Kandidater 2012/Daniel Nyström

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verkligt namn och bostadsort

Jag heter Daniel Nyström och är yrkes- och studieverksam i Umeå, Stockholm och Göteborg. Jag är folkbokförd i Umeå.

Motivering till kandidatur

Jag har varit aktiv inom projektet en tid och blev nyfiken på att eventuellt ta steget vidare in i föreningen, och vad det kan innebära. Mitt engagemang för Wikipedia och det projektet står för har stadigt stärkts och dess principer inkorporerar jag efter bästa förmåga även i arbetet och studierna.

När det kommer till föreningslivsverksamhet och förtroenden har jag en gedigen ryggsäck och erfarenhet från en mängd olika uppdrag, som jag hoppas kunna omsätta i egenskap av valberedare för Wikimedia Sverige.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

Min främsta aktivitet är inom det svenskspråkiga projektet där jag är en aktiv bidragsgivare. Jag har byggt ut många bristområden under åren och ser att jag har mycket mer jag kan bidra med framöver. Jag är även aktiv i utformandet av svenskspråkiga Wikipedia, dess praxis och riktlinjer.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Jag har god förtrogenhet med svenskspråkiga Wikipedias riktlinjer och policys, vilka jag använder flitigt och uppdaterar alltefter att behov för detta framträtt. Mitt största engagemang inom projektet är för en stärkt kvalité och trovärdighet. Det är två mycket centrala delar som måste arbetas med ytterligare för att öka svenskspråkiga Wikipedias attraktionskraft och förtroende. Inom exempelvis akademien har Wikipedia ett oförtjänt lågt förtroende.

I arbetet med att stärka kvalitén och trovärdigheten i Wikipedias artiklar har jag främst engagerat mig för projektets oberoende och neutralitet. Jag har även engagerat mig mycket i att lyfta vikten av källor i våra artiklar och att till dessa källor koppla källhänvisningar i brödtexten, för att ge våra läsare största möjliga kontroll över materialet.

Ett annat arbete som är viktigt i stärkandet av svenskspråkiga Wikipedias position är utbyggnaden av artikelbasen. Det finns stora områden som idag saknar relevanta grundläggande artiklar eller som består av mycket korta artiklar. Som jag skrev under en tidigare rubrik har jag engagerat mig inom just ett sådant här bristområde, men delvis även andra (ofta närbesläktade). Det har idag medfört att svenskspråkiga Wikipedia idag har flera artiklar av högre kvalité och med mer innehåll än motsvarigheten på exempelvis det engelskspråkiga projektet.

Utöver mitt arbete på själva Wikipedia planer på att inleda ett studiearbete utanför Wikipedia som kommer kretsa runt Wikipedia och dess användningsområde. Min förhoppning är att det kommer leda till ett bestående "kursutbud" och fler skribenter.