Kandidater 2012/Ana Duran

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verkligt namn och bostadsort

Jag heter Ana Maria Durán och är född i Caracas i Venezuela och kom till Sverige med min familj när jag var åtta år. Jag bor i Stockholm sedan drygt tio år, har tidigare även bott i Ystad, Lund och Göteborg.

Motivering till kandidatur

Jag är medlem i Wikimedia Sverige sedan starten 2007. Jag vill vara med i Wikipediagemenskapen därför att jag tror att Wikipedia är ett viktigt redskap för demokrati, kultur- och kunskapsspridning som jag tycker är det viktigaste som finns. Mitt engagemang för dessa frågor har präglat hela mitt liv och påverkat vilka studier, yrkesmässiga och ideella uppdrag jag har ägnat mig åt. Inom fältet är jag sedan många år ideellt verksam i flera kultur- och demokratinätverk både i Sverige och internationellt. Särskilda hjärtefrågor för mig är sedan slutet av 80-talet hur IT och webben kan användas för att demokratisera tillgången till kunskap, bildning och kultur med syfte att inspirera till ett fritt tänkande och skapande hos så många människor som möjligt oavsett ursprung och plånbok. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med projekt, både som medarbetare, projektledare, chef och uppdragsgivare.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

Jag är valberedare i Wikimedia Sverige sedan 2009 och ingick i projektorganisationen som genomförde Wikipedia Academy 2010.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Jag är konstnärligt verksam inom flera konstområden sedan tidig ålder och även utbildad utredare med inriktning på statsvetenskap och förvaltning för handläggning inom offentlig sektor. Har även studerat bland annat konstvetenskap, formgivning och kalligrafi, mönsterkonstruktion, religionsvetenskap, vetenskapsteori, språk, kommunikation och arbetsmarknadsrelationer. När jag bodde i Göteborg arbetade jag under en lång följd av år bland annat för kommunledningen, kulturförvaltningen, flera av stadens museer och konsthallar samt för Musik i Väst. Mina anställningar under de senare åren har varit hos Statens kulturråd, Uppsala universitet och Kungliga biblioteket.