Vision 2016/Nytt utkast

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tanken är att det ska finnas en röd tråd på det vi vill på lång sikt och det vi gör på kort sikt. Här försöker vi att ställa olika frågor med olika tidsperspektiv och intressenter för att belysa det.

Mission statement, evig

Att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor

Vision

Visionen är uppdelad på intressenter (stakeholders, utan inbördes ordning). När nedanstående är uppfyllt är vi "klara" med vår mission.

Användare/läsare (users)

 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.

Skribenter (editors)

 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt
 • Alla bidrar till projekt för fri kunskap oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.

Innehållsägare (contributors of content)

 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.

Utbildingsinstitutioner (teaching institutions)

 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.

Främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education)

 • Begreppet fri och öppen information är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan oss och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.


Strategy 2-5 år

1. Fysiska träffar
2. Lobbyverksamhet
3. GLAM-arbete