Kandidater 2013/Boberger

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bengt Oberger, mars 2012
Foto: Holger.Motzkau

Verkligt namn och bostadsort

Mitt namn är Bengt Oberger och jag är 69 år, uppvuxen i Jönköing och bor sedan 43 år i Stockholm.

Motivering till kandidatur

Det roar mig mycket att skriva och utvidga artiklar på Wikipedia och också att ta bilder som kan var intressanta att ladda upp på Commons. Att arbeta med föreningen är för mig ett utflöde av det direkta Wikipediaarbetet. Jag ser mig framför allt som representant för gemenskapen i styrelsen och ej som specialist inom något område.

Jag har nu varit med om förvandlingen av Wikimedia till en (mer) professionell organisation och vill gärna vara med om nästa steg 2013 i denna fortsatt utmanande utveckling.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

Jag är för medlem i styrelsen för Wikimedia Sverige sedan 2011. Jag har varit aktiv på svenskspråkiga Wikipedia och på Commons med konto i sex år och har under dessa år bland annat skrivit kanske 1.500 nya artiklar om allt möjligt, men med tyngdpunkt i bildkonst och i kultur i största allmänhet. Vid sidan av styrelsearbetet deltar jag fortlöpande som volontär för föreningen i olika aktiviteter som bokmässor, utbildning i wikipediaredigering, föredrag för och andra kontakter med möjliga samarbetspartners. Jag försöker också bevista möten som arrangeras för att upparbeta och underhålla kontakter med kollegor i de andra nordiska wikimediaföreningarna.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Jag är civilekonom och har min yrkeserfarenhet är huvudsakligen från arbete med utvecklingsländer, mest med uppbyggnad av företag och näringslivsinstitutioner samt från allehanda slags insatser som främjar snabbare utnyttjande av IT. Sedan drygt fyra år tillbaka är jag pensionär.

Jag har en allmän styrelseerfarenhet som tidigare ledamot av styrelser av olika slag (statliga myndigheter, fackliga organisationer, bostadsföretag och ideella föreningar), men jag är inte specialist inom något fokusområde. Inom styrelsen har jag speciellt arbetat med HR-frågor 2012, dvs rekrytering av anställda och vissa andra frågor om personal.

Hela mitt CV finns här.