Gemenskapens projekt 2012/Wiki takes Norrköping

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • Projektledare: ArildV och Haxpett
 • Projekttitel: Wiki takes Norrköping
 • Ansökt totalbelopp: 10000 kronor (total projektbudget 20000)
 • Kort beskrivning: Wiki takes Norrköping är ett försök att testa konceptet Wikipedia takes i Sverige.
 • Detaljerad beskrivning: se Projekt:Wiki takes Norrköping
 • Kostnadsberäkning:
  • resebidrag närområde 3000
  • rese/övernattningsbidrag längre bort 10000
  • priser 3000
  • övriga kostnader 4000
 • Vad är projektmålet:
  • Förbättra bildmaterialet på Commons. Norrköping har en intressant historia och många kulturhistoriska miljöer (inklusive unika industrilandskap) som är dåligt täckta på Commons.
  • Pröva konceptet inför Projekt:Wiki Loves Monuments 2012 så att vi kan genomföra det lokalt på olika platser i Sverige under tävlingen samt förhoppningsvis ha ett framgångsrikt exempel att visa upp för samarbetspartner inför kommande evenemang.
  • Vi vill få personer från andra delar av landet att vara med för att framöver, och under WLM 2012, kunna arrangera Wiki takes i sina hemtrakter.
 • Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?
  • Deltagarna kommer att bidra med bilder till Wikimedia Commons som kan användas av alla.
  • Vi kommer testa ett koncept som vid ett positivt utfall kan upprepas i större skala och bidra till mer fritt material i framtiden.
  • Genom exempelvis samarbete med lokala fotoklubbar får vi nya användare som bidrar med fria bilder.
  • Vi utbyter erfarenheter mellan redan aktiv volontärer i den svenska Wikimediavärlden vilket kommer gagna framtida arbete
 • Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?
  • minst 20 deltagare
  • minst en fotoklubb involverad
  • minst 300 bilder
  • minst tre omnämnande i pressen
  • samarbete med minst 1 institution i Norrköping
 • Vem är din målgrupp? Fotointresserade personer i Norrköping samt personer intresserade av att genomföra liknade projekt under WLM 2012.
 • Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel? Nej.
 • Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras? .SE bidrar med 10000 kronor.
 • Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden? det är ett endagarsevenemang men förutom alla bilder som kommer att laddas upp kommer projektet förhoppningsvis få efterföljare runtom i Sverige.
 • Har du redan erfarenhet av dylika projekt? Haxpett har varit med på flera fotosafaris, ArildV var projektledare för Wiki Loves Monuments 2011.