Wikipedian in Residence

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vad gör en WiR?

Wikipedian in Residence är en tjänst som innebär att en erfaren Wikipedian som på plats eller i när anslutning till en organisation arbetar med att sprida den interna och externa kunskapen till en bred publik med hjälp av Wikipedia. Detta kan innebära att material som organisationen skapat eller äger rättigheterna till tillgängliggörs via Wikimedia-projekten. Det kan ske exempelvis genom att personal utbildas i att redigera Wikipedia, genom att material tillgängliggörs, eller genom intresseskapande aktiviteter för ett visst ämne bland Wikimedia-gemenskapen.

Mer om vad en Wikipedian in Residence gör


Vilka kan dra nytta av en WIR?

De flesta organisationer med målet att bidra till kunskapsspridning eller folkbildning kan dra nytta av en Wikipedian in Residence. Till skillnad från facebook eller Twitter utgör Wikipedia en möjlighet att nå ut till läsare med sakkunskap på ett objektivt. Du behöver inte förlita dig på en "kampanj" — utan att den information du gör tillgänglig når den som vill läsa om ett specifikt ämne. Wikipedia på svenska får upp till 4,000,000 sidvisningar per dag. I Sverige har vi erfarenhet av samarbete med myndigheter, museum, stiftelser och universitet.

Mer om hur en Wikipedian in Residence kan passa in vid din organisation


Vem kan bli en WIR?

De flesta Wikipedians in Residence är erfarna Wikipedianer med kunskap om... Vissa tjänster kräver specifik ämneskunskap, andra inte...

För att se tillgängliga tjänster

Denna sida informerar om anställningsformen Wikipedian in Residence.