Årsmöte 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2012 | 2014 >>
 • Plats: Hörsalen på Arkitekturmuseet, Skeppsholmen, Stockholm
 • Vägbeskrivning: Karta här. Buss 65 mot Skeppsholmen, hållplats Moderna museet.
 • Datum: 9 mars
 • Tid: 11.30


Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Upprättande av röstlängd
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa röstlängden till de som registrerat sig vid incheckningen.
 • Val av mötespresidium
  • Styrelsens förslag till beslut att Karl Sigfrid väljs till mötets ordförande.
  • Styrelsens förslag till beslut att Johan Schiff väljs till mötets sekreterare.
 • Val av rösträknare och justerare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Styrelsens förslag till beslut att årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av föredragningslista
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa den utskickade föredragningslistan.
 • Förändrad resultat- och balansräkning 2011
  • Styrelsens förslag till beslut att lägga förändrade resultat- och balansräkningen för 2011 till handlingarna.
 • Verksamhetsberättelse 2012, Ekonomisk berättelse 2012, Årsredovisning 2012
  • Styrelsens förslag till beslut att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
 • Revisionsberättelse
  • Styrelsens förslag till beslut att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Föreningens Strategi
  • Styrelsens förslag till beslut att anta strategin.
 • Preliminär verksamhetsplan 2013
  • Styrelsens förslag till beslut att anta verksamhetsplanen.
 • Preliminär budget 2013
  • Styrelsens förslag till beslut att anta budgeten.
 • Motioner och propositioner
 • Medlemsavgift/er
  • Styrelsens förslag till beslut att medlemsavgiften 2014 fastställs till minst 100 kr för privatpersoner, och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Val av ordförande - Kandidatlista
 • Val av styrelseledamöter - Kandidatlista
 • Val av revisorer - Kandidatlista
 • Val av valberedning - Kandidatlista
 • Övriga frågor
  • Medverkan av politiska partier
 • Årsmötets avslutande