Projekt:Organisationspåverkan 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa om evenemang vi borde vara med på Vet du om ett spännande evenemang där det kan finnas organisationer med material som vore värdefulla för våra projekt som vi kan försöka påverka? Tipsa oss!
Prata med vänner och bekanta Prata med folk i din närhet som jobbar på olika organisationer om möjligheten för dem att släppa material. Tipsa dem om att vi finns för att hjälpa till med det praktiska.

Kort projektbeskrivning

Målet är att påverka organisationer att släppa eget material samt delta i våra projekt. Verktyg i arsenalen är presentationer och workshops vid konferenser samt möten med styrelse och centrala aktörer inom deras organisation.

Utskick och tryck av informationsmaterial saknar för närvarande finansiering.

Lämpliga evenemang att delta på listas nedan. Efter evenemanget, tänk på att lista alla som ni pratade med (som därigenom kan tänkas vara mer positivt inställda till att släppa material). Det är enda sättet att följa upp måluppfyllnaden. Lista även de som vi haft kontakt med tidigare och vad ni talade om (ex. "tipsade RAÄ om Wikimaps", då kan vi se i slutet av året om de hakat på något).

Datum Antal timmar Deadline Evenemang Plats Deltagande? Rapport Extern rapportering
2014-01-09 8 - GBIF Digitaliseringssymposium Stockholm (Naturhistoriska riksmuseet) André Informerade om nyttan av att inte bara digitalisera samlingarna men att dessutom tydligt märka upp dem med fria licenser.
 • Herbarium GB digitaliserar nu sitt material och såg gärna att det användes. Har efter diskussion planerat att göra det tydligt vilken licens materialet ligger under. Skulle återkomma om de hade fler frågor kring CC-licenser och återanvändning.
 • Naturalis har släppt sitt digitaliserade material fritt men arbetar fortfarande på en portal för att göra materialet tillgängligt. Följ upp med att se att tydlig och Wikimediakompatibel licens finns.
 • GBIF är portalen genom vilken data om biologiskt mångfald görs tillgänglig. De ska pusha för att de anslutna organisationerna ska göra sin licensmärkning tydligare samt för att de ska välja helt fria licenser.
GLAM Newsletter januari 2014
2014-02-19 8 - Seminariedag om digitalt tillgängliggörande Västmanlands Läns Museum Axel Presentation för ungefär 40 deltagare från arkiv och museer i Västmanland i samband med en dag om projekt Kulturarvsportal Västmanland.
 • Deltagare från flera GLAM var intresserade av licensieringsfrågor och kommande batchuppladdningskurs. Lista över intresserade påbörjad.
 • Bra diskussion med representant för Kulturarv Västernorrland om licens på deltagargenererat material och möjligheten att söka på det. Han kommer att se över möjligheten att ändra sidan så det går att ha med licens som ett sökalternativ. Standardlicens vid uppladdning är CC BY-SA.
2014-02-20 -- 21 16 - CC Toolkit sprint Warszawa Axel Bloggrapport. När materialet är färdigt kommer det att publiceras på CC toolkits-sidan. WMSE blogg
2014-03-17 8 - Nordisk arkivformidlingskonferense Oslo Axel
2014-11-13 -2014-11-15 8 - Dagar om kultur och mänskliga rättigheter i november Umeå John
2014-04-08 4 - Nätverksträff för konstansvariga i Stockholms län Solna André Höll en presentation om Wikimedia Sverige, ÖDOK-projektet och WLM
2014-04-09 - 2014-04-10 21+? - Vårmöte Umeå John, André
 • Diskussioner efter hackpresentation om kopplingar till Wikidata samt vårt api
 • 10 minuters presentation...
 • Mingelmiddag med flera tillfällen att presentera WMSE samt lyfta fördelarna med att göra material tillgängligt under fri licens
 • Guitars...
 • Inplanerad Workshop (dock utan besökare)
 • Diskussioner med personalen bakom databasen Sofie
2014-11-06 16 En dag om verksamhet på webben, RAÄ och Hallands kulturhistoriska museum Varbergs fästning Axel
2014-11-13 - 2014-11-14 16 Zugang gestalten Berlin Eventuellt Axel

Lägg även till dem på Lista över evenemang.

Tidplan

Samarbetspartners

Se även

3202 Fas: Avslutat Ansvarig: John
Finansiering: FDC 32 000 Resebidrag 2 749.80 Beslut: FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: .
 • I.2.1. Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
 • I.2.2. Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.
 • För.Kommunikation.3. GLAM/Newsletter
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 34 749,80:- .
 • 5 nya organisationer använder fria licenser.
 • 3 gamla organisationer använder fria licenser.
 • GLAM/Newsletter fylls i varje gång vi varit på en GLAM-konferens (och i Education newsletter när det passar).Tidplan:
 • Maj/juni: Möte med Västerbottens museum om att släppa bilder (i samband med något annat evenemang). 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-08 STATUS:
STATUS orsak UmU har släppt bilder för första gången och RAÄ/Europeana har laddat upp nästan 1 000 bilder. Västerbottens museum kommer troligtvis att släppa några bilder och Gitarrmuseet likaså.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

.

 • Vi har gett stöd till Sound and Visions som ville anordna en tävling om att använda filmer de laddat upp på Wikimedia Commons och de hade sett vår Umepedia Challenge. Bra visningsstatistik ger den personal som arbetat med uppladdningarna på Commons bättre möjlighet att övertyga organisationen om att fortsätta med framtida uppladningar och gör det enklare för dem att anordna framtida tävlingar.

.

 • GLAM/Newsletter är ifyllt.
 • CC-Toolkit kommer att göra det enklare för nya organisationer att använda fria licenser.
 • Flera positiva samtal har förts med org. Det finns ett stort intresse, men rätt begränsad kunskap.
 • Flera lämpliga evenemang har identifierats där vi kommer att delta.
 • Budget 34 749,80 kr
 • Aktuell 41 661,69 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Vi har inte uppdaterat listan över organisationer p.g.a. spritt arbete.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: