Projekt:Uganda 2014

Från Wikimedia
(Omdirigerad från Projekt:Uganda pilot)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Read in English.

Sammanfattning

A pic of Caroline Gunnarsson & Paulina Backstrom, two Wikipediaambassadors who taught Wikipedia in English and Luganda in Uganda through a project directed by Wikimedia Sweden & WWF.

Pilotprojektet pågick från den 16/1- 16/2- 2014. Syftet med pilotprojektet är att utöka Lugandiska Wikipedia med artiklar om hållbar utveckling och genom detta öppna upp en värld där kunskapen är tillgänglig för alla i Uganda. Delmål är också att stärka ungdomar och vuxna, stärka demokrati, yttrandefrihet, öka dataförståelsen och att öka antalet kvinnor som skriver på Wikipedia. Projektet vill också bidra till en hållbar skol- och byutveckling, genom att använda Luganda Wikipedia som källa. Projektet styrdes av Wikimedia Sverige tillsammans med WWF Sverige, som också finansierade det, samt med projektets projektledare i fält- Paul Kiguba. (Länk till Lugandiska Wikipedia)

Wikipedialärarna som arbetade i Uganda heter Paulina Bäckström och Caroline Gunnarsson, båda 20 år.

Bakgrund

Wikipedia är ett webbaserat och flerspråkigt uppslagsverk med ett öppet och fritt innehåll. Då det är användarna själva som skriver och redigerar artiklar samlas kunskap från människor som samarbetar och verkar över hela världen. På senare tid har Wikipedia inte bara använts som en källa till kunskap, utan också som ett nytt sätt att undervisa i olika utbildningssammanhang. Det var bland annat så som idén till detta projekt började. Under det sista året på gymnasiet (2012-2013) på Stagneliusskolan i Kalmar fick Caroline Gunnarsson och Paulina Bäckström möjlighet att dels resa och utbyta erfarenheter med Uganda då de deltog i det individuella valet Global Profil, dels lära sig skriva artiklar på Wikipedia som en examinationsuppgift, baserat på en eller flera upplevelser från resan. Deras före detta lärare Dan Frendin hade genom ett samarbete med Wikimedia Sverige (WMSE) också introducerat idén om att utveckla och bredda ämnet hållbar utveckling på svenska Wikipedia. Detta skapade projektet “Wikipedia: Projekt Hållbar utveckling” på Wikipedia med syftet att skapa, översätta och lyfta fram artiklar rörande hållbar utveckling.

Under våren 2013 fick lärare från Uganda möjlighet (genom utbytet i Global profil) att delta i en workshop anordnad av WMSE där de lärde sig hur man redigerar på Wikipedia. Redan från början var idén att dessa lärare skulle ta med sig dessa kunskaper hem och sprida arbetet med Wikipedia i Uganda. I Uganda finns möjligheten att skriva artiklar på språket luganda, alltså på lugandiska Wikipedia, eller att skriva på engelska, men många praktiska hinder försvårar detta. Många Ugandier har inte tillgång till en egen dator där de kan skriva och dessutom är det hutlöst dyrt att surfa i många Afrikanska länder, däribland Uganda. Lösningen på det sistnämnda problemet stavas “Wikipedia Zero”, ett projekt där mobiloperatörer låter medborgare surfa gratis på utvalda språk på Wikipedia i utvecklingsländer. Lösningen på det första kan vara att utrusta varje by med ett datacenter. Detta sker bland annat i den Ugandiska byn Mbazzi, där organisationen “Mbazzi Farmer Association” tillsammans med projektledaren Paul Kiguba fått medel från Wikimedia Foundation och Wikimedia Sverige för att kunna öppna ett sådant center med tanken att kunskap ska spridas bönder emellan på lugandiska Wikipedia.

