Verksamhetsplan 2013/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2012 | 2014 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2013. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från den detaljerade uppföljningen för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med.

Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Trycka NC-licens (broschyr) Button Icon GreenForest.svg
Vitbok 2.0 Klar och utdelad.
Trycka Kulturskatter till WMFI Button Icon Orange.svg
Påverka organisationer
Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Samarbete med föreningen psykisk hälsa Button Icon Orange.svg
Europeana Awareness 2013 Button Icon GreenForest.svg
Öppen databas för offentlig konst Button Icon GreenForest.svg
Spread the sign Button Icon GreenForest.svg
Praktiskt stöd
Målet är att få 2 ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Mål är att det finns Wikipedians in Residence i minst 3 nyckelorganisationer Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Arbetslivsmuseer 2013 Button Icon GreenForest.svg
Vasamuseet Button Icon GreenForest.svg
Batchuppladdningsmöte Button Icon Red.svg
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Målet är att arbete i Wikipedia av lärare anammas som ett lärmedel såsom andra för närvarande accepterade lärmedel. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
SFI Button Icon Orange.svg
WikiSkills Button Icon GreenForest.svg
Skolforum Button Icon GreenForest.svg
Wikipedia i utbildning Button Icon Orange.svg
Wikimini Button Icon GreenForest.svg
Frigöra forskning
Målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser. Button Icon Red.svg Button Icon Red.svg
Open Access 2013 Button Icon Red.svg
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Teknikpool 2013 Button Icon Orange.svg
Referenslitteratur Button Icon Orange.svg
Lättläst Wikipedia Button Icon GreenForest.svg
Minibidrag 2013 Button Icon Orange.svg
Gemenskapens projekt 2013 Button Icon GreenForest.svg
Flygfoto 2013 Button Icon GreenForest.svg
Underrepresenterade grupper
Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Kvinnor på Wikipedia 2013 Button Icon Orange.svg
Möten för aktiva skribenter
Målet är att intresset för sådana möten ökar. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Frivilligutbildning Button Icon Orange.svg
Wikifikaturné 2013 Button Icon GreenForest.svg
Ämnesexperter
Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Fotomässan 2013 Button Icon Red.svg
Läsardeltagande
Utbilda allmänheten
Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Umepedia - förstudie Button Icon GreenForest.svg
Wiki Loves Monuments Button Icon Orange.svg
CC-licensinformation Button Icon Red.svg
Användbarhet
Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Översättningssprint Button Icon GreenForest.svg
Feedback från läsare
Mål är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Mål är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet. Button Icon Red.svg Button Icon Orange.svg
Information om fri kunskap
Råd till politiker och myndigheter
Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare. Button Icon GreenForest.svg Button Icon GreenForest.svg
Påverka politiker
Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Fri offentlig information broschyr Button Icon GreenForest.svg
Upphovsrättsutredning Button Icon GreenForest.svg
FSCONS 2013 Button Icon Orange.svg
Påverka institutioner
Målet är att de utbildningsövergripande institutionerna ser wikipedia som ett av de etablerade lärmedlen. Button Icon Orange.svg Button Icon Orange.svg
Påverka utbildningsinsitutioner Button Icon GreenForest.svg