Kandidater 2013/Arild Vågen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Verkligt namn och bostadsort

Jag heter Arild Vågen och är född och uppvuxen på Mälaröarna och i Stockholm. Efter att ha bott en längre period i Malmö och i Turkiet är jag åter bosatt i Stockhom. Sedan februari 2013 är jag anställd av Sveriges lantbruksuniversitet som världens första Wikipedian in Academy och leder ett projekt som syftar till att få forskare och doktorander på SLU att bidra till Wikipedia och de andra Wikimediaprojekten.

Motivering till kandidaturen

Jag började redigera på Wikipedia därför att jag delade projektets syfte att göra så mycket kunskap som möjligt tillgänglig för så många människor som möjligt. Det är fortfarande min drivkraft, och allt arbete vi gör i föreningen handlar i grunden om det. Genom att vara aktiv i föreningen får jag möjligheten att arbete för fri kunskap på flera plan, och inte bara genom att bidra med min egen kunskap till Wikipedia och Wikimedia Commons (något jag förstås fortsätter med!).

Föreningen har utvecklats enormt det sista året. Vi har kommit en stor bit på väg att förvandla hos från en liten organisation som helt förlitade sig på frivilliga, till en alltmer professionell organisation med anställda och många fler projekt och samarbeten. Men den utvecklingsfasen är inte färdig än, och vill vara med och slutföra det arbetet vi påbörjat och kandiderar därför för ytterligare ett år.

Några saker jag gjort under året:

  • jag var ansvarig i styrelsen för GLAM-frågor under året och tog i början av året fram Verksamhetsplan 2012/Innehållsdonationer/Projektbeskrivning som stöd för GLAM-arbetet under året. GLAM-arbetet har under året varit en stor framgång, vi har i enlighet med projektbeskrivningar gått från ett givar-mottagar-förhållande med GLAM-institutionerna till ett ömsesidigt partnerskap.
  • jag har varit involverad i projekt riktade mot gemenskapen, jag var ansvarig för Gemenskapens projekt och jag har varit med och arrangerat olika evenemang. Exempelvis Wiki takes Norrköping

Jag vill fortsätta och vara med och utveckla föreningens verksamhet. Viktiga saker jag vill fortsätta att prioritera är att så vakt om våra grundvärderingar, att stärka banden med gemenskapen på Wikipedia och de andra projekten, att satsa på att utveckla projekt och stöd för och med volontärer.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Jag har en gedigen akademisk utbildning i bland annat statsvetenskap och mänskliga rättigheter och varit drivande i flera av föreningens projekt liksom haft olika förtroendeuppdrag i andra föreningar tidigare. Jag har ett bra nätverk inom GLAM-sektorn samt i Wikimediavärlden genom bland annat arbetet med Wiki Loves Monuments och deltagande i möten med Wikipedianer från andra länder. Sedan februari 2013 arbetar jag med Wikipedia på Sveriges lantbruksuniversitet.