Verksamhetsplan 2013/Måluppfyllnad/Programöversikt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2012 | 2014 >>

Det här är en måluppföljningstabell för den programdelen av verksamheten 2013. Byt lägessymbolerna löpande. Utgå från den detaljerade uppföljningen för att välja färg på respektive överliggande mål. Den första kolmunen visar på vad de enskilda projekten har för påverkan på målen, den andra hur hela föreningen påverkar målen. Projektrader som är avslutade har bakgrundsfärg med samma status som projektet avslutades med.

Program
Frigöra innehåll redigera
Information om fria licenser
Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa.
Trycka NC-licens (broschyr)
Vitbok 2.0 Klar och utdelad.
Trycka Kulturskatter till WMFI
Påverka organisationer
Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation.
Samarbete med föreningen psykisk hälsa
Europeana Awareness 2013
Öppen databas för offentlig konst
Spread the sign
Praktiskt stöd
Målet är att få 2 ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet.
Mål är att det finns Wikipedians in Residence i minst 3 nyckelorganisationer
Arbetslivsmuseer 2013
Vasamuseet
Batchuppladdningsmöte
Fri kunskap i utbildning
Wikipedia i utbildning
Målet är att arbete i Wikipedia av lärare anammas som ett lärmedel såsom andra för närvarande accepterade lärmedel.
SFI
WikiSkills
Skolforum
Wikipedia i utbildning
Wikimini
Frigöra forskning
Målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.
Open Access 2013
Stöd till gemenskapen
Stöd till aktiva skribenter
Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar.
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
Teknikpool 2013
Referenslitteratur
Lättläst Wikipedia
Minibidrag 2013
Gemenskapens projekt 2013
Flygfoto 2013
Underrepresenterade grupper
Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro.
Kvinnor på Wikipedia 2013
Möten för aktiva skribenter
Målet är att intresset för sådana möten ökar.
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det.
Frivilligutbildning
Wikifikaturné 2013
Ämnesexperter
Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
Fotomässan 2013
Läsardeltagande
Utbilda allmänheten
Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media.
Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson.
Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar.
Umepedia - förstudie
Wiki Loves Monuments
CC-licensinformation
Användbarhet
Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell.
Översättningssprint
Feedback från läsare
Mål är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling.
Mål är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet.
Information om fri kunskap
Råd till politiker och myndigheter
Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.
Påverka politiker
Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.
Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
Fri offentlig information broschyr
Upphovsrättsutredning
FSCONS 2013
Påverka institutioner
Målet är att de utbildningsövergripande institutionerna ser wikipedia som ett av de etablerade lärmedlen.
Påverka utbildningsinsitutioner