Tillsammans skrev de ledande parterna (WMSE, Dan Frendin, Caroline och Paulina) för projektet hösten 2013 en ansökan till Svenska Institutets initiativ Creative Force om ett finansiellt bidrag, men den avslogs. Tack vare Dan Frendins brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor hade han tidigare kommit i kontakt med svenska Världsnaturfonden, WWF. Han såg därför tidigt potentialen att WWF också skulle ingå i projektet som en ledande part. WWF har länge arbetat och utvecklat projektet Education for Sustainable Development, förkortat ESD i länderna runt Victoriasjön, som bland annat utbildar studenter i hållbarhetsfrågor. Vid ett möte med WWF Sverige den 31 oktober 2013 fick Dan och Caroline samt Jan Ainali från Wikimedia Sverige, Paulina var med via Skype, möjlighet att besöka huvudkontoret i Stockholm och träffa Germund Sellgren, WWF Sveriges koordinator för internationella utbildningsprojekt. Mötet slutade väl, men Germund kunde inte garantera finansiellt stöd från WWFs sida, om det inte möjligtvis kunde finnas pengar över från andra Sidaprojekt i slutet av året. Vi har onekligen haft turen på vår sida, eftersom projektet beviljades pengar från WWF några veckor senare. Med finansiellt stöd i ryggen av en av världens största naturvårdsorganisationer var ekonomin säkrad och projektet blev av.

Lugandiska Wikipedia är en av de minsta Wikipediasidorna på hela Wikipedia. När projektet startade hade sidan endast 166 artiklar. Trots detta talas språket luganda, på luganda Oluganda, av över 16 miljoner människor i Uganda, främst av folket Ganda i södra Uganda. Ganda är en etnisk grupp som härstammar från Bantugruppen, och härrör till kungadömet Buganda (ett av Ugandas fem kungadömen), där huvudstaden Kampala är lokaliserad.

Projektet

Pilotprojektet pågick från den 16/1- 16/2- 2014 på nedanstående skolor i Kampala och Entebbe, och inkluderade både lärare och studenter.

Fyra secondary schools:

 • Kisubi Mapeera secondary school
 • Lubiri High School
 • Entebbe secondary school
 • Kitende secondary school

Tre universitet:

 • Muteesa 1 Royal University
 • Makerere University
 • Nkumba University

Projektet involverade även utbildning av bönder i "Mbazzi Farmers Association" i byn Mbazzi, ledare från ungdomsgrupper och WWF- projekt i Masaka, WWF personal på deras kontor i Kampala, journalister på Lugandiska dagstidningen Bukedde och huvudredaktören på CBS Buganda Radiostation. Totalt utbildades 76 personer officiellt, men hur många som utbildades inofficiellt vet vi inte. Paulina och Caroline startade t.ex. en Wikiclub på skolan Kisubi Mapeera secondary school för skolans elever som pågick kvällstid, och dessa deltagare är nog inte inräknade i det totala numret över deltagare.

Upplägg

Utbildningen skedde etappvis i två steg med både teori och praktisk övning. Se Training Sessions på sidan Uganda/Arkiv för det schema seminarierna utgick från. Projektets grundtanke var att lärarna skulle komma till varje plats (skola, Mbazzi, Masaka osv) två gånger med 1-2 veckors mellanrum, så att deltagarna skulle ha tid att själva utforska Wikipedia, välja ämnen till artiklar samt börja skriva. Detta hölls inte till punkt och pricka då vi inte jobbade efter det ursprungliga schemat med att ge alla två sessions. Det kom annat emellan och tiden rann iväg snabbare än väntat. Därför skulle vi med facit i hand kanske lagt upp allting på en och samma session. Så att vi fick säga allt vi ville under samma tid.

Hur gick projektet?

