Årsmöte 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2011 | 2013 >>
 • Plats: Kontoret, Hornsgatan 113, Stockholm, 2 tr ner
 • Vägbeskrivning: Närmaste tunnelbana är Hornstull.
 • Datum: 25/2
 • Tid: 12.00
 • Kallelse

Protokoll: Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2012-02-25

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Sändning av årsmötet
 • Fråga om röstningsmöjligheter
 • Upprättande av röstlängd
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa röstlängden till de som registrerat sig vid incheckningen.
 • Val av mötespresidium
  • Styrelsens förslag till beslut att X väljs till mötets ordförande.
  • Styrelsens förslag till beslut att Y väljs till mötets sekreterare.
 • Val av rösträknare och justerare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Styrelsens förslag till beslut att årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av föredragningslista
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa den utskickade föredragningslistan.
 • Verksamhetsberättelse 2011, Ekonomisk berättelse 2011
  • Styrelsens förslag till beslut att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
 • Revisionsberättelse
  • Styrelsens förslag till beslut att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Föreningens vision
  • Styrelsens förslag till beslut att anta visionen.
 • Årsmöte 2012/Verksamhetsplan 2012
  • Styrelsens förslag till beslut att anta verksamhetsplanen.
 • Årsmöte 2012/Budget 2012
  • Styrelsens förslag till beslut att anta budgeten.
 • Motioner och propositioner
 • Medlemsavgift/er
 • Val av ordförande - Kandidatlista
 • Val av styrelseledamöter - Kandidatlista
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant - Kandidatlista
 • Val av valberedning - Kandidatlista
 • Övriga frågor
  • Fråga om röstningsmöjligheter 2013
 • Årsmötets avslutande