Projekt:CMS 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Var aktiv inom Projekt GLAM Lägg till bra mål, beta av punkter på att göra-listan, hjälp nya användare

Kort projektbeskrivning

GLAM-broschyr
CMS och Wikipedia utvärdering och färdplan 2015

Projekt:CMS 2014 är en fortsättning på det pilotprojekt som genomfördes med Centralmuseerna under 2012-2013. Efter utvärderingen har insatserna fokuserats och konkretiserats till:

 1. Fördjupningsutbildning (2 timmar) för CMS chefer. Fokus på nyttoanalyser och användbara verktyg för analys.
 2. Grundutbildning av operativt ansvariga chefer på museerna. Förslagsvis en halvdag vid tre olika tillfällen.
 3. Workshops med producenterna med fokus på nyttoanalyser och användbara verktyg för analys samt fler skrivarstugor för fortsatt stöd i skrivandet på Wikipedia. När det gäller workshopen hålls denna förslagsvis under en halvdag vid två olika tillfällen under året.
 4. Informationsmöte för att informera hur det fungerar om man vill ladda upp stora volymer bilder på Wikimedia Commons. Utgångspunkten för mötet är att visa på hur arbetet bedrevs inom ramen för LSH projekt.
 5. Etablera återkommande nätverksmöten för uppföljning och stöd till producenterna

Tidplan

Projektet har arbetats fram under våren 2014, och vissa moment är inte inplanerade än. Det som är klart är listat i tabellen nedan.

Datum Plats Ansvarig Vad Deltagare Institutinoner Kommentar
2014-05-26 Sjöhistoriska Axel, Ingrid Hall-Roth, SMM Grundutbildning operativa chefer 22 8
2014-09-03 Naturhistoriska riksmuseet Axel, Sofia Laurin Fördjupningsutbildning CMS-chefer 9 9
2014-09-10 Stallet, Nordiska museet Axel, Kajsa Hartig, NM Utbildningstillfälle för producenter 7 5
2014-09-16 Livrustkammaren André Costa, Fredrik Andersson och Karin Nilsson LSH Batchuppladdningsmöte 32 14 Sker inom ramen för Projekt:Batchuppladdningshjälp 2014, även deltagare som ej kommer från CMS.
2014-10-16 Vasamuseet Axel, Ingrid Hall-Roth, SMM Grundutbildning operativa chefer 8 4
2014-11-05 Vasamuseet Linnea Karlberg, LSH, Ylva Levenhaupt, SMM Skrivstuga på Stormaktstiden 29 4 (CMS) Arbetssida med deltagare och resultat här. 11 deltagare var ej från CMS.
2014-11-10 Stallet, SMM Axel, Kajsa Hartig, NM Utbildningstillfälle för producenter 13 4
2015-02 Nordiska museet Skrivstuga med tema Europeana Fashion
201X-xx-xx Tekniska museet Skrivstuga med tema innovationer
201X-xx-xx Historiska museet Skrivstuga med tema döden
Totalt 120 (ej unika) 48 (ej unika)

Samarbetspartners

Samtliga Centralmuseer i Sverige.

Omnämnanden

Se även

3203 Fas: finansiering Ansvarig: Axel
Finansiering: CMS ~40 000 Beslut:
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål:
 • I.2.1 Målet är att minst 10 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
 • I.2.2 Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.
 • S.4.1 Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
Budgetkod: Budget: Delmål:
3200 30% 4 nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
3200 30% 8 organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det.
5400 40% Att testa konceptet att utställningsproducenter också bidrar till artiklar.


Tidplan:

Från 26 maj, året ut. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak Projektet påbörjat och planerat
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Utbildningstillfälle 1 med operativa chefer genomfört med 21 deltagare från 9 institutioner. Exempelsida för GLAM-institutioner skapad.
 • Presentation för CMS-chefer
 • Workshop 1 för innehållsskapare, 8 deltagare från 4 institutioner, flyer skapad och utdelad
 • Batchuppladdningsmöte tillsammans med LSH (del av batchuppladdningsprojekten)
 • Utbildningstillfälle 2 med operativa chefer genomfört, 7 deltagare från 5 institutioner.
 • Skrivstuga om stormaktstiden genomförd 5 november, många deltagare och mycket arbete utfört.
 • Workshop 2 för innehållsskapare, 13 deltagare från 4 institutioner.
 • Medverkan på CMS-chefsmöte för rapportering och förberedande planering för aktiviteter 2015, presentation här.
 • Många GLAM-institutioner behöver fortfarande aktiveras och motiveras för att produktion på Wikimediaprojekten ska bli en naturlig del av verksamheten. Planeringen för 2015 är inriktad både på kunskapshöjande workshopar och utbildningar samt produktionsinriktade skrivstugor.
 • Institutionerna är väldigt ojämna, vilket gör det svårt att behandla alla lika. En del institutioner är väldigt proaktiva och självgående och vill göra samarbeten. Det är också blandat hur de skickar deltagare till workshops.
 • Det är bra med CMS för de pushar varandra till att göra saker.
 • Budget 40 000 kr
 • Aktuell 38 152,22 kr
 • Prognos 40 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: