Kandidater 2013/Röstningsförfarande

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Genomförande av val av funktionärer i Wikimedia Sverige vid årsmötet 2013

För valet av funktionärer finns det olika alternativ hur detta kan genomföras.

Valberedningen föreslår därför att årsmötet som ett första moment i varje val enligt agendan, beslutar om vilket röstningsförfarande som skall användas, dock när antalet kandidater är detsamma som antalet som skall väljas, så bör val enligt acklamationsförandet nedan först prövas.

Alternativa röstningsförfaranden är:

  • Alla kandidater väljs, ofta med acklamation. Är vanligt när antalet kandidater är detsamma som antalet som skall väljas.
  • Klassiskt val, då varje röstberättigad anger sina preferenser skriftligt som sedan sammanställs av rösträknare. Brukar användas när antalet som skall bli valda är färre än de som kandiderar. Kräver att antalet som skall bli valda är bestämt.
  • "Tyska valsättet" (används vid val av funktionärer till WMDE). Omröstning genomförs per kandidat och de som erhåller fler än 50 % stödröster från de röstberättigade blir valda. Kan göras skriftligt eller öppet via handuppräckning. Detta alternativ kan främst vara aktuellt vid val av ledamöter till styrelsen men också om det finns fler än tre kandidater till valberedningen och/eller fler än två till revisorsuppleantrollen.