Projekt:Översättning 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Insatsstyrkan Bli en del av vår (översättnings-) insatsstyrka. När det upptäcks ett akut behov av översättare är du en av räddarna i nöden! Hör av dig till andre.costa(at)wikimedia.se
Sprinter
(delta på översättningssprint)
Datumet är ännu inte satt men om du är intresserad av att delta (på kansliet eller på distans) eller anordna ett lokalt event vill vi gärna att du hör av dig. Hör av dig till andre.costa(at)wikimedia.se
Översätt! Bli en regelbunden översättare på translatewiki.net och hjälp oss översätta öppen programvara. Skapa ditt användarkonto idag!
Transkribera instruktionsfilmerna Vi har gjort ett antal instruktionsfilmer så att man ska kunna komma igång med att översätta lite mer på egen hand. För att öka tillgängligheten på dessa behöver vi hjälp med att sätta undertexter på dem. De filmer som inte har blivit transkriberade än är dessa: presentation, skapa konto, rättigheter, hjälpspråk, rättelse. Skriv ner vad som sägs och fortsätt med att tidssätta dem eller klistra in texten på respektive filsidas diskussion.
Tidssätt transkriberingar När filmer har transkriberats enligt ovan behöver de tidssättas. Det kan göras på Amara. Följ instruktionerna och gå igenom hela flödet för en film och ladda ner undertexten i formatet .srt. Gå sedan till filsidan på Commons och lägg till mallen {{closed cap}} och spara sidan. Sedan kan du följa instruktionerna för att lägga till undertexten.

Kort projektbeskrivning

Projektets mål är att se till att de relevanta delarna av MediaWiki mjukvaran [1][2] alltid är tillräckligt översatta till svenska (L.2.2) samt att nya tillägg från Wikimedia Foundation snabbt översätts till svenska (L.2.3) för att språkbarriären på så sätt aldrig ska vara ett hinder för att den svenskspråkiga gemenskapen ska kunna ta del av de senaste utvecklingarna.

Tidplan

Inför ledningsrapporten var månad ska följande kontrolleras:

 • Översättningsgraden i de relevanta kategorierna [1].
 • Planerade funktionalitetsreleaser [3] för kommande månaden undersöks.

Vid behov planeras därefter en översättningsinsats under den kommande månaden. Preliminära alternativt för detta är:

 • Översättning sker av en eller flera anställda/volontärer,
 • Ett översättningssprint sammankallas.

Åtminstone tre översättningssprint bör anordnas (oavsett ovanstående behov), gärna samtidigt på flera platser i landet. Detta ger nya volontärer en möjlighet att få en introduktion till Translatewiki vilket på så sätt stärker översättningsgemenskapen. Ett sprint möjliggör även en mer koordinerad ansträngning för att åtgärda de mer svåråtgärdade surdegarna. Möjlighet finns även att under dessa event titta på översättningar på exempelvis Meta.

Progress

Se även

Fotnoter

 1. 1,0 1,1 MediaWiki (core) & Extensions used by Wikimedia
 2. Före April användes MediaWiki (most used) istället för MediaWiki (core).
 3. mw:Wikimedia_Engineering/2013-14_Goals & wikitech:Deployments


6202 Fas: Pågår Ansvarig: André
Finansiering: 50 000 (FDC) Beslut: FDC ansökan
Medverkan av frivilliga: Översättare samt deltagare på översättningssprint.
Övergripande mål:  
 • L.2.2 - Översättningsgraden ska hållas över 95% för de relevanta kategorierna. Översättningsgemenskapen ska stärkas med nytt blod.
 • L.2.3 - Bevaka nya funktionalitetsreleaser för att undersöka och åtgärda behovet av översättning.
Budgetkod: Budget: Delmål:
6200 50 000
 • Aldrig en översättningsgrad på mindre än 95% under mer än en månad
 • Nya funktionaliteter ska översättas innan de släpps eller minst 4 veckor efter att släppet annonserats.
 • Anordnat minst tre översättningssprint
 • Granskningsnivån för de relevanta kategorierna ska vara minst 33% vid projektets slutTidplan:
 • Utvärdering av behov i slutet på var månad med åtgärdsplan utförd under kommande månad.
 • Översättningssprint (TBD) 
Ledningsrapport: 
Status per 2014-06-13 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • MW core: 100% (53% granskat)
 • Extensions used by WM: 99% (33% granskat)
 • Budget 50 000
 • Aktuell 23 326,24
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: