Verksamhetsplan 2013/Måluppfyllnad/Detaljerad programuppföljning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här skapar vi en översikt för hur respektive projekt hjälper till att uppfylla mållen ur verksmhetsplanen. Uppdatera gärna bollarna och lägg in kommentarer så att det går att förstå varför de har en viss färg. Procentsiffran anger hur stor del av budgeten inom respektive projekt som är tänkt att läggas på respektive mål (där är dock fördelningen inom respektive frga ej spikad i sten än).

Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt
Innehållsägare
Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.
Målet är att skapa och sprida material om fria licenser för att öka kännedomen om dessa. NC-broschyr Översatt, men ej layoutad och tryckt. Vitbok Klar och utdelad. Kulturskatter WMFI Verkar trögt. Vasamuseet (10%) ÖDOK (20%)
Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
Målet är att ytterligare organisationer använder fria licenser i sin organisation. Psykisk hälsa (70%) EA (70%) Bl.a. MoMu. Nordiska tog upp möjligheten att använda andra licenser än NC igen. ÖDOK (60%) Vasamuseet (40%) Arbetsam (40%)
Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.
Målet är att få 2 ytterligare frivilliga som hjälper institutioner regelbundet. Vasamuseet (20%) Arbetsam (10%) Batchuppladdmöte (50%)
Mål är att det finns Wikipedians in Residence i minst 3 nyckelorganisationer Vasamuseet (20%) Arbetsam (10%) Batchuppladdmöte (50%)
Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)
Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.
Målet är att frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.
Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.
Målet är att arbete i Wikipedia av lärare anammas som ett lärmedel såsom andra för närvarande accepterade medel lärmedel. SFI Verkar mycket troligt WikiSkills SkolForum Chans finns WIU Lärare har använt det
Skribenter
Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.
Målet är att utveckla och testa olika koncept för att underrepresenterade grupper kan öka sin närvaro. KvinnorVi kommer att testa koncept
Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.
Målet är att intresset för sådana möten ökar. Frivilligutb (50%) Några nya deltagare. Wikifikaturné (50%) Chans finns EA (5%) Minibidrag (10%) Chans finns
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det. Frivilligutb (50%) Svårt att avgöra Wikifikaturné (50%) Chans finns EA (5%) Minibidrag (40%) Chans finns
Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
Målet är att utveckla och testa olika koncept för att locka ämnesexperter. Psykisk hälsa (30%) Arbetsam (40%)
Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.
Målet är att intresset för stöd från föreningen ökar. Teknikpool (50%) Chans finns Reflitteratur (20%) Verkar trögt. CFL (50%) Viss efterfrågan Minibidrag (25%) Chans finns Gemenskapens proj (50%) Chans finns
Målet är att alla aktiva skribenter som vill ha stöd upplever att de får det. Teknikpool (50%) Chans finns Reflitteratur (80%) Chans finns CFL (50%) Viss nöjdhet att det blev gjort Minibidrag (25%) Chans finns Gemenskapens proj (50%) Chans finns
Läsare
Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.|
Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimedia i media. EA (7%) Vasamuseet (4%) Umepedia (40%) WLM (40%) Chans finns
Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson. EA (6%) Vasamuseet (2%) Umepedia (40%) WLM (20%) Chans finns
Mål är att öka den allmänna kunskapen om hur Wikipedia fungerar. EA (7%) Vasamuseet (4%) Umepedia (20%) WLM (40%) Chans finns
Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering.
Målet är att gemenskapen ska uppleva att föreningen hjälper till med att få plattformen funktionell. Översättning
Föreningen ska verka för att läsarens återkoppling ska bidra till förbättring av fri kunskap.
Mål är att skapa förutsättningar för att gemenskapen ska kunna aktivera tillägg för återkoppling.
Mål är att få underlag för hur läsare idag betraktar innehållet.
Främjare av kunskap
Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.
Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare. ÖDOK (10%)
Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.
Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan. Fri Off Info (90%) Tryck av broschyr beställd ÖDOK (5%) Flera kommuner har börjat diskutera frågan
Mål är att öka samarbetet med likasinnade organisationer. Fri Off Info (10%) Chans finns ÖDOK (5%) Morus
Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.
Målet är att de utbildningsövergripande institutionerna ser wikipedia som ett av de etablerade lärmedlen. Påverka utb.inst.