Paulina: Jag tycker att projektet gick väl över förväntan och jag vet att alla inblandade parter, både i Sverige och i Uganda, känner sig nöjda över resultatet. Vi har lyckats med de kortsiktiga och långsiktiga mål vi ville uppnå i vår ansökan till Creative Force/SI Projekt:Uganda_pilot/Idéer/Ansökan_till_SI, som att skaffa kontakter, se om projektet är möjligt att sprida, planera och undersöka vad som behövs för ett framtida projekt, öka antalet kvinnor som skriver på Wikipedia och få ekonomisk sponsring för centret i Mbazzi från WWF i tre år framöver bland annat. Utöver dessa har vi ju lyckats med andra mål som inte var självklara från början, tex att öka antalet artiklar på lugandiska Wikipedia och utbilda journalister som arbetar på en lugandisk tidning. Precis som Caroline påpekar har vi lyckats nå ut till alla, och fått alla vi har utbildat att förstå innebörden av Wikipedia och vårt projekt. Det känns som att de flesta har kunnat relatera till oss på något sätt. Den bästa upplevelsen enligt mig var att se vilken passion Ugandierna visade för sitt språk och Wikipedia (efter de hade lärt sig om Wikipedia). Det var som att skriva på Wikipedia alltid hade varit naturligt för dem. Samhörigheten med varandra förstärktes Wikipedianerna emellan, vilket tydligt märktes på Wikifikan. Alla deltagare har verkligen tagit till sig den information som vi har förmedlat, och vi har inte träffat någon som varit negativ till projektet. Det är också fantastiskt att se att lugandiska Wikipedia lever vidare även när projektet avslutades och vi åkte hem. Vi får hoppas att denna glöd håller i sig ett bra tag till framöver, och vi har ett fortsatt ansvar som ambassadörer och lärare att se till att punkterna som deltagarna lanserade under Wikifikan också följs upp.


Caroline: Jag tycker att vi har lyckas att nå ut till alla och att projektet har blivit riktigt lyckat. Jag är nöjd över att ha sett att det blivit fler artiklar på Luganda wikipedia. Jag är också nöjd att vi har sett nu efter att vi kommit hem att det fortfarande skrivs artiklar som publiceras. Jag tycker att vi har lyckas med att utöka projektet och spridit detta till fler än bara elever och lärare på skolor. Vi har hittat som Paulina skrev innan våra eldsjälar och det ska också bli mycket intressant att se om vi har lyckas att förmedla vår tanke och idé så pass väl så det nu kommer att leva vidare. Jag ser projektet som väldigt lyckat då det känns som att vi lyckad nå ut till precis alla som vi har träffat. Det spelar ingen roll om vi träffat bönder, journalister eller lärare. Alla har kunnat att sätta in wikipedia i just sin situation och anpassa sig därefter. Detta tycker jag är det fina med wikipedia att det är så brett så att alla faktiskt kan använda det som ett verktyg.

