Projekt:Felbevakning och buggrapportering 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Tipsa Stöter du på en bugg eller ett översättningsfel i mjukvaran kan du tipsa oss på andre.costa(at)wikimedia.se så skapar vi en buggrapport om ingen finns sedan tidigare. Bifoga gärna en skärmbild på felet.
Rapportera Du kan även rapportera felet själv direkt på Bugzilla. Har du funderingar eller frågor hjälper vi gärna.
Åtgärda Rapporterandet är bara första steget. Om du har kunskaperna som krävs för att åtgärda problemen är vi speciellt intresserade. Ta en titt på Bugzilla och se vad som är mest akut.
En film om hur man rapporterar buggar i Buggzilla.

Kort projektbeskrivning

Tekniska problem/buggar kommer lätt i vägen för läsarupplevelsen samt för skribenter som vill bidra. Av denna anledning är det viktigt att så snabbt som möjligt rapportera problemet så att åtgärder kan påbörjas. Då det inte är självklart hur sådana felrapporter ska se ut eller rapporterats har Wikimedia Sverige satt av tid för att rapportera de fel som påträffas samt för att ge stöd till de användare som vill lära sig att själv rapportera felen.

Felbevakningen och buggrapporteringen gäller MediaWiki-mjukvaran så som den ser ut på Wikimedias servrar samt på Translatewiki. Även felaktiga översättningar[1] i mjukvaran omfattas och ska korrigeras på Translatewiki inom samma tidsram som buggrapporteringen.

Tidplan

 • Tekniska problem ska rapporteras inom en vecka (på Bugzilla) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki) efter att det har upptäckts.
 • Alla användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.

Se även

Fotnoter

 1. Saknade översättningar omfattas istället av Projekt:Översättning 2014


6201 Fas: Avslutad Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Rapportering, tips och åtgärder.
Övergripande mål: L.2.1 - Tekniska problem ska rapporteras snarast efter att de upptäckts.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 50 000
 • Tekniska problem ska rapporteras inom en vecka (på Bugzilla) efter att det har upptäckts.
 • Felaktiga översättningar ska åtgärdas inom en vecka (på Translatewiki) efter att det har upptäckts.
 • Användare som önskar lära sig felrapportera ska få stöd med detta.Tidplan:

Kontinuerlig 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
Se Bugglista för komplett lista
 • 3 buggar har rapporterats sedan förra rapporten
 • 14 otydliga/felaktiga källmeddelanden har anmälts eller åtgärdats
 • Buggar och felöversättningar har rapporterats/åtgärdats inom en vecka efter att de uppmärksammats.
 • Utöver de rapporterade buggarna har projektet även lett till större intern uppmärksamhet på tidigare rapporterade buggar samt uppföljningar på dessa.
 • Det är värt att notera att tid som läggs på buggrapportering av naturliga skäl ofta rapporteras under det projekt som föranledde att man hittade buggen, detta är speciellt vanligt för translatewiki.net projektet.
 • Budget 50 000 kr
 • Aktuell 22 687,81 kr
 • Prognos 31 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: