Kandidater 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stödinformation

Presentationsmall
Röstningsförfarande

Lista över kandidater till de olika funktionärsrollerna i Wikimedia Sverige 2013, att väljas vid årsmötet

Det är fritt själv föra in namn men ange då gärna vem som nominerat namnet/självnominering, men hör gärna av er till valberedningen först.

Allmänna önskemål på kandidatsammansättning är större geografisk spridning, fler kvinnor.

Ordförande

1 funktionär skall väljas.
  • Mattias Blomgren - nyval som ordförande, omval som styrelseledamot, Nominerad av valberedningen

Ledamöter i styrelsen

Antal som skall väljas: 5-13.

Behovsprofil: Med en stark verksamhetsorganisation på plats kommer styrelsen få en mindre operativ och mer representativ roll. Ledamöterna bör då representera olika intressentgrupper viktiga för föreningens framgång, och också kunna fungera som "beställare"/stöd för de olika aktiviteterna som genomförs i verksamhetsorganisationen.

Med de sju kandidaterna som finns listade just nu samt kandidaten till ordförande så täcks Gemenskapen, Foto, Föreningens Administrativa processer, Utbildning: grundskola, gymnasium och högskola samt GLAM-sfären. Antalet bedöms som "lagom" av nyckelpersoner. Ytterligare någon kandidat är dock tänkbart tillföras men den bör då representera en klart värdefull intressentgrupp som annars saknas

Revisorer

I enlighet med föreslagen ändring i stadgarna

Revisor med fokus på verksamheten

1 funktionär skall väljas.

Behovsprofil: Detaljerad kunskap om föreningens verksamhet, både det operativa arbetet och planer/styrning.

  • Kristoffer Mellberg omval, Nominerad av valberedningen

Auktoriserad revisor

1 funktionär skall väljas.
  • Fredrik Sjölander, KPMG - nyval (dock aktiv redan 2012), Nominerad av valberedningen och Holger Motzkau

Revisorsuppleanter

Minst 2 skall väljas.

Behovsprofil: Allmän kunskap om föreningen och om revision/ekonomi.

  • Ana Durán omval, Nominerad av valberedningen
  • Jonny Greinsmark nyval, Nominerad av valberedningen

Valberedning

Minst 3 skall väljas.

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör väl känna nuvarande funktionärer och styrelsens arbete, ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia: ABM&GLAM-sektorn, Internetvärlden, utbildningsvärlden, etc.