Konkreta resultat

 • Antalet artiklar på lugandiska Wikipedia har ökat från 166 artiklar till nuvarande 273 artiklar (2014-09-23).
 • Afrikas första Wikipediacenter har invigts i byn Mbazzi. Centret drivs av el från solpaneler på taket och har plats för fem datorer. Visionen är att centret kommer bli en naturlig mötesplats i byn för alla åldrar, där kunskap skrivs och sprids av byborna.
 • Fler Ugandier kan nu använda en dator, skriva en artikel på Wikipedia, använda Internet samt har en större förståelse för hur dessa tre kan användas i praktiken.
 • Projektet har lyft fram betydelsen av fri kunskap, språket luganda, objektivitet, kommunikation, demokrati, jämställdhet och fungerande IT.
 • Andelen kvinnor som skriver på Wikipedia i Uganda ökar.
 • Projektet har utbildat deltagarna i hållbar utveckling samt fått dem att förstå vikten av en hållbar framtid.
 • En Wikipediaklubb för elever skapades på skolan Kisubi Mapeera secondary school. Eleverna ska skriva artiklar, sprida Wikipedia bland övriga elever samt utbilda övriga elever i Wikipedia.
 • Luganda Wikipedia har blivit en gemenskap bestående av deltagande lärare, studenter, journalister, universitetslärare och bönder i Uganda. Gemenskapen har skapat en Facebooksida, Luganda Wikipedia, där projektdeltagarna i Uganda enkelt ska kunna kommunicera med varandra. Här i Sverige kan de inblandade också kommunicera med Ugandierna, svara på frågor och se hur aktiv gemenskapen är om man gillar sidan.
 • Gemenskapen har haft sin första Wikifika [1]. Wikifikan hölls i Kampala och de inbjudna deltagarna bestod av journalister från Bukedde, universitetslärare, lärare, en student samt Wikipedialärarna. Under Wikifikan enades de medverkande om att arbetet med uppbyggandet av Luganda Wikipedia måste fortsätta, samt följande punkter:
 • Wikifika-gruppen ska träffas den sista fredagen varje månad
 • Alla i Wikifika-gruppen ska översätta och skriva artiklar till/på luganda
 • Universitetslärarna ska uppmuntra sina elever att skriva lugandiska Wikipedia
 • Lugandiska Wikipedia måste marknadsföras och populäriseras
 • Lugandiska Wikipedia är i behov av en redaktionell grupp som kan redigera befintliga och nya artiklar
 • Studenter som studerar luganda ska utveckla rätt terminologi för Wikipediasidan
 • Tidningen Bukedde ska främja användningen av lugandiska Wikipedia bland sina läsare
 • Utöka antalet artikelämnen på lugandiska Wikipedia
 • Secondary schools ska starta egna "Wikiklubbar"
 • Wikipedia ska belysas på "den nationella konferensen för luganda lärare" på Makerere universitetet i maj
 • Lugandaanvändare utanför Uganda ska mobiliseras för att tillföra sin kunskap till lugandiska Wikipedia

Slutsatser och erfarenheter

 • Projektet föll väl ut med ett växande nummer artiklar på lugandiska Wikipedia. Afrikas första Wikipediacenter invigdes den 6 februari 2014. Genom projektet har fler Ugandier utbildats i IT, hållbar utveckling, demokrati, objektivitet, kommunikation och såklart Wikipedia. Vi som Wikipediaambassadörer tror på att detta är ett välfungerande sätt att sprida kunskap till alla. Det spelar ingen roll vem du är, varifrån du kommer eller vad du gör, alla har rätt till utbildning och att vidareutbilda sig.
 • För de flesta i Uganda är tillgången till datorer och Internet dålig, men detta ska inte vara ett hinder. Genom att bygga fler Wikipediacenter säkrar vi tillgången till uppdaterad kunskap, utbildning om IT och Internet och kommunikation för de mest utsatta. Dessutom skapas nya mötesplatser för unga och gamla och kan vara en väg att uppmuntra människor att sluta med drog- och alkoholmissbruk samt andra samhällsproblem.
 • De faktiska kunskaperna inom IT bland Ugandierna är förvånansvärt dåliga, också bland yngre generationer. Vi blev speciellt förvånade över universitetsstudenternas låga kompetens i att hantera en dator och Internet, om man jämför med ex. Sverige. Här sker mycket arbete och studier via en dator på universiteten, och att hitta en student som inte äger är en dator går knappt. Ugandas skolor är tyvärr också mycket dåliga på att använda datorer i undervisningen, även om skolorna har själva utrustningen. Om inte denna fråga börjar prioriteras på politisk nivå riskerar Uganda att hamna i ännu ett underläge med bristande kompetens, teknik, förlorade generationer samt hamna efter den snabba utvecklingen inom området som sker i resten av världen. För vad spelar det för roll om Internet byggs ut men majoriteten av befolkningen inte kan utnyttja det till fullo?
 • Vi har lärt oss att handskas med problem som att man inte tänker källkritiskt och skolan saknar helt detta lärande. Vi har också fått lära ut hur man arbetar med datorer som ett läromedel i skolan. Inom detta sått ett frö med mobilt lärande. Att få vara med att förändra en liten del av hur man lär ut på annat sätt än på svarta tavlan med vita kritan. Att se hur någon förstår hur Wikipedia kan förändra sättet att ta emot kunskap samt att sprida kunskap vidare var för oss stort.
 • Världen förändras snabbt, särskilt IT och lärande, vilket innebär att vi måste förändra föråldrade metoder och vara nytänkande. I de flesta höginkomstländer har vi tillgång till smartphones och Internet hela tiden (på gott och ont), och genom dessa kan vi tillgodogöra oss kunskap. Men utvecklingen med mobila enheter och utbyggandet av uppkoppling expanderar snabbare än vi tror i låginkomstländer och inom ett par år kommer dagens situation med relativt få smartphones och dyrt Internet se annorlunda ut. Kunskap finns ju inte enbart i en bok, och att lära ut kunskap via mobila enheter kallas för mobilt lärande, en relativt ny företeelse i Sverige men inte i övriga världen. UNESCO:s sidan om mobilt lärande (på engelska). Vårt projekt ligger i framkant med framtidens utbildningsparadigmer och framtidens bistånd.
 • Den stereotypa bilden av Afrika som en svältande och efterbliven kontinent liveget västs bistånd får sig också en törn i och med sådana här projekt. Internet och IT är ett globalt fenomen, inte bara dedikerat till väst. Genom projektet har ungdomar och vuxna stärkts och de har nu förmågan att utbilda andra som i sin tur stärks av ny kunskap. Vi har, precis som Caroline nämnde ovan, sått ett frö men inte planterat en blomma. Grovjobbet måste dvs komma från dem i Uganda själva.
 • Att hålla tiden enligt schema var svårt i Uganda och vi drog alltid över tiden med några timmar. Vi har myntat begreppet ”African time”- räkna alltid med förseningar, fördröjningar och tidsoptimister. Att också vara anpassningsbar och inte alltid följa schemat till 100 % är också viktiga egenskaper. Vi har ju trots allt inte undervisat robotar.

