Projekt:Experthjälp & supporttelefon 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Keep up the good work! Fortsätt att ge stöd och svara på frågor på Wikipediafrågor och liknande sidor på andra projekt.
Utöka listan Saknar vi sidor i vår lista över supportsidor? Utöka den gärna med fler projekt etc.

Kort projektbeskrivning

Målet är att ge medlemmar i gemenskapen stöd genom kompetens och arbetstid samt genom att förmedla tillgång till andra resurser de behöver för att lösa ett visst problem.

Tanken är varken att ersätta eller konkurrera med det stöd som ges via exempelvis Wikipediafrågor utan att istället vara ett komplement i de frågor där man inte önskar söka stöd publikt (t.ex. på grund av ett känsligt ärende) eller där föreningen kan erbjuda hjälp på annat sätt än gemenskapen. För att understryka detta räknas enbart avancerade frågorna mot projektets måluppfyllnad. En avancerad fråga är en där den sökande inte kan tänkas få svar vi de vanliga kanalerna (eller inget svar inom rimlig tid) eller av annan anledning inte kan använda sig av de vanliga kanalerna.

Loggar

För att kunna se att vi uppfyller våra mål måste vi logga inkomna ärenden. Detta görs på ett sätt som minimerar den information vi sparar. För att kunna mäta antalet unika personer vi har stött registreras den sökandes namn, detta sker dock inte på ett sätt som kopplar det till ett ärende. Separat från detta för vi en minimal log över inkomna ärenden som enbart innehåller vad som kan ses på /logg samt en datumstämpel. Vi loggar inga detaljer om ärendet i sig.

Material

Se även

5101 Fas: Pågår Ansvarig: André
Finansiering: 75 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Genom sitt fortsatta aktiva arbete på Wikipediafrågor och sidor av samma karaktär på andra projekt.
Övergripande mål: S.1.1/S.1.2 - Målet är att ge medlemmar i gemenskapen stöd genom kompetens och arbetstid samt genom att förmedla tillgång till andra resurser de behöver för att lösa ett visst problem.
Budgetkod: Budget: Delmål:
5101 75 000
 • Hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid.
 • Hjälpa minst 5 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.Tidplan:
 • Huvuddelen är kontinuerlig
 • Uppdatering av /logg enbart i samband med uppdatering ledningsrapporten.
 • Annonsering TBD 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • 2 nya ärenden sedan förra rapporten
 • vi gav stöd åt Mapillary för att underlätta för aktiva där att bidra till Commons

Sedan årets början:

 • 36 ärenden
 • 16 unika personer har getts stöd (mål uppnått)
 • 8 person har fått stöd med tillgång till andra resurser (mål uppnått)
 • Väldigt varierande förkunskaper för deltagarna på BotAcademy. Det är svårt att styra upp något utan att veta hur detta ser ut i förväg.
 • Budget 75 000 kr
 • Aktuell 45 392,68 kr
 • Prognos 50 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Budget kan minskas avsevärt då inkommande ärenden lätt kan behandlas ändå.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: