Årsmöte 2012/Verksamhetsplan 2012/Måluppföljning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2013 >>

Det här är en måluppföljningstabell för verksamheten 2012. Lägg gärna till länkar till resultat och byt lägessymbolerna löpande.

Stöd till gemenskapen
Mål Resultat Läge
Teknologi Målet är att utlånandet ska ha lett till uppladdningar vid minst 50 olika tillfällen. 46
Referensarbeten Under 2012 förbättras och källbeläggs 100 artiklar. 10
Gemenskapens projekt
10 sökta projekt 14
Minst fem ansökningar om projekt utanför Stockholm. 13
Ansökningar från 5 personer som tidigare inte varit aktiva i föreningen. 2
Edit-a-thons Fyra stycken under 2012 med fem till tio personer närvarande, varav fem nya varje gång. 2 (+3 med färre nya deltagare)
Kvalitet
Undersökningar
Göra användarundersökningar genom två C/D-uppsatser Deltar i WMFs användarundersökning
Behovsanalysrapport här
Innehållsdonationer
Sätta upp 5 nya samarbeten med stor publicitet att fungera som exempel. CMS avsiktsförklaring
Innehållsdonationer från 5 institutioner Bl.a. Upp-till bevis
5 framträdande återanvändningar av det frisläppta materialet ?
Wiki Loves Monuments
10 000 uppladdade bilder 3333
Bilder på 1 000 nya minnesmärken 513 (totalt 1 125 olika)
Identifiera kvalitetsbrister
Identifiera kvalitetsbrister genom C-uppsats Pågår
Accesstatistik görs tillgängligt på toolservern
Flygfoton
200 uppladdade bilder 388 bilder godkända och uppladdade.
Utveckla prioritetslista här
Undersöka rättssituationen här
Påverka rättssituationen här
Outreach
Wiki-skills
Guide för lärare Förhoppningsvis klar till januari 2013 om alla följer deadlines
Video med samlade erfarenheter Ska inte produceras förrän 2013
Universitet
Översätta material Övningsbok
Kom igång
Fallstudier
Vara redo för två pilotprojekt Lista
Studentklubbar Starta en En startad i Skara
Skapa kontakter
Skaffa kontaktperson Både på GR-utbildning och studiefrämjandet m.fl.
2 medlemmar ska hålla föredrag på FSCONS LA2 och WLM-prisutdelning
Wikimedia Sverige ska ha en monter eller liknande på FSCONS
Nordisk samarbete
Skaffar sig en bra överskikt över aktiviteter i andra nordiska Wikimedia Chapters Möte på WP Academy i OSLO och på FSCONS i Göteborg
Skapa snabba och effektiva kommunikationskanaler med dem Skapat mailinglista. Följer de andra på FB & Twitter
Vissa personliga kontakter upparbetade.
Årsbok Här
Utveckla två gemensamma projekt med minst ett annat Wikimedia Chapter och söker finansiering
Europeana Awareness GLAM-wikikonferens med minst 20 deltagande GLAM-institutioner Leuven
Möjliggörande
Antal medlemmar Föreningen har 250 medlemmar som betalar medlemsavgift. 138
Nyhetsbrev Skickas varje månad 8 skickade
Chapters reports Skickas varje månad Lista
Uppdatera meta Kontinuerligt Här
Fundraising
Vi uppfyller krav av Svensk Insamlingskontroll.
Fas B finansieras med maximal 70% av WMF
Budget år 2013 beror på mindre än 50% på WMF Här
Arbetsgivare Föreningen kan anställa personer utan F-skattesedel direkt Har gjorts
Organisationsutveckling Av föreningen och styrelsen för att få en välfungerande förening Kurser, IDEA, KPMG, Regler, riktlinjer och policy