Hänsynstaganden inför framtida projekt

 • Mer planering med alla involverade krävs.
 • Mer människor som är involverade krävs på plats. Denna gång hade vi endast en projektledare på plats, vilket inte var tillräckligt då han parallellt jobbade som lärare och hade en hel del andra åtaganden. Också se till att dessa har körkort.
 • Före utbildningen ska alla deltagare ha genomgått en datakurs så att de mest basala kunskaperna finns.
 • Betona vikten av objektivitet och källkritik ännu mer. (Detta måste också komma från politisk nivå, genom tex skolreformer, för att ändra på problemen)
 • Ha utrymme för fler workshops, gärna tre. En eller två räcker inte för att lära sig Wikipedia hyfsat (såklart beroende på ens datakompetens innan, men generellt skulle det behövas)
 • Understryka det gällande tidsschemat och vara konsekvent med det. Annars tappar lätt deltagarna och lärarna fokus.
 • Man ska försöka hitta eldsjälarna så tidigt som möjligt eftersom man då har större chans att undervisa dessa ännu mer så att de blir riktigt bra på Wikipedia. Det är en säkerhet för oss som lärare att veta att det finns duktiga personer som i sin tur kan undervisa andra riktigt bra.

Ekonomisk översikt

Vad? Budget Utfall Kommentar
Resa 22 000 20 468
Boende 12 000 11 475
Försäkring 2 100 0 Täcktes av hemförsäkringen
Transporter i Uganda 12 000 8 697
Datorer m.m. 20 000 21 846 Inkluderar datorer och annan utrustning till Mbazzi Wikipediacenter
Modem och internet 1 000 12 571 Inkluderar avsättning för internetabonnemang i ett år till Mbazzi Wikipediacenter
Solcellsladdare 8 000 8 027
Telefonabonnemang 500 0
Visa 700 0
Malariaprofylax 2 400 1 160
Administrativa kostnader 4 000 250
Övrigt 10 000 8 513
Total 94 700 94 483

Se även