Kandidater 2012/Verksamhetsrevisor

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ansvar

KONTROLLERA att nödvändiga verksamhetsstyrande dokument finns och att de är relevanta och uppdaterade.
Stadgar, budget och verksamhetsplan är de grundläggande dokumenten, men den allt större verksamheten kommer behöva fler nedskrivna styrande dokument som en utökning av det embryo som skapades 2008, se Styrelsens_arbete

FÖLJA UPP att styrelsen arbetar i enlighet med de verksamhetsstyrande dokumenten och enligt god praxis i de fall som inte (ännu) täcks av skrivna regler.
Anställning är ett exempel på en ny aktivitet som ännu inte täcks av riktlinjer då det är extra viktigt god praxis följs.

VARA OBSERVANT på saker som kan indikera oegentligheter, eller på aktiviteter som behöver verksamhetsstyrande dokument men saknar det nu.

Insatser

  • att följa styrelsens arbete, främst i form av att läsa igenom mötesprotokollen
  • att läsa igenom nyskapade verksamhetsstyrande dokumenten för att avgöra att de rymmer det de skall
  • att delta på årsmöten och extra årsmöten och motsvarande för att säkra de genomförs korrekt