Kandidater 2012/Boberger

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Användare:Boberger på fotosafari i juni 2011
Foto;Användare:LittleGun

Verkligt namn och bostadsort

Mitt namn är Bengt Oberger och jag är 68 år, uppvuxen i Jönköing och bor sedan 43 år i Stockholm.

Motivering till kandidatur

Det roar mig mycket att skriva och utvidga artiklar på Wikipedia och också att ta bilder som är av intresse att ladda upp för att illustrera artiklar. Bakom ligger både att jag gillar att skriva respektive att plåta och att jag anser att kunskap är av fundamental betydelse för det mesta här i livet, inte minst för att främja upprätthållande av ett fredligt och demokratiskt samhällssystem. Det kan låta högtravande, men känns för mig med mitt ulandsperspektiv ändå som en realistisk och försvarbar uppfattning.

Att arbeta med föreningen och föreningens projekt är för mig ett utflöde av det direkta Wikipediaarbetet. Jag tror att föreningen på ett intressant sätt kan stödja svenskspråkiga Wikipedias fortsatta expansion i volym och i kvalitet, inte minst nu när vi också har fått tillgång till en förhoppningsvis bra och uthållig finansiering.

Vad jag kan bidra med direkt är svårt att direkt beskriva, men det är väl närmast en tämligen lång och allsidig erfarenhet av arbete i alla slags kollektiva organ som sysslat med planering av verksamhet, finansiering, styrning och kontroll samt uppföljning. Om det är något speciellt som jag skulle kunna tillföra, så skulle det vara erfarenhet av samverkan över nationella gränser, vilket kan vara av intresse om chaptersamarbetet efter hand ökar.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

Jag är för medlem i styrelsen för Wikimedia Sverige sedan ett knappt år. Jag har varit aktiv på svenskspråkiga Wikipedia och på Commons med konto sedan januari 2007 och har skrivit ungefär tusen nya artiklar om allt möjligt, men med tyngdpunkt i bildkonst och kultur i största allmänhet. Jag har så här många redigeringar. Jag har deltagit i olika projekt av typ fotosafari, bokmässa, fotomässa och Wikipedia Academy. Jag har också bevistat ett Wikimania, det i Gdansk 2010, men har begränsad kontakt med kollegor på andra chapters.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Jag är civilekonom och har min yrkeserfarenhet huvudsakligen från arbete med utvecklingsländer, mest med uppbyggnad av företag och näringslivsinstitutioner samt från allehanda slags insatser som främjar snabbare utnyttjande av IT. Sedan drygt tre år tillbaka är jag pensionär, men också sedan i höstas studerande i konstvetenskap på kandidatnivå på Stockholms universitet.

Hela mitt CV finns här.