Kandidater 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stödinformation

Presentationsmall
Röstningsförfarande

Lista över kandidater till de olika funktionärsrollerna i Wikimedia Sverige 2012, att väljas vid årsmötet

Det är fritt själv föra in namn, men hör gärna av er till valberedningen först.

Allmänna önskemål på kandidatsammansättning är större geografisk spridning, fler kvinnor, mer mångkulturell sammansättning

Ordförande

1 funktionär skall väljas

Ledamöter i styrelsen

Antal som skall väljas ej fastställt i föreslagna nya stadgarna, jämnt antal enligt nuvarande stadgar

Behovsprofil utifrån verksamhetsplanen:

Personer med erfarenhet från skolan (högstadie och gymnasium) av undervisning och samspelet elever-Wikipedia
Personer med erfarenhet från och nätverk inom GLAM sektorn
Personer med erfarenhet från och nätverk inom universiteten

Revisorer

Verksamhetsrevisor

1 funktionär skall väljas

Behovsprofil: Kunna föreningens verksamhet. Ha kännedom om verksamheter från andra organisationer. Ordning och reda profil

Ekonomirevisor

1 funktionär skall väljas

Behovsprofil: Kunna ekonomi och ha vana från att granska ekonomiska redovisningar. Utifrån den mer krävande verksamhetsplanen, så kan nära nog professionell revisorerfarenhet behövas. Årsmötet kommer få ta ställning om det kan vara OK denna funktionärsroll tillsättas av styrelsen genom upphandling av en sådan tjänst

Revisorsuppleanter

Minst 2 skall väljas enligt föreslagna nya stadgarna, 1 enligt nuvarande

Behovsprofil: Allmän kunskap om föreningen och om revision/ekonomi

Valberedning

Minst 3 skall väljas enligt föreslagna nya stadgarna, inget antal anges i de nuvarande

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör: väl känna nuvarande funktionärer och styrelsen arbete, ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia, ABM&GLAMsektorn, Internetvärlden utbildningvärlden etc