och behov i tjänsten sker hos WMSE
Uppgift WMSE Extern Kommentar
Ordna telefon och abonnemang X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Utse en introduktionsansvarig X Utses av extern part
Planera de första arbetsuppgifterna X Beroende på anställningsform sker hos extern part
Ordna arbetsplats, dator, utrustning X Beroende på anställningsform sker hos extern part
Kontrollera om arbetsplatsen har kollektivavtal X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Ska personen ha betalkort? X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Gör något uppmuntrande till första dagen. "Välkommen till oss, hoppas du ska trivas!" X Anordnas av extern part
Trycka Visitkort X X Beroende på berhov sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Anställningsavtal skall skrivas ut i två exemplar, ett sparas på kansliet i pärmen avtal. Ett ges till arbetstagaren. X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Uppdatera uppgifter för antal anställda och löner hos www.fora.se. Denna punkt är beroende på om arbetsplatsen har kollektivavtal. X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Anställda som har barn meddelar Försäkringskassan som skickar ut en fråga om löneuppgifter X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part

Första arbetsdagen

Uppgift WMSE Extern Kommentar
Kolla upp att planering, Schema, kalendrar och veckoplanering kommuniceras. X Beroende på anställningsform sker hos extern part
Arbetsgivaren visar vilka regler, riktlinjer och policy som gäller hos den arbetsplatsen. X Beroende på anställningsform sker detta hos med extern part
Berätta om den WiR anställdes arbetsuppgifter och sätt dem i ett större sammanhang för organisationen X Beroende på anställningsform sker hos extern part
Informera den WiR anställde om vilka fackliga organisationer som finns på arbetsplatsen, skyddsrutiner och skyddsombud X Beroende på anställningsform sker hos extern part
Håll kontakten med den WiR anställde så han eller hon kommer in i organisationen X X Beroende på behov sker detta tillsammans med WMSE och extern part eller enbart hos extern part
Informera om den WiR anställde om arbetsplatsens organisation, arbetskamraternas arbetsuppgifter, antal anställda X Beroende på anställningsform sker hos extern part
Gå igenom rutiner för ersättning av utlägg och löneutbetalning hos arbetsplatsen. Registrera alla kontaktuppgifter på sidan Visitkort. X X Beroende på anställningsform sker detta tillsammans med WMSE och extern part
Ge access till Dropbox eller likvärdig lagringsplats. X X Beroende på anställningsform sker detta hos både WMSE och extern part eller enbart extern part
Installera skrivare på datorn. Detta sker hos arbetsplatsen av arbetsgivaren som vill anställa en WiR. X X Sker hos extern part men kan om behov finns få tillgång till WMSE skrivare
Lämna A-skattsedel till arbetsgivaren. X X Beroende på anställningsform sker detta antingen hos WMSE eller tillsammans med extern part
Boka in personen till nästa styrelsemöte, för en snabb presentation. Om nästa styrelsemöte sker via Skype eller Hangout kan personen snabbt säga hej till alla i styrelsen. (Kan vara intressant att även styrelsen hos Wikimedia Sverige får träffa den WiR anställde) X Beroende på anställningsform sker hos WMSE
Prenumerera på relevanta epostlistor. X X Utifrån behov sker detta hos både WMSE och extern part
Skapa ett Wikimediakonto på formen Användare:Förnamn Efternamn (WMSE). X Om behov finns sker detta hos WMSE
Visa hur porttelefonen fungerar. X X Beroende på anställningsform sker detta hos både WMSE och extern part
Intyg om jäv ska skrivas under X X Beroende på anställningsform sker detta hos både WMSE och extern part

Inom tre veckor

Uppgift WMSE Extern Kommentar
Boka in möte för utvärdering och uppföljning efter ca tre veckor. Gå igenom hur det fungerat och hur den anställde upplever sin jobbsituation X X Sker hos extern part men vid behov även hos WMSE