Gemenskapens projekt 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gemenskapens projekt 2012 är avslutat och det går inte längre att söka pengar. Ett stort tack till alla som sökt pengar under 2012 och genomfört alla spännande projekt!

Wikimedia Sverige utlyser totalt 150.000 kr till Gemenskapens projekt.[1] Projekten ska vara förenliga med Wikimedia Sveriges stadgar[2] och verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Projekt måste realiseras och rapporteras under 2012. Ansökningar och projekt som uppfyller kraven och godkänns av utskottet från gemenskapen beviljas och startas omedelbart. Projektbidragen ska inte gå till lön utan till andra omkostnader projektet medför. Inkomna ansökningar kommer att anonymiseras och publiceras på wikin. Rapportering ska ske med måluppfyllnad och ekonomisk uppföljning.

Ansökan

Ansökan görs från och med 2 april via e-post till gemenskapensprojekt@wikimedia.se och ska innehåller följande information:

 • Adressuppgifter till projektledare/deltagare (namn, adress, e-post, användarnamn)
 • Projekttitel
 • Ansökt totalbelopp
 • Kort beskrivning (max 100 ord)
 • Detaljerad beskrivning som kan innehålla t.ex.:
  • Kostnadsberäkning
  • Vad är projektmålet?
  • Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?
  • Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?
  • Vem är din målgrupp?
  • Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?
  • Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras?
  • Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden?
  • Har du redan erfarenhet av dylika projekt?

Frågor och svar

 • Får vi vara flera personer?
 • Absolut! Vi uppmuntrar projekt med flera deltagare. Vi ser samarbeten mellan användare som något gott.
 • Får projektet handla om annat än Wikipedia?
 • Ja. Det enda kravet är att projekt är inom föreningens syfte som är att stödja de olika Wikimediaprojektet eller fri kunskap i allmänhet. Det innebär att att vi kan stödja projekt som inte har någon anknytning till Wikimediaprojekten så länge det handlar om att stödja fri kunskap.
 • Om jag behöver nån teknisk pryl till mitt projekt köper ni den åt mig?
 • I princip ja. För längre projekt (exempelvis scanning av stora bokverk under längre tid) har inköp bekostas av Gemenskapens projekt. Men prylen kvarstår i föreningens ägo och lånas enbart ut så länge projektet fortlever. Om du behöver något för ett kortare projekt som du tror kan vara användbart för flera, lägg hellre ett förslag på inköp till teknikpoolen.

Praxis

Detta är primärt baserat på den praxis som har utvecklats under projektets gång och är, som det mesta i Wikivärlden, inte absoluta regler.

Reskostnader

Vi har generellt en restriktiv hållning. Undantag är framförallt fotosafaris där vi bekostat reskostnader direkt förknippade med projektets utförande (exempelvis bensinkostnader för att åka runt och fotografera). Generellt är vi mer positiva till att ta den typen av kostnader i samband med projekt som involverar flera personer.

Matkostnader och dylikt

Vi har generellt en mycket restriktiv hållning. Enda undantaget har varit vid en fotosafari som pågick under två dagar och där deltagarna skulle vara på resande fot under den tiden. Riktlinjer är skatteverkets regler kring traktamenten. Lunch eller middag ersätts med maximalt 77 kronor/måltid och frukost med maximalt 44 kronor.

Utskott från gemenskapen

Frivilliga från gemenskapen bildar tillsammans med en styrelseledamot ett utskott som diskuterar och bedömer ansökningarna. Utskottet har fram till och med maj 2012 varit rådgivande. Enligt beslut på styrelsen från den 8 maj har beslutsrätten delegerats till utskottet, förutsättningen för det är dock att utskottet består av minst fyra personer. För närvarande saknas en person.

Utskottets sammansättning

Bedömningsgrunder

Projekten ska bedömas utifrån följande grunder:

 • Blir nyttan stor för projekten?
 • Är ansökan realistisk och är det möjligt att uppnå målen?
 • Är projektet kostnadseffektivt?

Ansökningar

Titel Ansökt belopp Beviljat belopp Rapport/resultat Kort beskrivning Utskottets kommentar Styrelsens beslut Klart?
En arbetsstation för bokscanning 18 044 18 044 För att snabbare kunna scanna de böcker och tidskrifter som har ansamlat sig i förrådet hos Projekt Runeberg, behöver jag en snabbare dator och en snabbare scanner. Ansökan täcker utrustningen, medan arbetet utförs ideellt och böckerna huvudsakligen har erhållits som donation. Utskottets rekommendation är att bevilja projektet med kriterie om rapporter 30 juni och 31 december varje år under projektets gång samt en slutrapport vid avslutat projekt samt att det görs tydligt att det är Wikimedia Sverige som äger utrustningen. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag.
Bokscanner 3 490 3 490 Löpande rapportering Ansöker om bidrag till en bokscanner för Wikiprojekt: ”Wikisource:Projekt Bibelöversättningar” på svenska Wikisource. Målet är att ladda upp faksimiler av 1526 och 1536 års bibelöversättningar, samt börja hämta OCR till NT i 1541 års översättning. Jag har även andra översättningar tillgängliga för uppladdning: Gezelii, Myrbergs, Melin, Lisco, Rudin, Åkeson. Men dessa ligger längre fram i tidensplanen och ryms kanske inte alla inom detta bidrag. Tidshorisonten är i de fallen mer svåröverskådlig och det går inte idag att lämna garantier om när dessa kommer att laddas upp, och hur mycket som ryms inom scannerns livslängd. Utskottets rekommendation är att bevilja projektet med kriterie om rapporter varje år 30 juni och 31 december under projektets gång samt en slutrapport vid avslutat projekt samt att det görs tydligt att det är Wikimedia Sverige som äger utrustningen. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag.
Wiki takes Norrköping 10 000 10 000 Rapport och utvärdering Wiki takes Norrköping är ett försök att testa konceptet Wiki takes i Sverige. Det är av utskottets åsikt att detta är ett projekt som är i linje med Gemenskapens projekts syfte. Utskottet rekommenderar styrelsen att godkänna projektet. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag. OK
Swecon 2012 13 000 13 000 - Swecon 2012 är ett försök att engagera medlemmarna i Swecon 2012 att testa på att redigera Wikipedia, ladda upp relevanta bilder på Commons och engagera sig i Wikiversity. Mig veterligen skulle det också, åtminstone för oss i Sverige, fungera som någon form av pilottest för den här typen av workshop som en del av programmet. Utskottet vill uppmärksamma följande diskussion och tillägga att projektet bör delrapporteras vid utsatt deadline (2012-06-31) och har förståelse för projektets omfång och planeringstid. Vi i utskottet anser att en slutgiltig rapport bör lämnas 30 november 2012 om projektet godkänns av styrelsen. Utskottet rekommenderar styrelsen att godkänna projektet med de tidigare nämnda kriterierna. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag.
GCU 2012 20 000 0 - GCU 2012 är ett ideellt projekt som ska vara under 2012 vars syfte är att öka kunskap om geocaching i Uppland, Sverige. Utskottet anser att projektet inte är i linje med målen för gemenskapens projekt då det endast nämns som en möjlig bi-effekt att Wikipedia och fri kunskap gynnas. Utskottet rekommenderar styrelsen att avslå projektansökan. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag. N/A
Linnés Lapplandsresa 280 år 1 000 1 000 Löpande rapportering Linnés Lapplandsresa fyller 280 år och jag med familj firar detta med en egen Lapplandsresa där jag fotograferar för att komplettera Wikipedia-artiklar. För detta ansöker jag om ett resebidrag. Utskottet rekommenderar styrelsen att godkänna projektet. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag.
GLAM-vitbok 15 000 15 000 Kulturskatter på nätet Det finns ett tidigare styrelsebeslut på att finansiera projektet inom budgeten för Gemenskapens projekt. Styrelsebeslut. Styrelsebeslut.
Bergslagssafari 1 000 1 000 Uppladdade bilder på Commons från Bergslagsafarin (målet om 200 bilder uppnått)

Målet om 20 illustrerade artiklar uppnått
En upprepning av 2008, 2009 och 2010 års Bergslagssafaris, denna gång i norra Uppland, för att bildsätta fler artiklar på Wikipedia och få fler bra foton på Wikimedia Commons. Ansökan rör ersättning för bensin à 10 kronor milen med ett maxbelopp på 1000 kronor. Utskottet rekommenderar styrelsen att godkänna projektet.[3] Utskottets medlemmar ansåg projekt vara väl i linje med föreningen syfte och att förhållandet mellan kostnaden och det förväntade resultatet är mycket gott. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag. OK
Digitalisering av Flintbergs Lagfarenhetsbibliotek uppskattningsvis 6-8 000 lista, blogg Ansökan om kompakt kamera+fjärrkontroll+OCR+program för att digitalisera Flintbergs Lagfarenhetsbibliotek, liksom inköp av själva verket. Utrustningen kommer att ägas av föreningen och lånas till användaren så länge projektet pågår. Utskottet biföll ansökan. Omvänd beslutsordning. Styrelsen beslöt att godkänna ansökan under förutsättning att utskottet biföll ansökan.
Fornminnesjakten 1 000 1 000 commonscat Fornminnesjakten är en fototävling för Avesta och Hedemora kommuner, knuten till Wiki Loves Monuments, samt en utflykt i dessa kommuner. Grundtanken är att locka fler bidragsgivare till Commons genom lokala insatser. Utskottet rekommenderar styrelsen att godkänna projektet. Styrelsen beslutade i enlighet med utskottets förslag.
Bok & Bibliotek 5 000 Siffror, nyhetsbrev Eftersom föreningen i år har sparat in administrationen och kostnaderna för en egen monter, kan intresserade Wikipedianer istället besöka mässan med gerillataktik, framför allt med fokus på att fotografera och intervjua relevanta personer, och samtidigt marknadsföra Wikipedia och fri kunskap. Utskottet rekommenderar styrelsen att godkänna projektet.[4] OK
Effektiv fotosafari 7 150 (blev ej av) I ett fotosafari med bil går det åt tid till praktikaliteter som att kliva in och ur fordon, hopsamling av folk med mera. Denna safari syftar till att pröva en tidseffektiv metod genom att inte kliva ur fordonet. För att det fortfarande ska gå att ta bra bilder färdas vi i en cabrio. Utskottet rekommenderas att projektet stöds med 4392 kronor i enlighet med utskottets yttrande N/A
Deltagande på OKfestival ‎ 550 Deltagande på OKfestival i syfte att besöka föreläsningar och knyta kontakter med finländska aktivister. N/A
Fotoevenemang med Internationella bekantskaper 1 000 Fototävling tillsammans med den ideella organisationen Internationella bekantskaper i samband med WLM och som en språngbräda för vidare samarbete.
Total summa 81 534 61 534

Referenser

 1. Årsmöte 2012/Budget 2012#Kostnader
 2. Stadgar#1 § Föreningens namn och syfte
 3. Arild Vågen deltog ej i utskottets beslut på grund av intressekonflikt då han är en av deltagarna.
 4. Arild Vågen deltog ej i utskottets beslut på grund av intressekonflikt då han är en av deltagarna.