Kandidater 2013/Harald Andersson

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kandidatur

Blekinges största björk, mätt i omkrets, 2011, jämfört med mig.

Verkligt namn och bostadsort

Jag heter Harald Andersson. Jag är uppvuxen i Blekinge, och har bott ett läsår i Farmville, Va, USA innan jag flyttade till Stockholm, söderort, för sex år sedan.

Jag är en utbildad lärare i Ma/NO, som har jobbat inom det svenska skolsystemet i 14 år, och ett år i USA. Under denna tiden var jag även med att planera och bygga upp science centret Kreativum i Karlshamn, Blekinge.

För närvarande har jag tagit en paus från grundskolan och studerar istället till ingenjör på KTH inom medicinsk teknik, där jag precis börjat tredje året. Utöver det undervisar jag en grupp i grundläggande matematik på Hallunda folkhögskola, Södra Stockholm, och är sedan februari 2012 styrelsemedlem i Wikimedia Sverige och Hallundakyrkans ungdomsråd.

Motivering till kandidatur

Jag kandiderar eftersom jag tycker att Wikimedia i högsta grad uppfyller de krav som jag har: Det vill göra kunskapen fri, och är ett verktyg för demokrati, vilket jag även skrivit på min användarsida på Wikipedia vid wiki-love hjärtat. Jag har alltid kämpat för att få ut kunskap till folk, det är därför jag utbildade mig till lärare.

Jag ser att det finns mycket att göra för att öka på förståelsen för de olika wikis, och jag hoppas att jag kan bli en del av det. De flesta man pratar med är skeptiska, medan många av mina lärare på KTH är positiva till projektet. Min förhoppning är att jag skall kunna skapa bättre kontakter med universitetsvärlden så att det tydligare syns att det finns många redigerare som har expertkunskaper och på det sättet bättra på wikipedias oförtjänt dåliga rykte. Där kommer jag att fortsätta mot lärarna på min utbildning så att det samarbetet blir bättre.

Eftersom jag har kvar en fot i skolan, där det finns många experter och användare, är även det ett angeläget område för mig att bearbeta och försöka hitta kontaktpunkter med wikimedia.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

Jag:

  • är administratör på wikipedia sedan 1,5 år.
  • var domare i Nobeltävlingen 2011 i ämnet kemi.
  • Har haft kontakt med både LSJ och Nasko angående botskapande artiklar (för att försöka hjälpa dem med kontakten mot ex ArtDataBanken, men jag tar inte på mig deras ära för vad de har utfört).
  • har fått igång ett projetarbete på KTH med civ. ing.-studenter som skrev och utvecklade artiklar.
  • har hållit föredrag om Wikipedia och de andra projekten
  • var på skolmässan i Älvsjö.
  • mm...

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Ämnesmässigt sett så har jag jobbat som utbildad Ma, Fy, Bi, Ke och Tk lärare på högstadiet i 15 år För närvarande jobbar jag som Ma-lärare på en folkhögskola, samtidigt som jag utbildar mig till ingenjör i medicinsk teknik på KTH. Därför har jag ganska bra kunskaper inom de ämnesområdena, pga skolans upplägg nu för tiden har jag även skaffat mig ganska bra kunskaper inom alla teoretiska skolämnen.

När det gäller fokusområdena så har jag ett ganska bra kontaktnät inom skolvärlden. Som student på KTH/KI och en sambo som läset på THS och nu är på Lidingö Folkhögskola så har jag även rätt bra koll på de högre utbildningarna och håller på att bygga upp ett kontaktnät. Speciellt mot folkhögskolorna har det blivit.