Projekt:Fotoackrediteringar 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Erbjud ackreditering Är du en arrangör av ett evenemang som behöver fotograferas till Wikipedia? Hör av dig till oss på info(at)wikimedia.se så skickar vi frågan vidare till intresserade
Få ackreditering Är du en fotograf som behöver hjälp med ackreditering? Hör av dig till oss på info(at)wikimedia.se och länka till din Commons-användarsida så kan vi skriva ett intygsbrev åt dig.
Intresserad fotograf Är du en intresserad fotograf, men har inget konkret evenemang nu? Sätt gärna mallen {{Användare fotograf}} på din användarsida på svenska Wikipedia. Skriv gärna upp dig på denna listan också, så kan vi ta kontakt med dig när vi har ackrediteringar.

Kort projektbeskrivning

Det här projektet går ut på att hjälpa frivilliga med att få fotoackreditering vid evenemang där det krävs, samt att hjälpa evenemang att hitta fotografer som kan ta bilder som släpps under fri licens.

Tidplan

Pågår 2014.

Samarbetspartners

Se även

5105 Fas: Pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 4 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga: Sök fotoackreditering, fråga efter fotografer, fotografera.
Övergripande mål: S.1.1 Målet är att hjälpa minst 5 wikimedianer med kompetens och arbetstid.
Budgetkod: Budget: Delmål:
Målet är att hjälpa minst 2 wikimedianer med kompetens och arbetstid.Tidplan:

Pågår 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Målet uppnått.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Hjälpt fler fotografer, en återkommande och en ny.

Hjälpt fyra fotografer med ackreditering.

  • Budget 4 000 kr
  • Aktuell 2 003,17 kr
  • Prognos 4 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Projektet har klarat det uppsatta delmålet. Antalet inkomna förfrågningar är lågt, sänker därför prognosen.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: