Projekt:Utbildningspaket 2014

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Projekt:Utbildningspaket)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Hjälp oss att förbättra flippklipp! Förbättring och putsning av layout uppskattas på Commons-sidan för Flipklipp
Översätt från engelska till svenska På engelska finns nu materialet Editing Wikipedia som innehåller flera användbara och uppdaterade instruktioner för hur man redigerar Wikipedia.
Spela in pedagogiska screencasts. Kontakta Sara Mörtsell för en lista över vilka korta skärminspelningar som önskas.

Kort projektbeskrivning

Projektet syftar till att ta fram en tillgänglig resurs för pedagoger så att det förenklar implementeringen av Wikipedia och Commons i undervisningen.

Resursen finns i huvudsak på Wikipedia:Träning/För pedagoger

Innehåll

 • I resursen behövs korta grundläggande skärminspelningar som både fungerar självständigt och tillsammans i en serie klipp.
 • Resursen behöver vara formulerad så att det framgår hur övningarna hänger ihop med Gy11, även om de inte kan vara detaljerade enligt samtliga ämnesplaner.
 • Variationen i resursen behöver vara sådan att det finns både enklare övningar som lärare och elever snabbt kan komma igång med och möjligheten till mer avancerade övningar som fördjupar kunskaperna om Wikipedia.

Resurser

I nuläget finns ett behov av att komplettera och uppdatera utbildningsresursen med enkla skärminspelningar som visar redigeringar gjorda med VisualEditor. Samma uppdatering behövs också av resurserna för Wikipediaambassadörer.

 • Skapa sandlåda
 • Flytta text från sandlådan till ny artikel
 • Lägga till källa
 • Lägga in bild
 • Lägga till kategori

I utbildningspaketet ingår också instruktioner för att skapa "kurssidor". Tanken med att lärare skapar kurssidor för sig och eleverna är tänkt att vara ett hjälpande verktyg både läraren och gemenskapen, och här behövs feedback för att se om instruktionerna behöver förbättras eller förtydligas.

Erfarenheter

Genomförandet av de här skärminspelningarna har varit mer tidskrävande än väntat, på grund av tekniska problem. Det betyder att kvaliteten på filmerna har hållits tillbaka och det finns därmed förbättringsutrymme inom kommande arbete att höja kvaliteten på vårt filmmaterial.

Uppföljning

Eftersom projektet i det stora är slut så sker uppföljning inom ramen för Projekt:Återkopplingssystemet, men risken som finns är att inte har verktyg för att kunna följa upp om någon klass använder resursen självständigt. Av den anledningen är det intressant att kunna utveckla "mina kurser"-tillägget och även få feedback från lärare på hur det fungerar att använda. Det är något som kommer att behöva ske under 2015. Som resurs har det varit en bra länk att hänvisa pedagoger till och även ta fram och visa exempel från, vid workshoptillfällen och föreläsningar.

Tidplan

Juli - resursen tar form på Wikipedia:Utbildningsprogrammet

Augusti - sista putsning inför terminsstart. Sara bloggar.

Samarbetspartners

Se även

4103 Fas: Avslutat Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 28 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: 28 142.51
Övergripande mål: K.2.4 Målet är att ta fram ett färdigt paket för gymnasium med tydlig koppling till läroplanen som direkt kan användas av skolor.

K.2.5 Målet är att 22 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.

Budgetkod: Budget: Delmål:
4103 28 000
 • Målet är att ta fram ett färdigt paket.
 • Minst en klass använder sig av paket självständigt och får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.Tidplan:

Sprida resursen under augusti och september så att den blir använd. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Håller kontakt med en gymnasielärare som använder sig av utbildningspaket för planerad Wikipedia-uppgift, läraren har även fått "mina kurser"-verktyget.
 • Den vägledande resurser för pedagoger inom gymnasieskolan är färdigställd med genväg: wp:pedagoger
 • Resursen innehåller även en extension för egna kurssidor.
 • Det finns gott om tillfällen att sprida resursen för pedagoger och det görs kontinuerligt. Om "mina kurssidor" kan komma igång så finns det även ett sätt att kunna få kontakt med de lärare som använder resursen och vi kan lättare följa upp hur och att den används som tänkt, innan dess saknas sådan möjlighet.
 • Open badges bidrar till det här projektet genom att den (märket) väcker tanken hos lärare om att skapa uppgifter för eleverna, och kan då hänvisas till utbildningspaketet.
 • Fler resurser skulle vara bra att ha. Gärna videofilmer. Träning för studenter skulle kunna vara användbar.
 • Det är svårt att se hur väl resursen används (och hur lärare i allmänhet använder Wikipedia), speciellt om lärare inte hör av sig på något sätt.
 • Budget 28 000 kr
 • Aktuell 28 142,51 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Det kan finnas en risk att WMSE inte kommer att kunna följa upp den klass som självständigt använder sig av materialet, eftersom kontakt kanske inte tas med WMSE.

Det praktiska arbetet försvårades av problem med diverse skärminspelningsverktyg.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: